Sókratés citáty

Chceme-li se přiblížit pravdě, musíme se v první řadě vzdálit všednímu životu.

HODNOCENÍ (-7): 

Člověk má být ke svému příteli takový jako sám k sobě.

HODNOCENÍ (-6): 

Člověk má být takový k svému příteli, jaký je sám k sobě. Přítel je on sám v jiné osobě.

HODNOCENÍ (-7): 

Děti jsou nyní tyrany, nikoli služebníky svých domovů.

HODNOCENÍ (-10): 

Dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou, staneš se filosofem.

HODNOCENÍ (-8): 

Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá.

HODNOCENÍ (-17): 

Já jsem pro to, přátelé, abychom se napili. Je nesporné, že víno zavlažuje duši a přitom uspává každé trápení, tak jako mandragora uspává lidi, a probouzí veselou náladu, tak jako olej oživuje oheň ... Když do sebe budeme lít víno v jednom kuse jako do sudu, budou brzy vratké tělo i rozum ... Kdežto když nám ho budou číšníci podávat často, ale v malých pohárcích jako rosičku ... stoupne nám sice také do hlavy, ale nebude to žádné násilí, spíš takové povzbuzování, které nás přivede do povznesené nálady.

HODNOCENÍ (-8): 

Jiní lidé žijí, aby jedli, já však jím, abych žil.

HODNOCENÍ (-5): 

Kdo nás nutí násilím, jako by nás zbavoval našich práv, a my ho proto nenávidíme. Jako dobrodince však milujeme ty, kdo nás umějí přesvědčit.

HODNOCENÍ (-8): 

Kdyby všechna naše neštěstí byla snesena na jednu společnou hromadu, odkud by si každý musel vzít stejný díl, většina lidí by byla spokojena, kdyby si mohla odnést ta svoje vlastní.

HODNOCENÍ (-7): 

Lidská přirozenost nemá lepšího pomocníka než lásku.

HODNOCENÍ (-6): 

Lidský život není nic jiného než řetězec promeškaných příležitostí.

HODNOCENÍ (-9): 

Měj stále na paměti, že všechno je pomíjející. Ve štěstí nebudeš veselý a v trápení smutný.

HODNOCENÍ (-9): 

Musíš se snažit vyhnout se svárlivým lidem a vyhledávat lidi soudné, držet se práce, na kterou nestačíš, a nepouštět se do takové, která je nad síly a schopnosti: co děláš, hleď dělat s největší péčí a nadšením. Budeš-li takto jednat, budeš, myslím, nejmíň volán k zodpovědnosti, v nesnázích najdeš nejspíš pomoc a budeš žít bez potíží a bez nebezpečí až do vysokého věku.

HODNOCENÍ (-8): 

Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.

HODNOCENÍ (-9): 

Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději.

HODNOCENÍ (-8): 

Nyní je čas - pro mě, abych zemřel, a pro vás, abyste žili. Pouze Bůh ví, kdo z nás je na tom lépe.

HODNOCENÍ (-18): 

Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, jak potvrdí každý učitel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci.

HODNOCENÍ (-6): 

Řeč člověka je jako jeho život.

HODNOCENÍ (-9): 

Sokrates dotázán, zda muž se má oženit či nikoli, odpověděl: 'Ať uděláte to či ono, budete litovat.'.

HODNOCENÍ (-5): 

Špatní lidé žijí, aby jedli a pili, dobří lidé jedí a pijí proto, aby žili.

HODNOCENÍ (-7): 

Vzdálenost nezabrání přátelství, může jen omezit jeho výkonnost.

HODNOCENÍ (-9): 

Život je nemoc.

HODNOCENÍ (-9): 

Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít.

HODNOCENÍ (-5): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.