Sigmund Freud citáty

Básník dělá totéž co hrající dítě. Vytváří fantazijní svět, který bere velmi vážně, tj. investuje do něho velká efektivní kvanta, ale zároveň ho ostře odlišuje od skutečnosti.

HODNOCENÍ (-8): 

Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod.

HODNOCENÍ (-7): 

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.

HODNOCENÍ (-5): 

Každé hrající si dítě si počíná jako básník, když si vytváří jakýsi vlastní svět, nebo přesněji řečeno, když dává věcem svého světa nový, jemu vyhovující řád.

HODNOCENÍ (-7): 

Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.

HODNOCENÍ (-11): 

Každý z nás dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí o svých bližních.

HODNOCENÍ (-17): 

Každý z nás v životě alespoň jednou onanoval. Kdo tvrdí že ne, onanuje dosud.

HODNOCENÍ (-7): 

Kriminálník je dospělý, který se chová jako dítě.

HODNOCENÍ (-9): 

Lidé jsou málo přístupní rozumovým důvodům, jsou ovládáni pudovými přáními.

HODNOCENÍ (-6): 

Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění.

HODNOCENÍ (-6): 

Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, nikoliv muž sám.

HODNOCENÍ (-7): 

Milovat znamená povolovat napětí.

HODNOCENÍ (-6): 

Milovat znamená uvolňovat napětí.

HODNOCENÍ (-5): 

Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje v zápětí.

HODNOCENÍ (-9): 

Nevědomost je nevědomost. Nevyplývá z ní žádné právo něčemu věřit.

HODNOCENÍ (-8): 

Pravá láska je velké umění být činným v duši.

HODNOCENÍ (-6): 

Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?

HODNOCENÍ (-7): 

Rozkoš je prémie přírody za námahu plození a rození.

HODNOCENÍ (-10): 

Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo.

HODNOCENÍ (-9): 

Smrt je něčím přirozeným, nepopiratelným a nevyhnutelným.

HODNOCENÍ (-6): 

Smrt je nevyhnutelná vyústěním každého života.

HODNOCENÍ (-6): 

Snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácejí jakoukoli hodnotu, jestliže nám v tom překáží.

HODNOCENÍ (-8): 

Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.

HODNOCENÍ (-7): 

V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.

HODNOCENÍ (-9): 

Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různorodých životních podmínkách...

HODNOCENÍ (-9): 

Věřící člověk je k obsahům náboženství v jistém smyslu citově vázán.

HODNOCENÍ (-8): 

Všichni lidé nejsou hodni lásky.

HODNOCENÍ (-6): 

Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to tak bude připadat.

HODNOCENÍ (-8): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.