Seneca citáty

Abys byl milován, miluj!

HODNOCENÍ (-7): 

Ani malé děti, ani chlapci, ani pomatení se nebojí smrti. Je proto velká hanba pro člověka, jestliže mu rozum neposkytne stejný klid, k němuž vede nedostatek rozumu. .. Nepovažoval bys za nejhloupějšího ze všech člověka, který by plakal, že nežil před tisíci lety? Stejně hloupý je ten, kdo pláče, že za tisíc let nebude žít. Obojí ten čas nám nepatří. Nebudeš, jako jsi nebyl. Co pláčeš? Půjdeš tam, kam jde všechno.

HODNOCENÍ (-7): 

Bát se námahy není vlastností muže.

HODNOCENÍ (-8): 

Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem.

HODNOCENÍ (-18): 

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.

HODNOCENÍ (-10): 

Být chudák uprostřed bohatství, to je ten nejhorší druh nouze.

HODNOCENÍ (-8): 

Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum.

HODNOCENÍ (-21): 

Čas odhalí pravdu.

HODNOCENÍ (-9): 

Čas zahladí bolest.

HODNOCENÍ (-4): 

Celý lidský život je jen cesta ke smrti.

HODNOCENÍ (-9): 

Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.

HODNOCENÍ (-11): 

Celý život je trestem.

HODNOCENÍ (-6): 

Chceš-li být milován, tedy miluj.

HODNOCENÍ (-7): 

Chceš-li žít, žij, nechceš-li, vrať se tam, odkud jsi přišel.

HODNOCENÍ (-6): 

Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno.

HODNOCENÍ (-6): 

Chudobný člověk se směje bezstarostněji a častěji než bohatý.

HODNOCENÍ (-9): 

Chyba je věřit všemu, chyby je nevěřit ničemu.

HODNOCENÍ (-9): 

Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu.

HODNOCENÍ (-6): 

Chybou je, když věříš každému, ale chybou je i to, když nevěříš nikomu.

HODNOCENÍ (-9): 

Co bylo těžké snášet, na to se příjemně vzpomíná.

HODNOCENÍ (-9): 

Co je smrt? Konec nebo přechod?

HODNOCENÍ (-7): 

Co je většího či statečnějšího než čelit zlému osudu?

HODNOCENÍ (-7): 

Co nemůže vyléčit rozum, často vyléčí čas.

HODNOCENÍ (-5): 

Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud.

HODNOCENÍ (-6): 

Co osud nedal, nemůže ani vzít.

HODNOCENÍ (-7): 

Cokoliv se přihodí řádnému muži, to ponese s vyrovnanou myslí; bude si vědom, že to přišlo z božského ustanovení, podle něhož se vše řídí.

HODNOCENÍ (-8): 

Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou.

HODNOCENÍ (-9): 

Do neštěstí vás přivádí nikoliv věci, které nevíte, nýbrž věci, které víte jistě, ale které nejsou pravda.

HODNOCENÍ (-9): 

Do stáří jsem se staral o to, abych dobře žil, ve stáří o to, abych dobře umřel.

HODNOCENÍ (-8): 

Dobrý je jenom ten, kdo je i moudrý.

HODNOCENÍ (-9): 

Dobrý soudce zavrženíhodné věci odsuzuje, ale nechová k nim nenávist.

HODNOCENÍ (-9): 

Dokud žijeme, musíme se umění života učit.

HODNOCENÍ (-9): 

Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.

HODNOCENÍ (-7): 

Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.

HODNOCENÍ (-6): 

Drž se pravidla: nezoufej v neštěstí, nevěř štěstí a měj vždy na mysli všemožný rozmar osudu.

HODNOCENÍ (-5): 

Hlad naučil lidi vymýšlet nové pokrmy.

HODNOCENÍ (-10): 

Hlad vyjde levně, draho vybíravost.

HODNOCENÍ (-17): 

Hladový nepohrdne ničím.

HODNOCENÍ (-8): 

Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost.

HODNOCENÍ (-8): 

Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.

HODNOCENÍ (-7): 

Jakmile ze srdce vypustíš strach před smrtí, neodváží se do něho vstoupit žádný strach vůbec.

HODNOCENÍ (-6): 

Je horší než válka - z války mít strach.

HODNOCENÍ (-8): 

Je krásné zemřít vlastní smrtí.

HODNOCENÍ (-9): 

Je nejisté, kde tě čeká smrt, a tak ji očekávej všude.

HODNOCENÍ (-11): 

Je stejně hanebné utíkat před smrtí jako utíkat se ke smrti.

HODNOCENÍ (-5): 

Je třeba se i učit, i v praxi upevňovat to, co ses naučil.

HODNOCENÍ (-8): 

Je třeba, abys byl spravedlivý zadarmo a aby pro tebe žádná odměna za spravedlnost nebyla větší, než že jsi spravedlivý.

HODNOCENÍ (-11): 

Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.

HODNOCENÍ (-6): 

Je známkou slabého ducha neumět snést bohatství.

HODNOCENÍ (-7): 

Jedinou úctou hodnou Boha je poctivý život.

HODNOCENÍ (-7): 

Jednej tak, abys byl šťastný, ne abys ses šťastným jen zdál.

HODNOCENÍ (-7): 

Jsi-li muž, obdivuj se těm, kdo usilují o velké věci, i když podléhají.

HODNOCENÍ (-6): 

Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum.

HODNOCENÍ (-9): 

Každý druh trestu nechť je použit jako lék... Jednoho ať léčí stud, druhého změna místa, třetího bolest, čtvrtého nouze, pátého meč.

HODNOCENÍ (-5): 

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdo žije láskou, ten již nežije v sobě, nýbrž v tom, co miluje.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdyby mi nabízeli moudrost s tou podmínkou, že ji budu držet v tajnosti a nikomu se o ní nezmíním, odmítnu ji.

HODNOCENÍ (-5): 

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.

HODNOCENÍ (-7): 

Král by měl dávat přednost vlasti před svými dětmi.

HODNOCENÍ (-8): 

Krutější je stále se bát smrti než zemřít.

HODNOCENÍ (-9): 

Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.

HODNOCENÍ (-9): 

Lichotný nepřítel se ke mně staví, jako by byl mým přítelem.

HODNOCENÍ (-5): 

Lidé neumírají, ale vraždí se nevhodným způsobem života.

HODNOCENÍ (-9): 

Luza je nejhorší vykladač pravdy.

HODNOCENÍ (-7): 

Měli bychom žíti tak, jako bychom byli lidem na očích. Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše naší byly přístupny zraku okolí.

HODNOCENÍ (-7): 

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.

HODNOCENÍ (-9): 

Mezi jinými nevýhodami smrtelné povahy je i ta slepota mysli, že nejenom jsme nuceni dopouštět se omylů, ale svoje chyby i milujeme.

HODNOCENÍ (-6): 

Miluj rozum! Láska k němu Tě vyzbrojí proti nejtvrdším útokům.

HODNOCENÍ (-8): 

Milujem ty, kteří nás odmítají a odmítáme ty, kteří nás milují.

HODNOCENÍ (-8): 

Mnoho jídel způsobuje mnoho nemocí.

HODNOCENÍ (-9): 

Mnoho pravd není pro vladaře o nic méně ostudných než mnoho pohřbů pro lékaře.

HODNOCENÍ (-6): 

Mnohých se musí být, koho se mnozí bojí.

HODNOCENÍ (-8): 

Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty.

HODNOCENÍ (-5): 

Moudrý je v bezpečí a nemůže se jej dotknout ani bezpráví, ani pohana.

HODNOCENÍ (-8): 

Naděje je poslední útěchou v neštěstí.

HODNOCENÍ (-9): 

Nadměrné jídlo překáží bystrosti ducha.

HODNOCENÍ (-8): 

Nahromaděné peníze vládnou, nebo slouží.

HODNOCENÍ (-8): 

Necítit své neštěstí není lidské a neumět je snášet není mužné.

HODNOCENÍ (-6): 

Nejkrásnější vlastností ženy je mlčení.

HODNOCENÍ (-9): 

Nejkrásnější ženská vlastnost je - mlčení.

HODNOCENÍ (-9): 

Nejlepší cesta, jak vychovat muže k věrnosti, je dát mu jasně najevo, že se v jeho věrnost věří. Jakmile muž cítí, že je podezírán z nevěry, domnívá se, že má k nevěře právo.

HODNOCENÍ (-8): 

Nejlepší smrt má ten, kdo umíraje je oplakáván svými.

HODNOCENÍ (-8): 

Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně zatouží.

HODNOCENÍ (-7): 

Někdy i žít je statečným činem.

HODNOCENÍ (-8): 

Nelidskou rozkoší je těšiti se z cizího neštěstí.

HODNOCENÍ (-8): 

Nemocné štěstí dává zdravé rady.

HODNOCENÍ (-8): 

Nenáviděné vlády se nikdy neudrží dlouho. Kdo se příliš bojí nenávisti, nebude schopen vládnout; království střeží strach.

HODNOCENÍ (-8): 

Není možno milovat a být moudrým.

HODNOCENÍ (-6): 

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme.

HODNOCENÍ (-9): 

Nepotřebovat štěstí - to je vaše štěstí.

HODNOCENÍ (-7): 

Nepříjemnosti, které ho potkají, nebude dobře snášet ten, komu nebylo nikdy nic odepřeno, komu starostlivá matka vždy utřela slzy, o kterého se vždy staral vychovatel.

HODNOCENÍ (-9): 

Nešťastný je člověk strachující se o budoucnost.

HODNOCENÍ (-10): 

Nestejní se rodíme, ale stejní umíráme.

HODNOCENÍ (-8): 

Neštěstí je příležitost pro statečnost.

HODNOCENÍ (-9): 

Neštěstí je příležitostí pro statečnost.

HODNOCENÍ (-11): 

Neštěstí zdrtí jen toho, kdo se dal oklamat štěstím.

HODNOCENÍ (-9): 

Nevěřte, že se člověk může může stát šťastným neštěstím jiných.

HODNOCENÍ (-5): 

Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.

HODNOCENÍ (-5): 

Nic není tak proměnlivé, nic tak nestálé jako ženský rozmar.

HODNOCENÍ (-9): 

Nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.

HODNOCENÍ (-7): 

Nic se moudrosti tolik neprotiví, jako přespřílišná vtipnost.

HODNOCENÍ (-8): 

Nic v nás nevzbudí takovou úctu jako člověk statečně snášející neštěstí.

HODNOCENÍ (-14): 

Nikdo není smutný sám pro sebe.

HODNOCENÍ (-10): 

Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele.

HODNOCENÍ (-7): 

Nikdo neumírá příliš brzy, protože neměl žít déle, než žil.

HODNOCENÍ (-9): 

Nikdo neváhá snášet osud společný všem.

HODNOCENÍ (-7): 

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím.

HODNOCENÍ (-8): 

Nikdo se nerodí moudrým.

HODNOCENÍ (-7): 

Nikdy nepovažujte za šťastného toho, kdo je závislý na vnějších okolnostech.

HODNOCENÍ (-7): 

Nikomu se nepodařilo narodit beztrestně.

HODNOCENÍ (-7): 

Non schoale sed vitae discimus.
- Neučíme se pro školu, ale pro život.

HODNOCENÍ (-8): 

O tom, kdo rychle odsuzuje, skoro by se mohlo říci, že rád odsuzuje, a kdo příliš trestá, že trestá nespravedlivě.

HODNOCENÍ (-6): 

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém.

HODNOCENÍ (-9): 

Odmítáme ty co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají.

HODNOCENÍ (-5): 

Osud často narazí na nás jako my na něj.

HODNOCENÍ (-8): 

Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu.

HODNOCENÍ (-9): 

Osud nám nemůže vzít nic z toho, co by nám dříve nedal.

HODNOCENÍ (-5): 

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho.

HODNOCENÍ (-4): 

Osud se odvážných bojí, drtí zbabělce.

HODNOCENÍ (-10): 

Osud se silných bojí, ale zbabělé drtí.

HODNOCENÍ (-7): 

Padne-li veliký muž, je i po pádu veliký.

HODNOCENÍ (-9): 

Peníze ještě nikoho neudělaly šťastným.

HODNOCENÍ (-6): 

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.

HODNOCENÍ (-5): 

Popel vše srovná; nerovni se rodíme, rovni umíráme.

HODNOCENÍ (-6): 

Potají přítele napomínej, ale veřejně chval.

HODNOCENÍ (-8): 

Přátelství hledá rovné, nebo rovnými činí.

HODNOCENÍ (-8): 

Pravda je přístupná všem, ještě nikdo ji neuchvátil jen pro sebe.

HODNOCENÍ (-9): 

Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.

HODNOCENÍ (-10): 

Především se nauč mít radost. Pravá radost je tím nejdůležitějším v životě.

HODNOCENÍ (-7): 

Příteli řekni o všech svých myšlenkách a všech svých starostech. Věř jeho věrnosti: tak docílíš, že ti bude věrný.

HODNOCENÍ (-8): 

Přízeň osudu přátele získává, nepřízeň spolehlivě prověří.

HODNOCENÍ (-6): 

Pro život, ne pro školu se učíme.

HODNOCENÍ (-5): 

Protože není jisté, na kterém místě tě čeká smrt, čekej ji všude.

HODNOCENÍ (-7): 

Průměrnost je nesmrtelná, podlost věčná.

HODNOCENÍ (-7): 

Prvním uměním králů je umět nenávist snášet.

HODNOCENÍ (-6): 

Říká se, že máme tolik nepřátel, kolik máme otroků. Nepřátele si z nich děláme sami, když zapomeneme, že to jsou lidé, a zacházíme s nimi jako s tažnými zvířaty.

HODNOCENÍ (-9): 

Rodiče chválí své děti; tím podvědomě chválí sebe.

HODNOCENÍ (-8): 

Smrt je někdy trestem, často darem, pro mnohé dobrodiním.

HODNOCENÍ (-6): 

Smrt je odpoutáním od všech bolestí a hranicí, kterou naše utrpení již nepřekročí. Smrt nás ukládá do toho klidu, kde jsme spočívali před svým narozením.

HODNOCENÍ (-5): 

Smysl života spočívá ve vytvoření Božího království na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrství, svobody a rozumu.

HODNOCENÍ (-10): 

Špatně žijí ti, kteří stále žít začínají.

HODNOCENÍ (-8): 

Špatnostem se lze naučit i bez učitele.

HODNOCENÍ (-8): 

Špatný voják, který svého učitele následuje s nářkem.

HODNOCENÍ (-7): 

Společnost knih lze volit lépe, než společnost lidskou. Tím spíše se mezi knihami vybírej přátele pro celý život.

HODNOCENÍ (-8): 

Stařec je zřídkakdy šťastný.

HODNOCENÍ (-7): 

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného.

HODNOCENÍ (-8): 

Statečnost míří ke hvězdám, strach ke smrti.

HODNOCENÍ (-8): 

Štěstí a pravda kráčejí bok po boku. Proto nelze nazývat šťastným toho, kdo se nachází mimo pravdu.

HODNOCENÍ (-16): 

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje.

HODNOCENÍ (-10): 

Stojí za to nebát se smrti, protože pak se neumíš bát ničeho.

HODNOCENÍ (-9): 

Svolného osud vede, vzpurného vleče.

HODNOCENÍ (-7): 

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.

HODNOCENÍ (-7): 

Tím, že učíme jiné, učíme sebe.

HODNOCENÍ (-6): 

To, čeho se bojíš, buď není velké, anebo netrvá dlouho.

HODNOCENÍ (-6): 

Trvalé neštěstí má tu jedinou výhodu, že ty, které stále sužuje, nakonec zocelí.

HODNOCENÍ (-7): 

Učiňte mě jednorukým, jednonohým, pakostivým, vytrhejte mi viklavé zuby, však nechte mi život - a jsem spokojen.

HODNOCENÍ (-9): 

Učit se pro život a ne pro školu.

HODNOCENÍ (-9): 

Učit se pro život, ne pro školu.

HODNOCENÍ (-8): 

Usilujme o to, abychom ve srovnání s ostatními vedli život lepší, nikoli protichůdný.

HODNOCENÍ (-9): 

Ustavičně se bát smrti je krutější než zemřít.

HODNOCENÍ (-6): 

V okamžiku největšího štěstí je žádoucí zemřít.

HODNOCENÍ (-8): 

V soukromí přítele kárej, veřejně chval.

HODNOCENÍ (-8): 

V životě, stejně jako v komedii, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení.

HODNOCENÍ (-7): 

Válka má požitek z krve.

HODNOCENÍ (-6): 

Velká láska si někdy dovoluje i taková přání, která se příčí zdravému rozumu.

HODNOCENÍ (-10): 

Velké štěstí je velké otroctví.

HODNOCENÍ (-5): 

Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti.

HODNOCENÍ (-5): 

Věř mi, skutečná radost je vážná věc.

HODNOCENÍ (-7): 

Veškerý soulad tohoto světa sestává z nesouladných věcí.

HODNOCENÍ (-8): 

Většina lidí se uboze potácí mezi strachem před smrtí a životními útrapami, nechtějí žít a nedovedou zemřít.

HODNOCENÍ (-7): 

Vláda založená na nespravedlnosti nemá nikdy dlouhé trvání.

HODNOCENÍ (-7): 

Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.

HODNOCENÍ (-9): 

Všichni toužíme po štěstí. Ale když se vydáme na cestu, klopýtáme ve tmě. Riskujeme, že si spleteme směr, nebo, že dokonce půjdeme na opačnou stranu. Ba co víc, pokud po chybné cestě postupujeme dále, můžeme se svému cíli ještě více vzdálit. Čím více se tedy snažíme štěstí nalézt, tím obtížněji k němu dospíváme.

HODNOCENÍ (-9): 

Vždyť štěstí, není-li mírněno, samo se zadusí.

HODNOCENÍ (-6): 

Vzpomínky na prožitou rozkoš jsou delší a věrnější než přítomnost.

HODNOCENÍ (-8): 

Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala chyba, nýbrž aby se neopakovala.

HODNOCENÍ (-8): 

Zákon má být stručný, aby si jej nezkušení lidé snáze zapamatovali.

HODNOCENÍ (-4): 

Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.

HODNOCENÍ (-9): 

Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat.

HODNOCENÍ (-9): 

Zemřít bez strachu ze smrti - to je záviděníhodná smrt.

HODNOCENÍ (-12): 

Žena buď miluje nebo nenávidí. Třetí možnost nezná.

HODNOCENÍ (-8): 

Žít je to poslední, nač má zaneprázdněný člověk čas, a není nic těžšího, než vědět, jak žít. Odborníků v jiných oborech je všude plno, některé z těchto nauk, jak se zdá, si osvojili úplní chlapci tak dobře, že by v nich mohli dávat i hodiny: žít se však musíš učit po celý život.

HODNOCENÍ (-6): 

Žít znamená bojovat.

HODNOCENÍ (-7): 

Životu umění slouží, moudrost vládne.

HODNOCENÍ (-7): 

Zlato se poznává v ohni, v neštěstí stateční lidé.

HODNOCENÍ (-6): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.