Samuel Johnson citáty

Bohatství nevzbuzuje pravou úctu, vzbuzuje pouze vnější pozornost.

HODNOCENÍ (-5): 

Čas a peníze jsou nejtěžším břemenem člověka. Běda tomu, kdo jich má více, než jich může a umí užít.

HODNOCENÍ (-7): 

Chtěl bych se smát s moudrými a jíst s bohatými.

HODNOCENÍ (-7): 

Člověk, jenž píše knihy, si myslí, že je moudřejší a vtipnější než ostatní lidstvo. Předpokládá, že může poučovat a bavit.

HODNOCENÍ (-4): 

Díky vínu se člověk většinou líbí sám sobě, což však vůbec neznamená, že se většinou líbí jiným.

HODNOCENÍ (-6): 

Dlouhá nepřítomnost lásku zničí, krátké přestávky ji posilí.

HODNOCENÍ (-8): 

Druhé manželství je vítězstvím naděje nad zkušeností.

HODNOCENÍ (-7): 

Každý muž věří, že ženy jsou nevěrné a příznivci vrtkaví, avšak vyjímá z toho svou vlastní ženu a svého vlastního příznivce.

HODNOCENÍ (-4): 

Kdyby se vše vyplnilo podle milencových snů, nevím, které jiné pozemské štěstí by bylo ještě hodno, abychom po něm bažili.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska je moudrost bláznů a bláznovství moudrých.

HODNOCENÍ (-7): 

Lidé mají v dnešní době zvláštní názor, že se lze všemu naučit z přednášek. Já však myslím, že přednášky nemohou tolik prospěti jako četba knih, z nichž se přednášky konají.

HODNOCENÍ (-4): 

Máme sklon věřit neznámým, protože nás ještě nikdy neoklamali.

HODNOCENÍ (-3): 

Manželství přináší mnoho bolestí, ale celibát neposkytuje žádné radosti.

HODNOCENÍ (-4): 

Muž bez jakéhokoli stupně zdrženlivosti je nesnesitelný.

HODNOCENÍ (-8): 

Muže zpravidla víc potěší, že má na stole dobrý oběd, než to, že jeho žena umí řecky.

HODNOCENÍ (-7): 

Neexistuje taková bezcená kniha, v níž by nebylo napsáno alespoň něco dobrého.

HODNOCENÍ (-5): 

Nic nečiní člověka tak nemožným jako blahosklonnost, tj. když někdo dává najevo, že jeho rozum je zbytečně velký pro společnost, v níž se nachází.

HODNOCENÍ (-5): 

Nic nemůže tak rychle zbavit rozum ostražitosti jako společný život s milovanou ženou.

HODNOCENÍ (-5): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.