Samuel citáty

Bída s chudobou není totožná. Bída je následek příčin mravních, neřestí a lehkomyslnosti.

HODNOCENÍ (-6): 

Člověka je možno poznat podle knih, které čte.

HODNOCENÍ (-19): 

Domov je pravou školou zdvořilosti, která má v ženě nejpraktičtějšího učitele.

HODNOCENÍ (-9): 

Hlavní tajemství, jak si zachovat veselost, jest nedovolovat, aby nás maličkosti znepokojovali, a zároveň umět si vážit těch drobných radostí, jenž nám osud poskytuje.

HODNOCENÍ (-6): 

Kniha dobrá je poklad, kniha špatná je duch mučící.

HODNOCENÍ (-7): 

Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník.

HODNOCENÍ (-5): 

Nejdůležitější, čemu je se naučiti, je železná rezignace, fatalistický klidný názor na běh života, víra v pomíjejícnost všeho, nejen dobrého, ale i zlého, schopnost neoddávati se ani radosti ani žalu.

HODNOCENÍ (-9): 

Neštěstí je zkušebním kamenem charakteru.

HODNOCENÍ (-6): 

Pohodlí činí z lidí děti, obtíže z nich činí muže.

HODNOCENÍ (-1): 

Pohodlí činní z lidí děti, obtíže činní z nich muže.

HODNOCENÍ (-5): 

Pohodlí dělá z lidí děti, obtíže z nich dělají muže.

HODNOCENÍ (-5): 

Práce je zákonem našeho bytí, je živým principem, pomocí kterého lidé a národy jdou vpřed.

HODNOCENÍ (-9): 

Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se hloupostmi a v tom - vážit si i malinkatých nahodilých radostí.

HODNOCENÍ (-5): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.