Šalamoun citáty

Dejte dobrý nápoj příchozímu, dejte vína tomu, kdo má špatnou náladu, aby se napil a svůj zármutek zapomněl.

HODNOCENÍ (-8): 

Dům a statek jest dědictví po rodičích, ale od Hospodina manželka rozumná.

HODNOCENÍ (-7): 

Hloupý věří každému slovu, ale opatrný šetří kroku svého.

HODNOCENÍ (-5): 

Jako zápona zlatá na pysku svini, tak jest žena pěkná bez rozumu.

HODNOCENÍ (-5): 

Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého, ale kdož ho miluje, za času jej tresce.

HODNOCENÍ (-8): 

Král soudem upevňuje zemi; muž pak, kterýž bere dary, boří ji.

HODNOCENÍ (-7): 

Lépe je bydlet v zemi pusté, než s ženou svárlivou a zlostnou.

HODNOCENÍ (-5): 

Metla a kárání dává moudrost, ale dítě sobě volné k hanbě přivodí matku svou.

HODNOCENÍ (-4): 

Milosrdenství a pravda nechť neopouštějí tě, přivaž je k hrdlu svému, napiš je na tabuli srdce svého.

HODNOCENÍ (-7): 

Moudrý má oči v své hlavě, blázen však chodí ve tmě; a poznal jsem, že oba čeká stejný osud.

HODNOCENÍ (-7): 

Někdo vynáší řeči podobné meči probodajícímu, ale jazyk moudrých jest lékařství.

HODNOCENÍ (-5): 

Nevěstce zaplatíš bochníčkem chleba, žena jiného však loví drahou duši.

HODNOCENÍ (-6): 

Nežádej krásy její v srdci svém, a nechať tě nejímá víčky svými. Nebo pro ženu nevěstku přicházejí o všecko až na kus chleba, anobrž žena cizoložnice drahou duši ulovuje.

HODNOCENÍ (-6): 

Také i blázen, mlče, za moudrého jmín bývá, a zacpávaje rty své, za rozumného.

HODNOCENÍ (-6): 

Ti, kteří opouštějí zákon, podporují svévolníky, ale ti, kteří ho zachovávají, se jim stavějí na odpor.

HODNOCENÍ (-5): 

Veliký hněv ukazuj, odpouštěje trestání, a pohroz, jestliže odpustíš, že potom více trestati budeš.

HODNOCENÍ (-5): 

Víno působí, že i moudrý zbloudí.

HODNOCENÍ (-5): 

Víno způsobí, že i moudrý zbloudí.

HODNOCENÍ (-6): 

Zdržuj nohu svou do domu bližního svého, aby syt tebe neměl tě v nenávisti.

HODNOCENÍ (-7): 

Železo železem se ostří; tak muž zostřuje tvář přítele svého.

HODNOCENÍ (-7): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.