Saint Antoine De Exupéry citáty

Až si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme šťastni.

HODNOCENÍ (-7): 

Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším.

HODNOCENÍ (-5): 

Bůh je mlčení.

HODNOCENÍ (-8): 

Bůh je pravdivý, ale stvořený možná námi.

HODNOCENÍ (-8): 

Bůh je stejně pravdivý jako strom, jenom je mnohem těžší ho poznat.

HODNOCENÍ (-6): 

Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.

HODNOCENÍ (-23): 

Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.

HODNOCENÍ (-8): 

Člověk musí žít velmi dlouho, aby se stal člověkem.

HODNOCENÍ (-7): 

Člověk přece nemůže trvale žít z ledniček, politiky, financí a křížovek. Člověk to prostě nemůže. Člověk přeci nemůže žít bez básní, bez barev, bez lásky.

HODNOCENÍ (-7): 

Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé.

HODNOCENÍ (-21): 

Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět…“
"Ano, jistě," řekl jsem a mlčky jsem pozoroval vlnu písku ve svitu měsíce.
"Poušť je krásná…," dodal.
A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp… Nevidíme nic... Neslyšíme nic…
A přece něco září v tichu…
"Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu…," řekl malý princ.
Byl jsem překvapen, že pojednou chápu to tajemné záření písku. Když jsem byl malým chlapcem, bydlil jsem ve starobylém domě a pověst vyprávěla, že je tam zakopán poklad. Nikdy jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal. Ale dodával kouzlo celému tomu domu. Můj dům skrýval ve svých hlubinách tajemství…
"Ano," řekl jsem malému princi, "ať je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné!"

HODNOCENÍ (-5): 

Jedině děti vědí co hledají.

HODNOCENÍ (-6): 

Krása je totéž jako štěstí.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska je především modlitba a modlitba je ticho.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska je štěstí, které si vzájemně dáváme.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska je tehdy láskou, neočekává-li od druhého žádnou lásku.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska je větší než příval slov. O lásce se nediskutuje. Láska je.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska k bližnímu v duchu mé říše znamená spolupráci.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého, ale v tom, že se díváme stejným směrem ven.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska začíná teprve tam, kde už nelze čekat žádný dar.

HODNOCENÍ (-6): 

Milovat neznamená hledět jeden do druhého, ale pohlížet společně jedním směrem.

HODNOCENÍ (-6): 

Milovat, jenom milovat, to je slepá ulička! Člověk má ještě vyšší povinnosti než jen milovat. Možná je to také láska, ale jak rozdílná od jiných.

HODNOCENÍ (-5): 

Miluje jen ten, co oplátkou nic nečeká.

HODNOCENÍ (-6): 

Neboť se živím, abych žil, žiji, abych dobýval a dobývám abych se vrátil a rozjímal a cítil se ve svém poklidném mlčení člověkem širšího srdce.

HODNOCENÍ (-6): 

Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním; z něho pochází to nejhorší trápení.
Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení nepochází. Trápení plyne z touhy vlastnit, a ta je opakem lásky.

HODNOCENÍ (-7): 

Nepřítel ti vytyčuje meze, dává ti tvar a pevnost.

HODNOCENÍ (-6): 

Poznání neznamená zmocnit se pravdy, ale zmocnit se souvislé řeči.

HODNOCENÍ (-5): 

Pravá láska začíná tehdy, když nečekáme nic nazpět.

HODNOCENÍ (-6): 

Pravda uhodí a třeba zničí tam, kde nejistota jen stále hlodá a otravuje.

HODNOCENÍ (-6): 

Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky.

HODNOCENÍ (-7): 

Skutečná láska se nikdy nevyčerpá, a když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš pít.

HODNOCENÍ (-6): 

Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.

HODNOCENÍ (-16): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.