Romain Rolland citáty

A přece je to krásné, když si člověk zavzpomíná, jak byl hloupý v mládí.

HODNOCENÍ (-5): 

Dát svoje srdce lásce, svoje rty milovanému, to je stejné jako dát svoje oči světlu: to znamená dávat, to znamená brát.

HODNOCENÍ (-7): 

Dítě je jediná bytost, na níž žena může přenést své žárlivé požadavky, aby milovala a byla milována.

HODNOCENÍ (-5): 

Dobrodiní lásky není jen to, že nám dává víru v druhého, ale i to, že nám dává víru v sebe.

HODNOCENÍ (-5): 

Hezká dívka si krutě zahrává s láskou. Zdá se jí zcela přirozené, že ji milují, a myslí, že má povinnosti jen k tomu, koho ona miluje, ochotně by věřila, že člověk, který ji miluje, je už tak dost šťastný. Na její omluvu musíme uznat, že ani zdaleka netuší, co to je láska, třebaže na ni myslí celý den.

HODNOCENÍ (-6): 

Jak dobré je milovat a nevyčerpatelně věřit.

HODNOCENÍ (-5): 

Jedna z věcí, na nichž se lidé všech dob shodují, je platonická láska k pravdě a reálný strach, který k ní mají.

HODNOCENÍ (-6): 

K čemu jsou krásné věci, nemůžeme-li je vidět milovanýma očima? Co dělat s krásou, ba i s radostí, neokoušíme-li je v srdci druhého?

HODNOCENÍ (-5): 

Láska je překrásná věc. Ale, přátelé milí, proboha věřte mi, láska, na kterou se umírá, je láska přepjatá.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska sa v ňom zrodila pod krídlami smrti.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska tělesná se obejde bez úcty. Lásku založenou na úctě nelze snížit na pouhý požitek.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska žije v tom, kdo miluje, nikoli v tom, kdo je milován.

HODNOCENÍ (-7): 

Manželství je výzva přírodě na souboj.

HODNOCENÍ (-4): 

Manželství je vyzvání přírody na souboj.

HODNOCENÍ (-6): 

Milovat někoho, znamená pochopit i to, že Vás nemiluje.

HODNOCENÍ (-6): 

Myšlenka, která u muže a ženy trávících spolu noc, potřebuje - k tomu, aby byla pochopena - být vyslovena, je květ bez vůně.

HODNOCENÍ (-7): 

Není radno vnucovat lidem štěstí proti jejich vůli. Mnohem lepší je být šťastným po jejich způsobu s nimi, a potom po svém sám se sebou. Jedno štěstí není nikdy tolik jako dvě.

HODNOCENÍ (-5): 

Neříká se neprávem, že žena je mužovou polovicí, neboť ženatý muž je už jen polovinou muže.

HODNOCENÍ (-7): 

Pochválena buď radost a pochválena buď bolest. Obě jsou sestry a obě posvátné. Utvářejí svět a nadnášejí velké duchy. Jsou silou, jsou životem.

HODNOCENÍ (-7): 

Pravda není dogma, jež mozek vyměšuje jako stěny krápníky. Pravda, toť život.

HODNOCENÍ (-7): 

Smělý požadavek muže! Chce ženu. Ale když se mu upřímně vzdá, je blízek toho považovat její příliš šlechetný čin téměř za zpronevěru.

HODNOCENÍ (-7): 

Tělo je to nejmenší, co může žena dát muži.

HODNOCENÍ (-7): 

Trpí-li se ve dvou a nemohou-li si ti dva navzájem pomoci, jitří se jejich bolest až osudně: vždycky to končí tím, že jeden druhému přičítá za vinu, že trpí.

HODNOCENÍ (-7): 

V lásce a umění se nedá opisovat, každý se musí vyjádřit po svém.

HODNOCENÍ (-7): 

Velká láska může trvat celý život, ale přitom celý život nevyplní. Doživotní spojení dvou lidí se nesmí stát vzájemnými okovy, jež se ani čas od času neuvolní. Je třeba, aby každý, místo aby žárlil na svobodu svého druha, byl šťasten, může-li mu k ní pomoci.

HODNOCENÍ (-7): 

Věřím v tebe. Má víra tě zavazuje.

HODNOCENÍ (-5): 

Věřit člověku, ať je jakýkoliv, je fetišismus; stačí, máte-li jej rádi.

HODNOCENÍ (-6): 

Většina přátelství jsou jenom sdružení vzájemné ochoty, aby lidé mluvili o sobě s někým jiným.

HODNOCENÍ (-7): 

Vidět svět takový jaký je a potom jej milovat - to je největší umění.

HODNOCENÍ (-8): 

Vše, čeho se dotkne láska, je nesmrtelné.

HODNOCENÍ (-6): 

Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněné od smrti.

HODNOCENÍ (-7): 

Všeho, čeho se dotkne láska, je záchraněno od smrti.

HODNOCENÍ (-5): 

Zřeknu se raději života, logiky, světa, všeho, jen ne lásky.

HODNOCENÍ (-5): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.