Quintus Flaccus Horatius citáty

A marně svou modlitbou se bráníš naléhání stáří, vráskám a nezdolné síle smrti.

HODNOCENÍ (-6): 

A třeba Trest vždy chodí ztěžka, málokdy hříšníka nedostihne.

HODNOCENÍ (-6): 

Ba, přísahámbůh, nedal bych tomu víry bez živého, jistého svědectví svých vlastních očí.

HODNOCENÍ (-7): 

Básníci mají být průměrní lidé, ani bozi, ani prodavači knih.

HODNOCENÍ (-6): 

Bohatý je, kdo je moudrý.

HODNOCENÍ (-7): 

Chudobný není přece ten, kdo užívá všeho, co třeba.

HODNOCENÍ (-5): 

Co brání říkat pravdu jakoby žertem.

HODNOCENÍ (-6): 

Dvořit se přátelům mocných je slastí pro nezkušené, zkušený strach má.

HODNOCENÍ (-7): 

Je příjemné brát si z velké hromady.

HODNOCENÍ (-5): 

Je příjemné na pravém místě se zbláznit.

HODNOCENÍ (-8): 

Jsme stvořeni k pouhému jídlu?

HODNOCENÍ (-6): 

K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost?

HODNOCENÍ (-7): 

Lační-li žaludek, zřídka jen pohrdne jídlem, byť prostým.

HODNOCENÍ (-15): 

Lidstvo se bezhlavě žene vpřed, na zákaz nedbá či hřích.

HODNOCENÍ (-6): 

Moc bez rozumu hroutí se tíhou svou.

HODNOCENÍ (-6): 

Muž pevných zásad vždy bude na svém stát.

HODNOCENÍ (-6): 

Nelze být šťasten v každém ohledu.

HODNOCENÍ (-6): 

Není nic lepšího nad život bez manželství.

HODNOCENÍ (-6): 

Není nic, co by mělo jen příjemné stránky.

HODNOCENÍ (-6): 

Neštěstí obvykle odhalí schopnost, a štěstí, to ji zas skrývá.

HODNOCENÍ (-5): 

Nic není lepšího nad život bez manželství.

HODNOCENÍ (-6): 

Nikoli věkem, leč nadáním se dosahuje moudrosti.

HODNOCENÍ (-6): 

Počátek moudrosti je zbavit se pošetilosti
Sapientia prima sultitia caruisse

HODNOCENÍ (-6): 

Pokud se daří dobře tvým nohám, zádům i břichu, víc už ti nemůže přidat ani skvělé bohatství králů.

HODNOCENÍ (-5): 

Pomatuj, že v neštěstí máš vždy zachovat rozvahu.

HODNOCENÍ (-6): 

Prostřednost básníkům trpět nebude nikdo z bohů či lidí.

HODNOCENÍ (-6): 

S radostí přijmi svůj osud.

HODNOCENÍ (-7): 

Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí.

HODNOCENÍ (-4): 

Smutní nenávidí veselé, veselí smutné.

HODNOCENÍ (-6): 

Spokojen se svým osudem, budeš žít šťastně.

HODNOCENÍ (-7): 

Srdce, které dovede čelit všemu, v dobách těžkých doufá a v dobách šťastných osudu se bojí.

HODNOCENÍ (-5): 

Teď vínem zažeňte starosti.

HODNOCENÍ (-6): 

Užívej dne a zítřku věř co nejméně.

HODNOCENÍ (-6): 

V lásce je zlé dvojí - válka a mír.

HODNOCENÍ (-7): 

V lásce je zlé dvojí: válka a mír.

HODNOCENÍ (-6): 

Velké štěstí dobře se snášet nauč.

HODNOCENÍ (-7): 

Vrchol štěstí nenajdeš nikdy.

HODNOCENÍ (-6): 

Všechny nás čeká stejná noc a všichni se jednou vydáme cestou smrti.

HODNOCENÍ (-7): 

Za bohatstvím vždy je starost a roste touha stále více ho mít.

HODNOCENÍ (-7): 

Za tím kráčí Smrt, kdo z boje utíká.

HODNOCENÍ (-7): 

Závistivý člověk chudne štěstím druhého.

HODNOCENÍ (-5): 

Získávej peníze pokud možno počestným způsobem, není-li to možné, tedy za každou cenu.

HODNOCENÍ (-7): 

Život nedal smrtelníkům nic bez velké námahy.

HODNOCENÍ (-7): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.