Publius Ovidius Naso citáty

Abys byl zdráv, musíš snést mnoho bolesti.

HODNOCENÍ (-5): 

Blaženě žil, kdo v skrytu prožíval život.

HODNOCENÍ (-7): 

Bohatství je dráždidlem ke špatnostem.

HODNOCENÍ (-9): 

Bohatství mě učinilo chudým.

HODNOCENÍ (-6): 

Bohatství zjednává pocty, získává přátele; chudák však všude je bit.

HODNOCENÍ (-7): 

Bohové vidí zbožné skutky.

HODNOCENÍ (-8): 

Božská vůle si zahrává s osudy smrtelných lidí.

HODNOCENÍ (-6): 

Často nejistě stojí a neví, kam by měl jíti poutník, jenž volnou má cestu do všech čtyř světových stran.

HODNOCENÍ (-7): 

Chudák musí počítat své stádo.

HODNOCENÍ (-6): 

Co je to láska? Vůz nepokoje, který spolu táhnou muž a žena.

HODNOCENÍ (-5): 

Dárkem, to mi věř, si získáš každého z bohů i lidí.

HODNOCENÍ (-7): 

Dary, to můžeš mi věřit, ti získají lidi i bohy.

HODNOCENÍ (-4): 

Dodává i sláva duchu nemalé síly. Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho, smutný až přijde ti čas, zůstaneš úplně sám.

HODNOCENÍ (-6): 

Hýřit jen dovede lidská mysl, když potká ji štěstí.

HODNOCENÍ (-6): 

I barbar si lásku získá, jen je-li bohatý dost.

HODNOCENÍ (-7): 

Jak prospívá víno včas-li se pije, tak škodí pito jsouc v nevhodný čas.

HODNOCENÍ (-5): 

Jako se žena stydí s tou věcí začínat první, stejně tak ráda strpí, začne-li jiný s ní sám.

HODNOCENÍ (-7): 

Je dobré učit se i od nepřítele.

HODNOCENÍ (-7): 

Je pozdě chystat lék, když dlouhými odklady zlá nemoc nabyla sil.

HODNOCENÍ (-7): 

Je správné se dát poučit i od nepřítele.

HODNOCENÍ (-7): 

Je těžké štěstí pokojně snášet.

HODNOCENÍ (-5): 

Je vhodné nechat se poučit i od nepřítele.

HODNOCENÍ (-6): 

K odvaze nutí mě strach.

HODNOCENÍ (-9): 

K odvaze nutí mne strach.

HODNOCENÍ (-6): 

Každá chvíle, jež vzdaluje rozkoš, nám připadá dlouhá.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdo přežil ztroskotání, bojí se tiché vody.

HODNOCENÍ (-7): 

Když má někdo peníze, může být hloupý, jak chce.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska je druh války.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska přináší jen samý nepokoj a strach.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska přináší zpočátku slast, ale na konci bolest srdce.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska tvá vzrostla, jiný když lásku ti vzal.

HODNOCENÍ (-5): 

Láska uvěří snadno.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska, ta přináší jen nepokoj samý a strach.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska, víno a moc, to nemůže k mírnosti radit.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska, víno a noc, to nemůže k mírnosti radit.

HODNOCENÍ (-7): 

Lože je místo, kde bujnosti třeba: tož naplň je vždycky všemožných rozkoší slastí, na něm vždy odlož svůj stud.

HODNOCENÍ (-7): 

Moudře milovat bude jen ten, kdo pozná sám sebe, ten jen každičké dílo vykonává podle svých sil.

HODNOCENÍ (-5): 

Mužům sluší spíše zanedbaný zevnějšek než zbytečná fintivost.

HODNOCENÍ (-6): 

Mysl znalá pravdy se směje pověstem lživým.

HODNOCENÍ (-7): 

Nechať žena pocítí slast lásky až do dřeně kostí, oba ať způsobem stejným pokaždé blaží ta věc... Věř mi, že vrcholná rozkoš se nikdy uspíšit nemá, nýbrž průtahem dlouhým zvolna se přivábit má.

HODNOCENÍ (-6): 

Není nic jistého v životě lidském. - Nihil homini certum est.

HODNOCENÍ (-6): 

Nepřijde jediný přítel k tomu, kdo nemá už nic.

HODNOCENÍ (-5): 

Netřeba slov, věřte věcem.

HODNOCENÍ (-5): 

Noc a láska a víno, ty nemohou rozumně radit.

HODNOCENÍ (-6): 

Noc, láska a víno nenabádají k ničemu umírněnému.

HODNOCENÍ (-5): 

Noc, laska a víno, ty nemohou rozumně radit.

HODNOCENÍ (-6): 

Odňat může být trest, vina však trvá dál.

HODNOCENÍ (-7): 

Počátek naší bolesti často se v radostech skrývá.

HODNOCENÍ (-6): 

Pokud budeš mít štěstí, budeš mít četné přátele, když se časy zamračí, zůstaneš sám.

HODNOCENÍ (-7): 

Přátelství si vyhledávej mezi sobě rovnými.

HODNOCENÍ (-6): 

Pro mužnou odvahu není žádná cesta nepřístupná.

HODNOCENÍ (-7): 

Šťasten , kdo odvahu má svou lásku skutečně hájit.

HODNOCENÍ (-7): 

Statečnost umírá lstí.

HODNOCENÍ (-7): 

Ten žil šťastně, kdo žil v ústraní.

HODNOCENÍ (-7): 

Ten, kdo může, ať se ženám radši vyhne.

HODNOCENÍ (-5): 

Verše nepodléhají smrti.

HODNOCENÍ (-7): 

Víno dodává odvahy.

HODNOCENÍ (-7): 

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje.

HODNOCENÍ (-7): 

Vládce ať nespěchá s trestem, avšak odměnu měl by dát rychle.

HODNOCENÍ (-5): 

Žádná žena se nepokládá za ošklivou.

HODNOCENÍ (-7): 

Žádný osud nemůže přemoci osud.

HODNOCENÍ (-8): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.