Publius Cornelius Tacitus citáty

Čestná smrt je lepší než život v hanbě.

HODNOCENÍ (-5): 

Čím horší je stát, tím více má zákonů.

HODNOCENÍ (-9): 

Dobré mravy zde znamenají více než dobré zákony jinde.

HODNOCENÍ (-7): 

Jakmile je lidská mysl otřesena, má sklon věřit pověrám.

HODNOCENÍ (-7): 

Je třeba žít ve shodě s přírodou.

HODNOCENÍ (-4): 

Lidský rozum v zápalu věří i věcem temným.

HODNOCENÍ (-6): 

Luza nezná v ničem míru; hrozí, nemá-li strach, jakmile se zalekne, lze jí beztrestně pohrdat.

HODNOCENÍ (-7): 

Muž je vinou, když žena překročí míru. - Viri in eo culpa, si femina modum excedit.

HODNOCENÍ (-7): 

Nápadněji dávají najevo smutek ti, kteří mají menší bolest.

HODNOCENÍ (-8): 

Nejhorší druh nepřátel jsou pochlebovači.

HODNOCENÍ (-7): 

Nenávist mezi blízkými příbuznými bývá obvykle nejprudší.

HODNOCENÍ (-6): 

Přísnost je nebezpečná, povolnost špatná; ať už se vojáku nepovolí nic nebo všechno, stát je v nebezpečí.

HODNOCENÍ (-6): 

Prozíravost a rozvaha jsou vlastnosti, které má mít vojevůdce.

HODNOCENÍ (-7): 

Strach a hrůza jsou nepevná pouta lásky; jakmile je uvolníš, pak ti, kteří se přestali bát, začnou nenávidět.

HODNOCENÍ (-8): 

V době nepokojů a rozbrojů jsou nejsilnější ti nejhorší; mír a klid vyžadují dobré způsoby.

HODNOCENÍ (-5): 

V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů.

HODNOCENÍ (-6): 

V nejzkaženějším světě je nejvíce zákonů.

HODNOCENÍ (-7): 

Vládcové jsou smrtelní, stát však věčný.

HODNOCENÍ (-7): 

Vzácná je šťastná doba, kdy můžeš cítit co chceš a mluvit co cítíš.

HODNOCENÍ (-8): 

Vzácná je ta šťastná doba, kdy je dovoleno myslet si, co chceš, a říkat, co si myslíš.

HODNOCENÍ (-6): 

Zrádci jsou v nenávisti i u těch, kterým dávají přednost.

HODNOCENÍ (-7): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.