Publilius Syrus citáty

Ač průtah vyvolává nevoli, vede k moudrosti.

HODNOCENÍ (-7): 

Ach, velkým neštěstím je ve stálém strachu zestárnout.

HODNOCENÍ (-5): 

Až poznáš zvyky přítele, měj na ně ohledy.

HODNOCENÍ (-7): 

Bol křivdy hojí nepřítelův zármutek.

HODNOCENÍ (-6): 

Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné.

HODNOCENÍ (-8): 

Buď s nepřítelem bojuj, nebo pros.

HODNOCENÍ (-6): 

Čas smrti znát je ustavičně umírat.

HODNOCENÍ (-7): 

Čas ukončuje lásku, srdce nikoli.

HODNOCENÍ (-7): 

Cit nepřítele není prosbám příbuzný.

HODNOCENÍ (-3): 

Co dalo štěstí vrtkavé, hned žádá zpět.

HODNOCENÍ (-5): 

Ctnost mužně odolává ranám neštěstí.

HODNOCENÍ (-6): 

Dá zhloupnout osud tomu, koho zničit chce.

HODNOCENÍ (-9): 

Duch vůdcův vede vojsko k mužné chrabrosti.

HODNOCENÍ (-6): 

Duševní bolest je horší nemoc než tělesná.

HODNOCENÍ (-4): 

I lež je pravdou, pokud rozkazuje mocněji.

HODNOCENÍ (-7): 

Jak slza je láska: v oku vzniká, k srdci proniká.

HODNOCENÍ (-7): 

Jde osud krokem, který nikdo nevidí.

HODNOCENÍ (-7): 

Je chrabrost vojáka na rozvaze vůdce závislá.

HODNOCENÍ (-5): 

Je dobrá pověst jistější než peníze.

HODNOCENÍ (-7): 

Je dobrá žena ta, jež špatnost netají.

HODNOCENÍ (-6): 

Je dobré pozorovat na cizím neštěstí to, čemu se sami máme vyhnout.

HODNOCENÍ (-7): 

Je těžké bolest mít a trpělivý být.

HODNOCENÍ (-8): 

Je zatěžko i bohu milovat rozumem.

HODNOCENÍ (-6): 

Jen činem roste mužnost, otálením strach.

HODNOCENÍ (-6): 

Jen city dva zná žena – lásku a nenávist.

HODNOCENÍ (-6): 

Jen pro bolest si člověk štěstí nachází.

HODNOCENÍ (-5): 

Jen smrt má delší, a ne život lakomec.

HODNOCENÍ (-7): 

Jen statečný a šťastný může závist snést.

HODNOCENÍ (-7): 

Každou bolest jenom trpělivost vyléčí.

HODNOCENÍ (-6): 

Kde soudí ten, kdo obviňuje, tam platí násilí, a nikoliv zákon.

HODNOCENÍ (-7): 

Kde strach má sídlo, zřídka spánek přebývá.

HODNOCENÍ (-6): 

Kde vzniká příliš sporů, pravda se vytrácí.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdo hyne svými zbraněmi, ten dvakrát umírá.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdo sebe sám se bojí, stálá muka prožívá.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdo Štěstěnou je hýčkán, přijde o rozum.

HODNOCENÍ (-6): 

Kdo štěstí přivykl, ten nejhorší má zvyk.

HODNOCENÍ (-6): 

Když chce osud někoho zničit, udělá z něho hlupáka.

HODNOCENÍ (-8): 

Když štěstí málo dalo, málo může vzít.

HODNOCENÍ (-5): 

Když žena válku vede, mír uzavřít už nesvede.

HODNOCENÍ (-6): 

Koho se mnozí bojí, musí se mnoha bát.

HODNOCENÍ (-5): 

Láska je skoro nekonečně vynalézavá. V pravdě nekonečně vynalézavá je však pomsta.

HODNOCENÍ (-9): 

Lest s pláčem spojit každá žena dovede.

HODNOCENÍ (-6): 

Má dvojí smrt, kdo z cizí vůle umírá.

HODNOCENÍ (-6): 

Manželství činí trvalým charakter, nikoli tělesná krása.

HODNOCENÍ (-6): 

Marná věc je volat mládí, jakmile jsi zestárl.

HODNOCENÍ (-6): 

Milovat a být rozumný nemůže ani bůh.

HODNOCENÍ (-6): 

Milovat a zůstat rozumný je sotva bohu povoleno.

HODNOCENÍ (-5): 

Mnohých se musí bát, koho se mnozí bojí.

HODNOCENÍ (-7): 

Moudrý muž je pánem svého ducha, blázen je však jeho otrokem.

HODNOCENÍ (-7): 

Muž moudrý srdci vládne, hloupý otročí.

HODNOCENÍ (-5): 

Nač jsou ti peníze, jichž užít nemůžeš.

HODNOCENÍ (-5): 

Násobí se dobro, když rychle k chudákovi se dostane.

HODNOCENÍ (-8): 

Nejhorší je návyk na stálé štěstí.

HODNOCENÍ (-7): 

Osud škodí mnohem snáze těm, kdo stojí vysoko.

HODNOCENÍ (-8): 

Počestná manželka je muži podobná a zároveň mu vládne.

HODNOCENÍ (-7): 

Práh věřitelův nikdy nemá dlužník rád.

HODNOCENÍ (-6): 

Pravda o sobě vypovídá dostatečně výmluvně.

HODNOCENÍ (-6): 

Sám život krátký je, však neštěstí ho prodlouží.

HODNOCENÍ (-6): 

Smír s nepřítelem nikdy není bezpečný.

HODNOCENÍ (-5): 

Smrt dobrého je těžká ztráta ori mnohé.

HODNOCENÍ (-5): 

Smrt lakomce je jeho první dobrý čin.

HODNOCENÍ (-7): 

Smrt není zlá, zlá e pouze cesta k ní.

HODNOCENÍ (-8): 

Smrt nepřítele slzám cestu zavírá.

HODNOCENÍ (-6): 

Smrt určena je všemu, co se zrodilo.

HODNOCENÍ (-5): 

Sneseš-li chyby přítele, přisvoj si je.

HODNOCENÍ (-6): 

Strach roste otálením, mužnost odvahou.

HODNOCENÍ (-7): 

Strach stálý nad člověkem denně ortel vynáší.

HODNOCENÍ (-6): 

Strach ze smrti jest horší nežli smrt sama.

HODNOCENÍ (-6): 

Svár občanů je vždycky nepřátelům vhod.

HODNOCENÍ (-6): 

Tam vládne lid, kde platí jeho zákony.

HODNOCENÍ (-7): 

Ti zhloupnou, které štěstí příliš rozmazlí.

HODNOCENÍ (-5): 

Trest často dlouho čeká, ale náhle dopadne.

HODNOCENÍ (-6): 

Tvou bolest nářek nezhojí, jen prozradí.

HODNOCENÍ (-17): 

Viník se bojí zákona, nevinný pak osudu.

HODNOCENÍ (-6): 

Vždy chvíle štěstí zde je jinde chvílí neštěstí.

HODNOCENÍ (-6): 

Vždy za svou měj chybu svého přítele.

HODNOCENÍ (-7): 

Za pláčem dědice je skrytý smích.

HODNOCENÍ (-6): 

Žádný osud není tak dobrý, aby si někdo nestěžoval.

HODNOCENÍ (-8): 

Žena buď miluje, nebo nenávidí, nic jiného.

HODNOCENÍ (-8): 

Žena buď nenávidí, nebo miluje, nic třetího není.

HODNOCENÍ (-6): 

Žít beznadějně v bídě překoná i trest.

HODNOCENÍ (-6): 

Zlá předzvěst: lékař nemocného dědicem!

HODNOCENÍ (-6): 

Zlato se pozná v ohni, ctnost v neštěstí.

HODNOCENÍ (-6): 

Zlato se v ohni pozná, v neštěstí ctnost.

HODNOCENÍ (-6): 

Zlo zraku skryté bývá nejnebezpečnější.

HODNOCENÍ (-6): 

Zlý trest je pro lakomce vlastní povaha.

HODNOCENÍ (-6): 

Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li vlastní hněv.

HODNOCENÍ (-6): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.