Plútarchos citáty

Dobrý manžel si zaslouží větší chválu než dobrý senátor.

HODNOCENÍ (-6): 

Je těžké souzený osud předvídat, ještě těžší je uvarovat se ho.

HODNOCENÍ (-6): 

Když jsou svíce zhasnuty, všechny ženy jsou krásné.

HODNOCENÍ (-6): 

Nejstarší a největší láska je láska k životu.

HODNOCENÍ (-6): 

Nejvíce péče je třeba věnovat tomu, aby si chlapci zvykli mluvit pravdu, neboť lhaní je otrocká nectnost, hodná nenávisti všech lidí.

HODNOCENÍ (-6): 

Nepěkná a zvrácená je tedy i žena, která se tváří mrzutě, má-li muž chuť žertovat a veselit se, je-li naopak vážný, žertuje a směje se; ono je totiž znakem nevlídnosti, toto projevem pohrdání.

HODNOCENÍ (-7): 

Nepotřebuji přítele, který kýve na všechno, co řeknu. Můj stín kýve přesněji.

HODNOCENÍ (-5): 

Rozum a z něho vyplývající připravenost na všechny životní zvraty je nejlepší lék, nejlepší prostředek ku zmírnění zármutku.

HODNOCENÍ (-7): 

To ať má na mysli muž a nikoho více se neostýchá než své ženy, ježto manželská ložnice se jí stane buď učebnou zdrženlivosti, nebo nezřízenosti.

HODNOCENÍ (-7): 

Věřte, že chybují ti, kdo spolu spí jen pro rozkoš, ale pohněvají-li se nějak a pohašteří, lehnou si odděleně a zapomínají právě tehdy nejvíce vzývat Afroditu, která bývá v podobných případech nejlepší lékařkou.

HODNOCENÍ (-7): 

Víno je mezi nápoji ten nejprospěšnější, mezi léky nejchutnější a mezi potravinami nejpříjemnější.

HODNOCENÍ (-8): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.