Platón citáty

Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.

HODNOCENÍ (-16): 

Jen mrtví viděli konec války; jen mrtví vědí co to znamená žít.

HODNOCENÍ (-6): 

Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.

HODNOCENÍ (-7): 

Knihy jsou nesmrtelnými potomky otců, jimiž pohrdají.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti.

HODNOCENÍ (-5): 

Láska je touha ploditi v kráse.

HODNOCENÍ (-8): 

Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.

HODNOCENÍ (-6): 

Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.

HODNOCENÍ (-5): 

Pravda je božská, je zdrojem všeho dobra bohům i lidem.

HODNOCENÍ (-6): 

Pravda je krásná a trvalá věc.

HODNOCENÍ (-8): 

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.

HODNOCENÍ (-9): 

Svět by mohl být spasen jedině tehdy, kdyby se králové stali filozofy, nebo filozofové králi.

HODNOCENÍ (-8): 

Tak jako feny a psi vykonávají stejné služby při hlídání i lovu, tak v dokonalé obci mají být ženy účastny týchž prací jako muži.

HODNOCENÍ (-5): 

Ti lidé, kteří se narodili jako muži, ale žili špatně a neúspěšně, se ve svém převtělení vrátí na zem jako ženy.

HODNOCENÍ (-8): 

V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní.

HODNOCENÍ (-9): 

Všechno co chceš, budeš mít. Nešťastníče!

HODNOCENÍ (-6): 

Všechno, co chceš, budeš mít, nešťastniče!

HODNOCENÍ (-8): 

Všechny války vznikají pro hmotné statky.

HODNOCENÍ (-7): 

Žena je muž, který byl potrestán.

HODNOCENÍ (-8): 

Ženy mají mít s muži stejná práva občanská a stejnou výchovu.

HODNOCENÍ (-6): 

Život se všemi svými starostmi a hrůzami není konec konců nic tak velkého, nýbrž pouhá bublina na hladině řeky, něco s čím si člověk může pohazovat a hrát.

HODNOCENÍ (-20): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.