Osho citáty

Celé lidstvo žije v otroctví. Každá víra je otroctví; každé náboženství, každý kostel, každá synagoga, každý chrám není nic jiného než vězení s otevřenými dveřmi. Dveře jsou záměrně otevřené, aby ve vás vyvolaly iluzi, že nejste ve vězení.

HODNOCENÍ (-7): 

Chudoba je největší zločin, protože všechny ostatní zločiny jsou zrozeny z chudoby...

HODNOCENÍ (-12): 

Čistá láska může přežít jen tehdy, když není znehodnocena kladením podmínek. Podmíněná láska není láska.

HODNOCENÍ (-7): 

Člověk bez lásky může být bohatý, zdravý, slavný, ale nemůže mít zdravou duši, protože neví nic o skutečných hodnotách.

HODNOCENÍ (-7): 

Člověk by se měl smát celý svůj život. Jestli se dokážete smát v jakékoli situaci, naučíte se jim čelit - a to vám pomůže dospět. Neříkám vám, že nemáte plakat. Ve skutečnosti však když se neumíte smát, neumíte ani plakat. Smích a pláč jdou ruku v ruce, jsou součástí jednoho jevu - autentického bytí v pravdě.

HODNOCENÍ (-6): 

Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat.

HODNOCENÍ (-8): 

Člověk je experimentující zvíře.

HODNOCENÍ (-6): 

Člověk se může dostat do vyššího světa jen pokud si prožil ten nižší. Můžete dosáhnout vyššího světa jen pokud jste prošli vší agónií a extází toho nižšího. Dřív než se lotos stane lotosem, musí se prodrat bahnem - a to bahno je náš svět.

HODNOCENÍ (-6): 

Člověk, který neumí milovat, nemůže být ani inteligenti, půvabný, ani krásný. Jeho život bude tragédie.

HODNOCENÍ (-6): 

Dospělý je ten, kdo umí být šťasten sám se sebou.

HODNOCENÍ (-8): 

Filozofie náboženství byla vždy orientována na smrt místo na život. Náboženství učí, že důležité je to, co přichází po životě, zatímco to, co se stane před smrtí, nemá žádný význam. Dosud náboženství uctívalo smrt, ale neprojevovalo žádnou úctu k životu. Nikde nenacházíme radostné přijímání květů a plodů života; všude nacházíme úporné lpění na mrtvých květech. Naše životy jsou nápisy na hrobech mrtvých květů.

HODNOCENÍ (-8): 

Hřích je, když se neradujeme ze života.

HODNOCENÍ (-8): 

Každá víra ukazuje na vaši nevědomost, vaši slepotu, ale dává vám falešný dojem - jako kdybyste věděli.

HODNOCENÍ (-7): 

Komunismus je ateistické náboženství.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska je choulostivá věc. Představte si všechen ten hněv, nenávist, majetnictví a žárlivost: jak jen může láska přežít?

HODNOCENÍ (-8): 

Láska je jako Bůh - nemůžeme jí manipulovat. Přijde, kdy přijde. Pokud nepřijde, není proč se zlobit.

HODNOCENÍ (-10): 

Láska je naléhavé nutkání být zajedno s celkem, hluboké nutkání rozpustit sebe i tebe a dosáhnout jednoty. Láska je taková proto, že jsme odtrženi od svého vlastního zdroje; a z tohoto oddělení vzniká touha vrátit se zpátky k celku, být s ním zajedno. Když vytrhnete ze země strom i s kořeny, bude toužit po tom, aby mohl zase zakořenit, protože to byl jeho skutečný život. Teď ale umírá. Oddělen od země nemůže strom existovat. Strom musí existovat v zemi, se zemí, skrze zemi. A taková je i láska.

HODNOCENÍ (-5): 

Láska je největší léčivá síla v přírodě.

HODNOCENÍ (-8): 

Láska je vždy následována stínem strachu.

HODNOCENÍ (-13): 

Láska není vztah.

HODNOCENÍ (-5): 

Lidstvo nepotřebuje veřejné služebníky, misionáře a jim podobné. Lidstvo potřebuje víc rozumu.

HODNOCENÍ (-9): 

Meditace je v podstatě prožitek sexu bez sexu.

HODNOCENÍ (-10): 

Muž neumí přežít tolik utrpení, kolik dokáže přežít žena.

HODNOCENÍ (-8): 

Náboženství slibují, ale nikdy zboží nedodají. Věda nikdy neslibuje, ale vždycky zboží dodá.

HODNOCENÍ (-17): 

Poezie je psána lidmi, kteří zmeškali vlak. Nějak se utěšují psaním poezie o lásce, a lásku neznají.

HODNOCENÍ (-9): 

Sex není problém; celibát ano.

HODNOCENÍ (-20): 

Smrt by měla být klidným přitakáním, láskyplným rozloučením se starými púřáteli, se světem. Neměla by v ní být obsažena ani stopa tragédie.

HODNOCENÍ (-9): 

Smrt se může stát oslavou, musíme se jen naučit přivítat ji uvolněněji.

HODNOCENÍ (-9): 

Smutek má svoji hloubku; štěstí je mělké.

HODNOCENÍ (-6): 

Svět dítěte je plný nevinnosti a čistoty, ale postupně vykročíme na cestu, dlážděnou lží a proradností, a když dozrajeme, jsme staří - nejen tělesně, ale i duševně.

HODNOCENÍ (-11): 

Válka je něco, co vytváří dav, národ, politikové, ideologové církve. Mír musí vytvořit každý jednotlivec.

HODNOCENÍ (-10): 

Víra prostě dokazuje nevědomost, nevědění.

HODNOCENÍ (-6): 

Vlídnost je lidská kvalita, přátelství je zase jenom vztah.

HODNOCENÍ (-5): 

Všechna vaše náboženství jsou přípravou na peklo.

HODNOCENÍ (-17): 

Život je jediná pravda, která existuje. Není jiný Bůh než život.

HODNOCENÍ (-9): 

Život vám dává jedinečnost, smrt vám ji ničí.

HODNOCENÍ (-8): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.