Oscar Wilde citáty

Bigamie - jedna žena navíc. Monogamie - totéž.

HODNOCENÍ (-7): 

Chovej se vůči každé ženě, jako bys byl do ní zamilován, a vůči každému muži, jako by ti byl nadřazen! Brzy si získáš pověst dokonalého gentlemana.

HODNOCENÍ (-5): 

Chudí myslí na peníze ještě více než bohatí, v tom je jejich největší bída.

HODNOCENÍ (-4): 

Cílem života je sebezdokonalování a naším posláním je zdokonalovat sami sebe.

HODNOCENÍ (-8): 

Člověk je nejméně on sám, když hovoří o sobě. Dej mu masku, a poví pravdu.

HODNOCENÍ (-5): 

Člověk nebude nikdy dost opatrný ve výběru svých nepřátel.

HODNOCENÍ (-5): 

Člověka nic nečiní tak starým jako neštěstí.

HODNOCENÍ (-6): 

Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal, co můžeme udělat sami.

HODNOCENÍ (-8): 

Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je soudí a zřídka, pokud vůbec kdy, jim odpouštějí.

HODNOCENÍ (-4): 

Děvčata se nikdy nevdávají za muže, s nimiž koketují.

HODNOCENÍ (-7): 

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství.

HODNOCENÍ (-8): 

Dokud může žena vypadat o deset let mladší než její dcera, je dokonale šťastná.

HODNOCENÍ (-9): 

Doopravdy mělcí lidé jsou ti, kteří milují jen jednou v životě. Čemu říkají stálost a věrnost, tomu já říkám buď otupělost získaná zvykem, nebo nedostatek obrazotvornosti. Věrnost je pro citový život tím, čím je důslednost pro život rozumný - prostě přiznání neúspěchů.

HODNOCENÍ (-7): 

Historie ženy je historií nejhorší tyranie, jakou kdy svět poznal: tyranie slabého nad silným.

HODNOCENÍ (-7): 

Hudba je nejdokonalejší typ umění: neprozradí nikdy svoje tajemství.

HODNOCENÍ (-8): 

Jak je smutné utěšovat se myšlenkou, že jiní jsou na tom hůř.

HODNOCENÍ (-10): 

Je slabou útěchou vědět, že ten, kdo nám servíroval špatnou snídani nebo nás uctil levným vínem, vede zcela bezúhonný život. Ani nejvyšší ctnosti nás neodškodní za studené předkrmy.

HODNOCENÍ (-8): 

Je-li muž gentleman, ví toho dost, a není-li gentleman, pak všechno co ví, je mu na škodu.

HODNOCENÍ (-6): 

Jenom lidé, kteří jsou s rozumem v koncích, pořád o něčem diskutují.

HODNOCENÍ (-6): 

Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu.

HODNOCENÍ (-6): 

Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní.

HODNOCENÍ (-14): 

Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.

HODNOCENÍ (-11): 

Kdo neuchvátí ženu silně a mocně, na toho ona nedbá, ani ho nemiluje.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdo řekne pravdu, bude dříve nebo později určitě přistižen.

HODNOCENÍ (-8): 

Kdyby muži ženili se ženami, které si zasluhují, měli by velmi těžký život.

HODNOCENÍ (-9): 

Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.

HODNOCENÍ (-9): 

Kdybych ho znala, nebyla bych vůbec jeho přítelkyní. Je velmi nebezpečné znát své přátele.

HODNOCENÍ (-6): 

Když je někdo do sebe zamilován, je to začátek románu, který bude trvat celý život.

HODNOCENÍ (-5): 

Když je některá žena věrná svému muži, tak je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu.

HODNOCENÍ (-9): 

Když jsme šťastní, jsme vždycky dobří, ale když jsme dobří nemusíme být vždycky šťastní.

HODNOCENÍ (-7): 

Když moudrost přichází do let, stává se nudou.

HODNOCENÍ (-5): 

Když nás chtějí bohové potrestat, vyslyší naše modlitby.

HODNOCENÍ (-9): 

Když se žena znovu provdá, tedy proto, že svého prvního manžela nesnášela. Když se muž znovu ožení, tedy proto, že svou první ženu zbožňoval. Ženy štěstí pokoušejí, muži jim hazardují.

HODNOCENÍ (-9): 

Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané. A dost.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska je mocnější než jakákoli síla a moudřejší než filozofie.

HODNOCENÍ (-5): 

Láska je mocnější než síla a moudřejší než filosofie.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska je něco ničivého.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska je nenasytná. Dosáhne štěstí a chce ráj.

HODNOCENÍ (-9): 

Láska je nenasytná: dosáhne štěstí – chce ráj, povznese se do ráje – žádá si nebe.

HODNOCENÍ (-8): 

Láska má jistě velký význam, jen bych rád věděl jaký.

HODNOCENÍ (-5): 

Láska se podobá jen lásce, k ničemu jinému ji nelze přirovnat.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska vdaných žen je hodna všeho na světě, jenom jejich manželé to nevěděli.

HODNOCENÍ (-8): 

Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.

HODNOCENÍ (-9): 

Lásku nepotřebují dokonalí, ale ti, kdo jsou nedokonalí.

HODNOCENÍ (-7): 

Malé dary přátelství upevňují, velké je ohrožují.

HODNOCENÍ (-6): 

Mám rád muže s budoucností a ženy s minulostí.

HODNOCENÍ (-6): 

Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají jistou minulost.

HODNOCENÍ (-6): 

Manželé na ženách nedovedou nic ocenit. Chtějí-li být oceněny, musejí se obrátit na cizí muže.

HODNOCENÍ (-7): 

Manželé velice krásných žen patří k zločineckým vrstvám.

HODNOCENÍ (-6): 

Manželství je pokus a každý pokus něco stojí.

HODNOCENÍ (-6): 

Manželství je přechod od slova smět ke slovu muset.

HODNOCENÍ (-8): 

Manželství lidi ruinuje. Je stejně škodlivé jako kouření cigaret, ale je o mnoho dražší.

HODNOCENÍ (-6): 

Mezi mužem a ženou neexistuje přátelství - jen vášeň, nepřátelství, láska - ale žádné přátelství.

HODNOCENÍ (-7): 

Mezi rozmarem a láskou na celý život je jen jediný rozdíl: že rozmar trvá o trochu déle.

HODNOCENÍ (-7): 

Mír je pokračováním války jinými prostředky.

HODNOCENÍ (-10): 

Misionáři jsou potravou, kterou bůh sesílá utlačeným a podvyživeným kanibalům.

HODNOCENÍ (-7): 

Mladí lidé chtějí být věrní, a nejsou; staří chtějí být nevěrní, a nemohou.

HODNOCENÍ (-20): 

Mladí muži by chtěli být věrnými a nejsou. Staří muži by chtěli být nevěrnými a nemohou.

HODNOCENÍ (-10): 

Mladí si myslí, že za peníze si všechno koupí, když zestárnou, tak to vědí jistě.

HODNOCENÍ (-7): 

Mladým se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou vědí to jistě.

HODNOCENÍ (-8): 

Mluvit pravdu je trapné. Ale muset mluvit lež je mnohem horší.

HODNOCENÍ (-9): 

Muž chce být ženinou první láskou, ona jeho poslední

HODNOCENÍ (-6): 

Muž který tvrdošíjně zůstává sám, se stává trvalým veřejným pokušením.

HODNOCENÍ (-7): 

Muž má být stále zamilován. Proto se nemá ženit.

HODNOCENÍ (-6): 

Muž může být šťasten s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje.

HODNOCENÍ (-6): 

Muž může být šťasten s kteroukoli ženou, pokud ji nemiluje.

HODNOCENÍ (-7): 

Muž může být šťastný s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje.

HODNOCENÍ (-10): 

Muž může být šťastný s kteroukoliv ženou, pokud ji nemiluje.

HODNOCENÍ (-8): 

Muž se žení, protože je znuděn, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba se zklamou.

HODNOCENÍ (-7): 

Muž, jenž se chce oženit, má vědět buď všechno, nebo nic.

HODNOCENÍ (-6): 

Muže můžeme analyzovat, ženy jenom zbožňovat.

HODNOCENÍ (-9): 

Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.

HODNOCENÍ (-7): 

Muži neumí ocenit vlastní ženy, to přenechávají jiným.

HODNOCENÍ (-9): 

Mužové vždy chtějí býti první láskou ženy. Jest to u nich jistá neobratnost. Ženy tu mají lepší instinkt - ony chtějí býti poslední vášní mužovou.

HODNOCENÍ (-9): 

Myšlenka ženy je jako kometa - buď způsobí zázrak nebo katastrofu.

HODNOCENÍ (-5): 

Na rozdíl od žen psi milují jen jediného pána.

HODNOCENÍ (-5): 

Náboženství je moderní náhražka víry.

HODNOCENÍ (-8): 

Nebude-li to trvat dlouho, budu na vás čekat třeba po celý život.

HODNOCENÍ (-6): 

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný.

HODNOCENÍ (-14): 

Nehřeší ten, kdo hřeší z lásky.

HODNOCENÍ (-7): 

Nenávist vyčerpává stejně jako láska, někdy dokonce ještě víc

HODNOCENÍ (-6): 

Není žádné tajemství života. Cílem života, má-li život vůbec nějaký cíl, je stále vyhledávat pokušení. A těch není ani zdaleka mnoho.

HODNOCENÍ (-8): 

Neštěstí těch druhých nás přivádí do rozpaků svou banálností.

HODNOCENÍ (-8): 

Nic nestárne tak rychle jako štěstí.

HODNOCENÍ (-8): 

Nikdy nedůvěřujte ženě, která vám poví, kolik jí je opravdu let. Žena, která vám řekne toto, je schopna říci vám cokoli.

HODNOCENÍ (-7): 

Obyčejné ženy se vždycky utěší. Některé tím, že si začnou libovat v sentimentálních barvách. Jakživ nevěřte ženě, ať je jakkoliv stará, která nosí světlefialové barvy, nebo ženě přes pětatřicet, která má ráda růžové stužky. To vždycky znamená, že jde o ženy s historií. Jiné zas nalézají velikou útěchu v tom, že najednou začnou objevovat dobré vlastnosti u svých manželů. Chlubí se člověku do tváře svým manželským štěstím, jako kdyby šlo o nějaký úžasně okouzlující hřích. Vždycky si najdou nějakou útěchu. A to jsem se ještě nezmínil o té nejdůležitější... Že si žena opatří obdivovatele některé jiné ženy, když přijde o vlastního.

HODNOCENÍ (-7): 

Po dobrém obědě lze odpustit každému, i vlastním příbuzným.

HODNOCENÍ (-7): 

Pochvala znamená dveře k přátelství.

HODNOCENÍ (-7): 

Přátele si vybírám pro jejich dobrý vzhled, pouze známé pro jejich dobrý charakter a nepřátele pro jejich dobrý mozek.

HODNOCENÍ (-6): 

Přátelství je mnohem tragičtější než láska. Trvá déle.

HODNOCENÍ (-5): 

Pravda ve věcech víry je jednoduše názor, který přežil.

HODNOCENÍ (-9): 

Předmětem umění není jednoduchá pravda, ale složitá krása.

HODNOCENÍ (-6): 

Příbuzní - to je prostě společnost lidí, kteří netuší ani v nejmenším, jak se má žít, ani nemají dost taktu, aby ve vhodnou dobu umřeli.

HODNOCENÍ (-6): 

Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak zoufalství.

HODNOCENÍ (-10): 

Pro ženu, kterou jednou miloval, udělá snad muž všechno na světě - až na to, aby ji miloval znovu.

HODNOCENÍ (-7): 

Říci někomu celou pravdu - to je někdy více než povinnost - je to příjemné.

HODNOCENÍ (-8): 

Sebeláska je jedinou láskou na celý život.

HODNOCENÍ (-7): 

Škaredé ženy na své muže vždy žárlí, krásné nikoliv.

HODNOCENÍ (-8): 

Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.

HODNOCENÍ (-6): 

Soucit s přítelovým utrpením cítí každý. Těšit se z úspěchů přítele, to vyžaduje velmi ušlechtilou povahu.

HODNOCENÍ (-8): 

Starci všemu věří. Muži o všem pochybují. Mladí všechno vidí.

HODNOCENÍ (-7): 

Štěstí ženatého muže spočívá v množství žen, se kterými se neoženil.

HODNOCENÍ (-8): 

Sympatizovat s úspěchy přítele - to vyžaduje velmi jemnou povahu.

HODNOCENÍ (-7): 

Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.

HODNOCENÍ (-9): 

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky.

HODNOCENÍ (-7): 

Těšit se z přítelových úspěchů, to vyžaduje velmi jemnou povahu.

HODNOCENÍ (-5): 

To, co pohání svět vpřed není láska, ale pochybnost o ní.

HODNOCENÍ (-5): 

U ženy je vždycky známkou beznaděje, když má na sobě silnou vrstvu líčidla a slabou vrstvu šatů.

HODNOCENÍ (-7): 

V naší době stárnou ženy spíše věrností svých ctitelů než čímkoli jiným.

HODNOCENÍ (-6): 

Věrnost je často jen vášnivá touha po majetku. Je mnoho nepříjemných věcí, které bychom nejraději zahodili, kdybychom se nebáli, že je jiní zvednou.

HODNOCENÍ (-12): 

Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.

HODNOCENÍ (-7): 

Všechno, čím někdo vyniká, získává mu nepřátele. Člověk musí být zcela průměrný, pak je oblíben.

HODNOCENÍ (-5): 

Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.

HODNOCENÍ (-14): 

Vžili-li jsme se již v myšlenku, že jsme někoho ztratili, připadá nám pak jeho neočekávaný návrat zvlášť bolestivý.

HODNOCENÍ (-23): 

Žádný civilizovaný člověk jakživ nelituje žádné rozkoše, necivilizovaný člověk totiž ani neví, co to rozkoš je.

HODNOCENÍ (-7): 

Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.

HODNOCENÍ (-7): 

Žádný muž nedosáhne skutečného úspěchu v tomto světě, nezíská-li podporu žen.

HODNOCENÍ (-7): 

Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.

HODNOCENÍ (-7): 

Žena umí napravovat muže jedině tím, že ho tak dokonale znudí, že muž ztratí všechen zájem na životě.

HODNOCENÍ (-9): 

Žena, která si dokáže udržet mužovu lásku a sama ho stále milovat, ta vykonala vše, co svět od ní požaduje, nebo co by aspoň požadovat měl.

HODNOCENÍ (-8): 

Ženu nemůžeš odzbrojit lichotkami. Muže ano. V tom spočívá rozdíl mezi oběma pohlavími.

HODNOCENÍ (-7): 

Ženy byly stvořeny, aby byly milovány. Ne proto, aby byly chápány.

HODNOCENÍ (-6): 

Ženy dávají mužům zlato svého života, neustále je však žádají zpět v cenných papírech.

HODNOCENÍ (-5): 

Ženy jsou sfingy - bez tajemství.

HODNOCENÍ (-10): 

Ženy jsou sfingy bez tajemství.

HODNOCENÍ (-8): 

Ženy nás milují pro naše nedostatky. Máme-li jich dost, pak nám odpustí všechno, dokonce i to, že máme rozum.

HODNOCENÍ (-7): 

Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překáží jim v jejich realizaci.

HODNOCENÍ (-7): 

Ženy, jimž muži důvěřují, vypadají jako dokonale nešťastné.

HODNOCENÍ (-9): 

Žijeme v době, která příliš mnoho čte proto, aby byla moudrá, a příliš mnoho myslí, aby byla pěkná.

HODNOCENÍ (-4): 

Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá.

HODNOCENÍ (-6): 

Život je zrcadlo a umění skutečnost. Život napodobuje umění daleko více, než umění napodobuje život.

HODNOCENÍ (-8): 

Život ženy obíhá po kružnicích citu. Život muže stoupá po přímkách intelektu.

HODNOCENÍ (-7): 

Zkažené ženy muže obtěžují, dobré ho nudí. To je jediný rozdíl.

HODNOCENÍ (-9): 

Zkušenost je název, kterým muži označují své chyby.

HODNOCENÍ (-7): 

Zpočátku žena odolává mužovu útoku, nakonec mu brání v ústupu.

HODNOCENÍ (-9): 

Zprvu děti své rodiče milují. Později je začnou odsuzovat. Ale jen málokdy jim odpouštějí.

HODNOCENÍ (-6): 

Ztratit jednoho rodiče lze považovat za neštěstí, ale ztratit oba - to už je nedbalost.

HODNOCENÍ (-8): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.