Napoleon Bonaparte citáty

Běda vojevůdci, který přichází na bojiště s nějakým systémem.

HODNOCENÍ (-8): 

Budoucí osud dítěte je vždy dílem matky.

HODNOCENÍ (-8): 

Bůh mi dal korunu, běda tomu, kdo se jí dotkne.

HODNOCENÍ (-6): 

Chcete-li, aby vám lidé věřili, musíte učinit pravdu neuvěřitelnou.

HODNOCENÍ (-5): 

Chůvy v Anglii v roce 1805 strašili malé děti, když budou zlobit tak si pro ně přijde Bony (Napoleon).

HODNOCENÍ (-8): 

Dojde-li k boji, hleď zvítězit, ať to stojí cokoli!

HODNOCENÍ (-6): 

Já nejsem tak nešťastný jako ti, kdo jsou připoutáni k mému osudu.

HODNOCENÍ (-5): 

Je třeba chtít žít a umět umřít.

HODNOCENÍ (-7): 

Jediné vítězství nad láskou je útěk.

HODNOCENÍ (-7): 

Jediným vítězstvím nad láskou je útěk.

HODNOCENÍ (-7): 

Jsem voják, dítě revoluce, vyšlý z lůna lidu. Nestrpím, aby mě někdo urážel jako nějakého krále.

HODNOCENÍ (-7): 

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

HODNOCENÍ (-6): 

Každá hodina ztraceného času v mládí je zárodkem neštěstí v budoucnosti.

HODNOCENÍ (-7): 

Když ma opustí osud, tak ma můze zlomit aj vánok vetra alebo můzem bojovat.

HODNOCENÍ (-5): 

Králi neapolský, jděte se podívat, je-li už prostřeno k obědu!

HODNOCENÍ (-6): 

Krásná žena se líbí oku, dobrá srdci.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska má být požitkem, nikoli mukou.

HODNOCENÍ (-5): 

Láska má býti požitkem, nikoli mukou.

HODNOCENÍ (-5): 

Láska má mnoho tváří.

HODNOCENÍ (-7): 

Lež je k ničemu, neboť oklame jen jednou.

HODNOCENÍ (-10): 

Lež není k ničemu, protože neoklame než jednou.

HODNOCENÍ (-5): 

Manželská věrnost je zaručenou cestou k impotenci.

HODNOCENÍ (-6): 

Musíme umět odpouštět a netrvat v nepřátelství a v nevlídném smýšlení, které druhému činí bolest a nám brání v požitku ze sebe samých.

HODNOCENÍ (-5): 

Muž bez chrabrosti a odvahy je jen věc.

HODNOCENÍ (-5): 

Muž potřebuje ženu tak chytrou, aby ocenila, jak je moudrý, a tak hloupou, aby jí nebylo zatěžko to říkat.

HODNOCENÍ (-4): 

Nejjednodušší pohyby na bojišti jsou nejlepší. Bude mě možno vinit z ukvapenosti, ze zdlouhavosti nikdy.

HODNOCENÍ (-6): 

Nejsilnější zbraní žen je jejich slabost.

HODNOCENÍ (-7): 

Neštěstí ještě nejistá tíží nás často mnohem víc než neštěstí, která se již snesla na naše hlavy - to proto, že v obraznosti stejně jako v matematice je síla neznámého nezměřitelná.

HODNOCENÍ (-6): 

Nevěra není záležitost nijak komplikovaná, naopak zcela jednoduchá, je to záležitost vhodné pohovky.

HODNOCENÍ (-6): 

Nikdo jiný, jen já sám jsem příčinou svého pádu. Byl jsem svým hlavním nepřítelem, strůjcem svých neštěstí. Chtěl jsem příliš mnoho obejmout.

HODNOCENÍ (-11): 

Odvaha je jako láska - musí mít naději za potravu.

HODNOCENÍ (-5): 

Oproti jedné ženě, která nás inspiruje k něčemu dobrému, jsou jich stovky, které nám vnukají hlouposti.

HODNOCENÍ (-7): 

Po celý život jsem všechno obětoval svému osudu: klid, prospěch i štěstí.

HODNOCENÍ (-7): 

Po deseti letech manželství rozluka nesmí být možná.

HODNOCENÍ (-7): 

Pokud mě miluješ míň, znamená to, žes mě nemilovala nikdy.

HODNOCENÍ (-7): 

Příroda tomu chtěla, aby ženy byly našimi otrokyněmi ... ony jsou naším vlastnictvím, ne my jejich. Patří nám, stejně jako stromy plodící ovoce patří sadaři. Co je to za šílenou myšlenku požadovat rovnoprávnost pro ženy. Ženy nejsou nic jiného, než stroje na výrobu dětí.

HODNOCENÍ (-6): 

Pro mě je nesmrtelnost duše památka, kterou zanecháváme v paměti lidí.

HODNOCENÍ (-6): 

Revoluce - to je strašná věc! Ale je to velká síla, neboť je velká nenávist chudoby vůči bohatým. Revoluce vždy se dějí kvůli bídným a chudáci, oni od ní nejvíc vytrpí. - Revoluci pozoroval jsem zblízka, a proto ji nenávidím, třebaže mne zrodila.

HODNOCENÍ (-8): 

Silné prapory vojska mají vždy pravdu.

HODNOCENÍ (-7): 

Spolehlivý přítel je opravdovým obrazem Boha.

HODNOCENÍ (-6): 

Stačí říct bojoval jsem u Slavkova a každý musí odpovědět - hle, hrdina!

HODNOCENÍ (-5): 

Tak oni si myslí, že už nejsme vojáky od Slavkova.

HODNOCENÍ (-6): 

Tato válka musí být poslední.

HODNOCENÍ (-6): 

Ten, kdo se nedívá suchým okem na bojiště, dává zabíjet mnoho lidí zbytečně.

HODNOCENÍ (-7): 

Ubohý Marmont, uvrhl své jméno navždy do bláta! Bude nešťastnější než já.

HODNOCENÍ (-7): 

Válka je anachronismus. Vítězství bude jednou dosaženo bez děl a bez bodáků.

HODNOCENÍ (-6): 

Válka se co nevidět stane anachronismem.

HODNOCENÍ (-6): 

Ve válce, jako v lásce, máme-li skončit, musíme se vidět zblízka.

HODNOCENÍ (-7): 

Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce.

HODNOCENÍ (-6): 

Vy zloději, ničemo, bezectný chlape, vy byste prodal i vlastní matku! Nikdy jste nestál v bitevní linii a takto vydáváte na smrt nevinné. Jste jen výkal v punčochách!

HODNOCENÍ (-7): 

Ženy jsou zaměstnáním zahálčivého muže, ale jsou osvěžením pro bojovníka.

HODNOCENÍ (-6): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.