Molière citáty

Bystrá žena je ve lstivosti čert a jakmile pronese rozsudek nad naší ctí, je s námi konec.

HODNOCENÍ (-7): 

Celý svět je naplněn mnoha překážkami. Každý den je pociťujeme.

HODNOCENÍ (-6): 

Člověk pociťuje neobyčejnou rozkoš, podmaní-li si sterými pozornostmi srdce mladé krásky a vidí-li denně nové pokroky. Ale jakmile je člověk jednou pánem, už jí nemá co říci, ani co přáti, všechna krása vášně je pryč.

HODNOCENÍ (-7): 

Člověk se často žení z náhlého zoufalství a pak toho lituje celý život.

HODNOCENÍ (-5): 

Dnes už nejsou žádné děti.

HODNOCENÍ (-13): 

I tu nejupovídanější ženu naučí láska mlčet.

HODNOCENÍ (-6): 

Je ještě pořád lepší být ženat než být mrtev.

HODNOCENÍ (-7): 

Je vaším přítelem? Vymažte ho ze svých papírů.

HODNOCENÍ (-6): 

Jsme rádi, když nám lichotí muž s dobrým vkusem.

HODNOCENÍ (-12): 

Každá výstřednost je nápadná a každý rozumný muž přizpůsobí svůj šat i svou řeč, nic nebude příliš přestírat a bez ukvapení se bude řídit všeobecnou změnou.

HODNOCENÍ (-11): 

Kdo je ten pošetilec, který nechce, aby jeho žena byla němá?

HODNOCENÍ (-4): 

Kdo nic neví, musí věřit všemu.

HODNOCENÍ (-6): 

Klid v lásce je klid nepříjemný.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska je často teprve plodem manželství.

HODNOCENÍ (-8): 

Láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky. Z lakomce činí rázem rozmařilce, ze zbabělce statečného a drsného činí uhlazeným. Zbystřuje rázem i nesmutnější duši a dodává i nejprostšímu ducha.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska znamená pro ženu mnohem víc než pro muže. Pro ni znamená všecko.

HODNOCENÍ (-4): 

Lehko se dáme oklamat tím, co milujeme.

HODNOCENÍ (-11): 

Lékař je člověk, kterého platíme, aby vyprávěl hlouposti v pokoji nemocného, než ho příroda vyléčí, nebo než ho léky zabijí.

HODNOCENÍ (-6): 

Můžeme-li odpustit vydání špatné knihy, pak jen těm chudákům, kteří píší, aby se uživili.

HODNOCENÍ (-10): 

Muži nemají nikdy rozum.

HODNOCENÍ (-10): 

Největší ctižádost ženy je vzbuzovat lásku.

HODNOCENÍ (-6): 

Největší ctižádostí ženy je vzbudit lásku.

HODNOCENÍ (-6): 

Nemocný obvykle nemá tak silnou náturu, aby zdolal jak nemoc, tak léky.

HODNOCENÍ (-6): 

Odejít na onen svět je velká hloupost, když se na tomto světě můžeme mít dobře.

HODNOCENÍ (-6): 

Odmítne-li žena tvoji lásku a nabídne ti přátelství, nepovažuj to za rozchod. Znamená to, že chce postupovat podle pořadí.

HODNOCENÍ (-9): 

Ostatně je nesnadné být některým manželům věrný.

HODNOCENÍ (-10): 

Peníze jsou klíčem, jenž otevře každý zámek.

HODNOCENÍ (-8): 

Právo zabíjet je právo, které mají jen lékaři s povolením fakulty a smějí je vykonávat beztrestně.

HODNOCENÍ (-7): 

Předpokládáme, že muž s dobrým vkusem nám bude lichotit.

HODNOCENÍ (-9): 

Skoro všichni lidé umírají na své léky, ne na své nemoci.

HODNOCENÍ (-7): 

Smrt je lékem, který najdeme, kdy chceme, ale máme ho užívat co nejpozději.

HODNOCENÍ (-8): 

Smrt nemá vždy otevřené uši k slibům a prosbám dědiců.

HODNOCENÍ (-7): 

Smrt se neřídí našimi plámy.

HODNOCENÍ (-7): 

Snažte se zdát se věrnou a já se vynasnažím vám to věřit.

HODNOCENÍ (-7): 

Spokojenost je lepší než bohatství.

HODNOCENÍ (-9): 

Téměř každý člověk umírá na své léky, nikoliv na svoji nemoc.

HODNOCENÍ (-8): 

U muže dobrého vkusu máme rádi, aby nám lichotil.

HODNOCENÍ (-10): 

U mužů dobrého vkusu máme rádi, aby nám lichotili.

HODNOCENÍ (-11): 

Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme.

HODNOCENÍ (-8): 

Většina lidí neumírá na své nemoci, ale na své léky.

HODNOCENÍ (-6): 

Vlastnost, která se líbí u ctitele, bývá odmítána u manžela.

HODNOCENÍ (-10): 

Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná.

HODNOCENÍ (-6): 

Ze všeho, co jest věčné, láska je nejkratší.

HODNOCENÍ (-11): 

Získat ženu je rozhodně snažší, než se jí zbavit.

HODNOCENÍ (-7): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.