Michel Quoist citáty

Člověk nepotřebuje mnoho zavazadel, aby se mohl vydat na cestu života. Stačí milovat.

HODNOCENÍ (-9): 

Jakkoliv dlouho trvá již vaše manželství, nejste a nikdy nebudete úplně svoji. Musíte se zasnubovat každého dne.

HODNOCENÍ (-12): 

Jestli chceš žít, nenechávej si svůj život pro sebe. Život musí dosahovat k jiným břehům a zavlažovat jiné země.

HODNOCENÍ (-9): 

Láska je povznášejícím, ale náročným dobrodružstvím. Vždyť od milujícího vyžaduje, aby svou touhu po přijímání neustále proměňoval v touhu dávat.

HODNOCENÍ (-10): 

Manželé, kteří se rozejdou, ničí své děti, trhají i sami sebe, ale rozesnoubit se nemohou.

HODNOCENÍ (-7): 

Milovat může popřípadě znamenat trpět i celý život. Kéž by ti, kdo se rozhodují milovat, uvažovali o tom dřív, než se zasnoubí.

HODNOCENÍ (-9): 

Milovat znamená vyjít ze sebe a rozlétnout se k druhým.

HODNOCENÍ (-8): 

Potkáváš četné manželské dvojice, jak se vedou za ruce, neboť spojit se těly je snadné. Jen málo potkáš takových, kdo jsou úzce spojeni tím, co je v nich nejhlubší; jen málokteří jsou oddáni dušemi.

HODNOCENÍ (-7): 

U prázdného a rozpadlého domu nikdo nezaklepe. U vyschlého pramene nikdo nemůže uhasit žízeň. Stanete-li se vzájemně, jeden druhému, nevyčerpatelným pramenem, budete oba schopni milovat.

HODNOCENÍ (-12): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.