Michel De Montaigne citáty

Člověk dobrých mravů může mít názory falešné a člověk špatný může hlásat pravdu, ba může ji hlásat i ten, kdo v ni nevěří.

HODNOCENÍ (-6): 

Člověk je ztělesněná nejistota a každý konečný úsudek o něm je falešný. Změna lidského charakteru, nestálost v citovém životě je přirozenou vlastností člověka. Vždyť se mění s počasím, okolnostmi, tělesnými podmínkami, jeho zájmy, schopnostmi, názory a zvyky. Člověk vidí věci různě. Je stálý ve své nestálosti a nestálý ve své stálosti, nesnáší ponurou ctnost pravidelnosti, miluje rozmanitost, je takový i onaký, ze všech stran nekonečný, můžeme o něm pronášet protikladná určení, je to ztělesněný rozpor. Jeho dnešní já je jiné než včerejší, v jeho životě není totožných okamžiků, jeho individualita není dána, je to vyvíjející se struktura, přecházející z jednoho stavu do druhého.

HODNOCENÍ (-6): 

Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři.

HODNOCENÍ (-6): 

Domnívám se, že si fantazie lidská nedovede představit nic tak ztřeštěného, pro co by nebylo příkladu ve skutečném životě a co by tudíž náš rozum nedovedl podepřít a obhájit.

HODNOCENÍ (-11): 

Domýšlivost je naší vrozenou a prapůvodní nemocí. Nejbědnějším a nejkřehčím ze všech tvorů je člověk, i když zároveň nejnadutější... Veden marnivostí své představivosti chce se rovnat Bohu, přisuzuje si božské přídomky, drze se vyděluje z davu ostatních tvorů, vyvyšuje se nad zvířata, nad své bratry a přátele, a dle toho, jak se uráčí, uděluje jim určitou dávku schopností a sil. Avšak co mu dovoluje domnívat se, že činností svého rozumu pronikl do nitra a tajemství zvířat? Jaké srovnání mezi námi a jimi ho opravňuje k domněnce a závěru, že zvířata jsou omezená? Když si hraji s kočkou, kdo ví, nemá-li ona ze mne větší kratochvíli, než já z ní?

HODNOCENÍ (-7): 

Hlad po bohatství roste spíše jeho užíváním než jeho nedostatkem a ctnost zdrženlivosti je vzácnější než ctnost trpělivosti.

HODNOCENÍ (-8): 

I kdybychom snad mohli být učení učeností druhého, moudrými můžeme být jen moudrostí vlastní.

HODNOCENÍ (-10): 

I když se žena divá do očí svému muži sebeněžněji, má být ráda, když mu semtam vidí paty.

HODNOCENÍ (-7): 

Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí.

HODNOCENÍ (-7): 

K čemu je vám dobré pouštět se do hledání pravdy s někým, kdo není schopen rovného kroku ani náležitého způsobu?... Jeden potáhne na východ, druhý na západ, všichni společně ztratí ze zřetele podstatu věci a utopí ji v záplavě podružností. Hodinu budou bouřit, a pak již vlastně nebudou vědět, co vůbec hledají: jeden se k věci ještě nedostal, druhý se nad ni povznesl, třetí je kdesi vedle... Jiný zase ukapává slova a považuje je za argumenty; další uplatňuje jen výhodu silnějších plic; ještě další končí tím, že vyvrací sám sebe. A máme tu jiného, který nás ohlušuje zbytečnými úvody a odbočkami; a ještě jednoho, ten bojuje holými nadávkami a hledá chlup, aby se mohl zbavit rozprávky s vtipným soupeřem, jehož argumenty ho vhánějí do úzkých; a posledního, který z věci nechápe ani zbla, ale snaží se vás obklíčit pletivem svých dialektických úskoků a rohatkami svých zasukovatých formulí.

HODNOCENÍ (-7): 

Kdo se bojí utrpení, trpí už tím, že se bojí.

HODNOCENÍ (-6): 

Knihy považuji za nejlepší výzbroj pro cestu životem a lituji všech inteligentních lidí, kteří je nemají.

HODNOCENÍ (-7): 

Máme si zuby nehty chránit požitek životních rozkoší, jež nám léta postupně rvou z ruky.

HODNOCENÍ (-8): 

Mít ve všem pravdu je spolehlivý znak hlouposti.

HODNOCENÍ (-16): 

Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti.

HODNOCENÍ (-8): 

Mluvím pravdu, ne tolik, jak bych chtěl, ale tak, jak se odvážím, a odvažuji se trochu víc, čím jsem starší.

HODNOCENÍ (-10): 

Moudří uchovají v tajnosti jak sladkosti, tak kyselosti manželství.

HODNOCENÍ (-10): 

Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.

HODNOCENÍ (-8): 

Největší věcí na světě je, když muž umí být sám sebou.

HODNOCENÍ (-10): 

Nikdo druhým nerozdává své peníze. Ale svůj čas a svůj život rozdává každý.

HODNOCENÍ (-10): 

Přemýšlení o smrti je přemýšlením o svobodě.

HODNOCENÍ (-3): 

Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama.

HODNOCENÍ (-7): 

Rozum je jedinný dar, který příroda rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo.

HODNOCENÍ (-11): 

Šťastné manželství by bylo myslitelné mezi slepou ženou a hluchým mužem.

HODNOCENÍ (-10): 

Ti, kteří ženy líčí a upravují, se nedopouštějí žádné nepravosti. Neztrácíme totiž mnoho, nevidíme-li je v jejich přirozené podobě.

HODNOCENÍ (-7): 

Trest se rodí v samotném okamžení hříchu.

HODNOCENÍ (-5): 

Umění umírat by bylo nejlehčí, kdyby mu náš strach nedodával takové váhy.

HODNOCENÍ (-6): 

Všechny ostatní půvaby jsou pro ženy; krása postavy je jediným půvabem mužů.

HODNOCENÍ (-6): 

Žasnu nad lidmi, jejichž pravdy jsou tak ješitné, že jsou ochotni poslat za ně některé lidi na smrt.

HODNOCENÍ (-7): 

Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost.

HODNOCENÍ (-6): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.