Maro Publius Vergilius citáty

A ohýbat snaž se, dokud jsou přístupné děti a dokud tvárnit se dají.

HODNOCENÍ (-11): 

Ach, jak lidský duch je neznalý osudů příštích, neumí zachovat míru, když zpychne záplavou štěstí.

HODNOCENÍ (-11): 

Ať je přineseno smíšené víno a kostky! Ať zhynou ti, kteří se starají o zítřek! Smrt nám volá do ucha: „Už jdu, pospěšte si!“

HODNOCENÍ (-10): 

Auri sacra fames - Proklatý hlad po zlatě.

HODNOCENÍ (-12): 

Bohové ať zbožným dopřejí lepší úděl.

HODNOCENÍ (-10): 

Bohové rozhodli jinak.

HODNOCENÍ (-9): 

Co je to neštěstí vím a snažím se nešťastným prospět.

HODNOCENÍ (-9): 

Co je to neštěstí, vím a snažím se nešťastným prospět.

HODNOCENÍ (-10): 

Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním.

HODNOCENÍ (-10): 

Děti pak našich dětí, a ty, které ony zas zplodí.

HODNOCENÍ (-10): 

Hlad je špatným rádcem.

HODNOCENÍ (-26): 

Hlad ke zlému radí.

HODNOCENÍ (-12): 

Kam nás osud táhne opět a znovu, tam jděme.

HODNOCENÍ (-12): 

Každý osud je možno jen snášením zmáhat.

HODNOCENÍ (-8): 

Krutá jsi lásko, kam ty až doženeš smrtelná srdce.

HODNOCENÍ (-11): 

K čemu všemu nutíš srdce smrtelníků, prokletý hlade po zlatě!

HODNOCENÍ (-10): 

Nestálý a proměnlivý tvor jest žena.

HODNOCENÍ (-12): 

Neštěstí mne naučilo poskytnout pomoc nešťastným.

HODNOCENÍ (-12): 

Neštěstí se nepoddávej, ale jdi proti němu se vší odvahou.

HODNOCENÍ (-10): 

Osud si cestu najde.

HODNOCENÍ (-10): 

Sama znám neštěstí dobře, i učím se pomáhat bědným.

HODNOCENÍ (-10): 

Strach nohám dá křídla.

HODNOCENÍ (-12): 

Vše zmůže láska. – Omnia vincit amor.

HODNOCENÍ (-10): 

Vždy nestálý a měnlivý tvor je žena.

HODNOCENÍ (-10): 

Zuřivost a hněv vrhá rozum do záhuby.

HODNOCENÍ (-10): 

Zvykat si v mládí znamená mnoho.

HODNOCENÍ (-12): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.