Mark Twain citáty

Aby ti probodli srdce, je ti třeba nepřítel i přítel: ten první, aby tě pomluvit, a ten druhý, aby ti to přišel říci.

HODNOCENÍ (-12): 

Adam byl šťastný člověk: kdykoli řekl něco zajímavého, mohl si být jist, že to nikdo před ním ještě neřekl.

HODNOCENÍ (-10): 

Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.

HODNOCENÍ (-24): 

Bůh stvořil člověka, protože ho opice zklamaly. Pak už na jakékoli další experimenty rezignoval.

HODNOCENÍ (-12): 

Být dobrý je ušlechtilé, ale učit druhé být dobrými je ještě ušlechtilejší - a navíc méně obtížně.

HODNOCENÍ (-6): 

Člověk, který měl smůlu, má skoro vždycky štěstí, že to s ním nedopadlo ještě hůře.

HODNOCENÍ (-11): 

Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.

HODNOCENÍ (-9): 

Dívá-li se některá žena často do zrcadla, není to ješitnost, ale statečnost.

HODNOCENÍ (-10): 

Dříve než začnete milovat své nepřátele, měli bychom se lépe chovat ke svým přátelům.

HODNOCENÍ (-8): 

Důvěrnost plodí nevážnost - a děti.

HODNOCENÍ (-11): 

Jací bychom byli my, muži, bez žen? Vzácní, velmi vzácní!

HODNOCENÍ (-10): 

Je zajímavé, že ze zlobivých dětí se často stávají pořádní a vážení muži a ženy, jako z těch hodných.

HODNOCENÍ (-10): 

Je-li muž mužem, tak to z něho nevymlátíte.

HODNOCENÍ (-6): 

Jediný způsob, jak si uchovati zdraví, je jíst, co nechceš, pít, co nemáš rád a dělat, co se ti nelíbí.

HODNOCENÍ (-7): 

Jeho žena: "Jakmile vidíš sukni, zapomínáš, že jsi ženatý." Naopak! To si na to právě vždycky vzpomenu.

HODNOCENÍ (-9): 

Jsi-li na pochybách, řekni pravdu.

HODNOCENÍ (-11): 

Jste-li na pochybách, říkejte pravdu.

HODNOCENÍ (-9): 

Když chce muž někoho o něco požádat, přemýšlí jak to poví. Žena uvažuje co si vezme na sebe.

HODNOCENÍ (-12): 

Když máš pochybnosti, mluv pravdu!

HODNOCENÍ (-10): 

Když pomyslím na to množství nepříjemných lidí, o nichž vím, že odešli na onen lepší svět, jsem si jist, že peklo vůbec nebude tak zlé.

HODNOCENÍ (-12): 

Klasické jsou knihy, které chce mít každý přečtené, ale nikdo nechce číst.

HODNOCENÍ (-8): 

Knihy o zdraví čtěte pozorně, mohli byste zemřít na tiskovou chybu.

HODNOCENÍ (-12): 

Lidská společnost by byla mnohem snesitelnější, kdyby všechny ženy byly provdány a všichni muži svobodní.

HODNOCENÍ (-10): 

Má-li vás něco opravdu ranit, musí se spojit váš nepřítel s vaším přítelem. První vás pomluví a druhý vám to donese.

HODNOCENÍ (-8): 

Markantní rozdíl mezi kočkou a lží je ten, že kočka má jen devět životů.

HODNOCENÍ (-9): 

Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.

HODNOCENÍ (-10): 

Nejdříve stvořil bůh muže, pak ženu. Potom mu muže přišlo líto a dal mu tabák.

HODNOCENÍ (-11): 

Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, jsou po tvém boku téměř všichni.

HODNOCENÍ (-10): 

Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.

HODNOCENÍ (-7): 

Není na světě živočicha, který by se dal tak snadno ošálit a dobrovolně lezl do nastražené pasti, který by se dal bez odporu zhltnout a ještě si liboval, - jako muž ženou.

HODNOCENÍ (-9): 

Není smutnějšího zjevu než mladý pesimista; leda ještě starý optimista.

HODNOCENÍ (-10): 

Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.

HODNOCENÍ (-12): 

Nevím, proč bych měl podporovat společnost pro zabránění krutosti vůči dětem, když to dítě pod námi mě budí několikrát za noc bez jakékoliv záminky, jen ve snaze dělat potíže.

HODNOCENÍ (-8): 

Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.

HODNOCENÍ (-12): 

Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží.

HODNOCENÍ (-10): 

Patrně jediný způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst, co ti nechutná, pít, co se ti oškliví, a dělat, co se ti nechce.

HODNOCENÍ (-8): 

Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.

HODNOCENÍ (-14): 

Posvátný cit přátelství je svou povahou tak sladký, trvalý, věrný a trpělivý, že může vydržet celý život, ovšem kromě okamžiku, kdy přítel požádá o půjčení peněz.

HODNOCENÍ (-8): 

Pravda je to nejcennější, co máme. Hleďme ji proto pořádně zpeněžit.

HODNOCENÍ (-11): 

Pravda se liší od výmyslu tím, že výmysl musí být pravděpodobný. Pravda ne.

HODNOCENÍ (-6): 

Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.

HODNOCENÍ (-13): 

S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet.

HODNOCENÍ (-25): 

Škola je chrámem výchovy - a proto nejvíce nezbedností natropí děti ve škole.

HODNOCENÍ (-6): 

Skutečnost předstihne každou fantazii, poněvadž fantazie přece jen musí počítat s jakousi pravděpodobností.

HODNOCENÍ (-11): 

Snažme se žít tak, aby až nebudeme, plakal na našem hrobě i hrobník.

HODNOCENÍ (-9): 

Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.

HODNOCENÍ (-11): 

Svoboda tisku! Máme tolik zákonů na ochranu svobody tisku, a ani jediný trochu spolehlivý zákon na ochranu lidí před tiskem.

HODNOCENÍ (-12): 

Tichá obrovská Národní Lež je oporou a spojencem všech tyranií.

HODNOCENÍ (-12): 

V každém muži je skryta ctižádost - přechytračit koně, ryby a ženy.

HODNOCENÍ (-10): 

V smutku si vystačíme i sami se sebou. Ale když chceme prožít plné štěstí, musíme se o něj s někým podělit.

HODNOCENÍ (-13): 

Váš nepřítel i přítel spolupracují na tom, aby ranili vaše srdce: jeden vás pomlouvá, druhý vám klepy donáší.

HODNOCENÍ (-10): 

Většina spisovatelů považuje pravdu za to nejcennější - proto s ní tak šetří.

HODNOCENÍ (-10): 

Vezmete-li k sobě vyhladovělého psa a uděláte z něj zvíře kypící zdravím, nekousne vás. To je zásadní rozdíl mezi psem a člověkem.

HODNOCENÍ (-7): 

Víte co je to tragédie ? Když se dívka vdá z lásky a po svatbě zjistí, že muž nemá žádné peníze.

HODNOCENÍ (-16): 

Vzdělání umožňuje člověku zlobit se nad věcmi ve všech koutech světa.

HODNOCENÍ (-11): 

Žádný muž ani žena neví, co je to dokonalá láska, dokud nejsou ženatí nebo vdaní čtvrt století.

HODNOCENÍ (-11): 

Ženě dělá budoucnost starosti, pokud se nevdá, zatímco mužovi budoucnost nedělá nikdy starosti, pokud se neožení.

HODNOCENÍ (-10): 

Ženy jsou ženy, ale dobré cigárko to je pokouřeníčko.

HODNOCENÍ (-7): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.