Marcus Antonius Aurelius citáty

Bolest je živá představa o bolesti. Donuťte vůli, abyste změnili tu představu, odvrhněte ji, přestaňte si stěžovat a bolest zmizí.

HODNOCENÍ (-10): 

Buďto v tomto světě žiješ, a už sis tedy zvykl; nebo odtud odcházíš, a to jsi právě chtěl; anebo umíráš, a máš doslouženo. Nic čtvrtého není; nuže tedy - buď dobré mysli!

HODNOCENÍ (-8): 

Bylo by hloupé trápit se kvůli vnějšímu světu. On sám se o sebe nestará.

HODNOCENÍ (-8): 

Čas věnovaný ženě není ztracený. Je pouze promarněný.

HODNOCENÍ (-9): 

Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.

HODNOCENÍ (-6): 

Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme.

HODNOCENÍ (-8): 

Konáš-li svou povinnost, budiž ti lhostejné, zdali přitom strádáš zimou či vedrem, zda-li jsi ospalý či dost vyspalý, zdali tě zahrnují hanbou či chválou a zdali umíráš či konáš něco jiného. Neboť také umírání je jeden z našich životních úkolů, proto postačí také v této věci dobře splnit svou povinnost.

HODNOCENÍ (-6): 

Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.

HODNOCENÍ (-5): 

Nestyď se přijmout pomoc! Neboť je ti uloženo konat povinnost jako vojákovi za útoku na pevnost. Copak na tom, nemůžeš-li pro pohmožděnou nohu sám na cimbuří vystoupit, ale s přispěním jiného to provedeš

HODNOCENÍ (-8): 

Obyčejní lidé utíkají od světa do venkovských domů, ale vždy je v tvé moci stáhnout se do sebe sama. Vyhledej pro sebe toto útočiště: dokonale obnov a očisti svou duši.

HODNOCENÍ (-6): 

Přijímej vše, co přichází, i to, co je nepříjemné, neboť vše je součástí zdraví, vesmíru a božího bohatství.

HODNOCENÍ (-5): 

Smrt se nám celý život směje. Proč bychom se my nemohli smát jí.

HODNOCENÍ (-5): 

Smrt: odpočinout si od smyslových rozporů, od záchvěvů chtíčů, od trmácení rozumu a od sloužení tělu.

HODNOCENÍ (-7): 

Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.

HODNOCENÍ (-8): 

Svět je kapkou bláta visící v nekonečnu a člověk je zvíře, které udělalo kariéru.

HODNOCENÍ (-8): 

Svět je změna a život je trvalý protiklad.

HODNOCENÍ (-10): 

Trvání lidského života je bod, jeho podstata - neustálé proudění, smyslové vnímání je kalné, složení celého těla je náchylné k rozkladu, duše - čarovný kruh, náš osud - záhada, naše pověst - plod libovůle.

HODNOCENÍ (-9): 

Umění žít má více společného s uměním zápasnickým než tanečním, totiž v tom smyslu, že musíš stát pohotově a nekolísavě tváří v tvář úderům i nepředvídaným.

HODNOCENÍ (-8): 

V životě člověka je jeho čas jen okamžik. Vše, co jest tělo, je plynoucí voda, a vše, co jest jeho duše, jen sny a páry.

HODNOCENÍ (-7): 

Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře.

HODNOCENÍ (-8): 

Vyhlaď domněnky, zadrž chtíče, udus žádosti a rozumu dopřej vlády nad sebou.

HODNOCENÍ (-9): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.