Mahátma Gándhí citáty

Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životadárnou mízou jeho bytí.

HODNOCENÍ (-9): 

Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.

HODNOCENÍ (-10): 

Je třeba víc životu dát, než ho urychlovat.

HODNOCENÍ (-6): 

Je třeba více životu dávat, než ho urychlovat.

HODNOCENÍ (-9): 

Je třeba životu víc dávat, než ho urychlovat.

HODNOCENÍ (-9): 

Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou jako ty.

HODNOCENÍ (-8): 

Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.

HODNOCENÍ (-10): 

Láska je zákon našeho bytí, našeho druhu.

HODNOCENÍ (-10): 

Láska nikdy nepotřebuje, nýbrž dává. Vždy strádá, nikdy neprotestuje, nikdy se za sebe nemstí.

HODNOCENÍ (-9): 

Lidé ze Západu si obvykle myslí, že štěstí spočívá jen v hmotném blahobytu a ekonomické prosperitě.

HODNOCENÍ (-9): 

Milovat své dokáže každý živočich, ale jen lidskost se dovede nadechnout pro lásku ke společnému.

HODNOCENÍ (-8): 

Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru.

HODNOCENÍ (-8): 

Nenásilí je první přikázání mé víry. Je to i poslední přikázání mého kréda.

HODNOCENÍ (-11): 

Oko za oko a svět bude slepý..

HODNOCENÍ (-9): 

Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná.

HODNOCENÍ (-6): 

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.

HODNOCENÍ (-6): 

Rozum je zdrojem vší citlivosti.

HODNOCENÍ (-8): 

Rozum je zdrojem vší ctnosti.

HODNOCENÍ (-8): 

Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.

HODNOCENÍ (-7): 

Víra je určitým druhem šestého smyslu, který začne působit tehdy, když selže rozum.

HODNOCENÍ (-10): 

Všichni bychom měli nalézat štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat.

HODNOCENÍ (-9): 

Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.

HODNOCENÍ (-8): 

Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů.

HODNOCENÍ (-8): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.