Lev Nikolajevič Tolstoj citáty

Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, bít se, mýlit se, začínat a opět začínat, prohrávat a věčně zápasit. Tomu říkám charakter.

HODNOCENÍ (-8): 

Cílem války je vraždění, zbraní války je vyzvědačství, zrada a povzbuzování k ní, přivádění obyvatel na mizinu, drancování nebo kradení ve prospěch armády, podvod a lež, nazývané válečnou lstí. Mravem vojenského stavu je nedostatek svobody, to znamená kázeň, zahálka, nevzdělanost, krutost, nemravnost, opilství. A přes to všechno je to nejvyšší stav a všichni ho mají v úctě.

HODNOCENÍ (-4): 

Čím blíže jsou lidé k pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A naopak.

HODNOCENÍ (-7): 

Člověk je svoboden pouze tehdy, když žije v pravdě. Pravdu však odhaluje rozum.

HODNOCENÍ (-5): 

Člověk nemůže ničím vládnout, dokud se bojí smrti. Kdo se jí však nebojí, tomu patří všechno.

HODNOCENÍ (-8): 

Děti mohou jen žít, dospělí musí zápasit.

HODNOCENÍ (-7): 

Dobrota je duši totéž, co zdraví tělu: máš-li ji, nepozoruješ ji.

HODNOCENÍ (-7): 

Emancipace ženy se nerozřeší ani v učebních kurzech, ani ve sněmovnách, nýbrž v ložnici.

HODNOCENÍ (-7): 

Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.

HODNOCENÍ (-6): 

Hrdina, jehož miluji celou duší, byl, je a vždycky bude krásný - je jím pravda.

HODNOCENÍ (-6): 

Je jen jedno nepochybné štěstí v životě - žít pro druhého.

HODNOCENÍ (-5): 

Je těžké milovat ženu a současně dělat něco rozumného.

HODNOCENÍ (-4): 

Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni.

HODNOCENÍ (-5): 

Jedna bytost dosahuje jakéhokoliv tělesného štěstí jenom na úkor jiné bytosti.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska k dobru a víra v nesmrtelnost jsou nerozlučné.

HODNOCENÍ (-6): 

Láska umírá, jakmile najde protivenství. Její pravá podstata je volnost.

HODNOCENÍ (-8): 

Láska začíná tím, že člověk se cítí sám, a končí tím, že po tom člověk touží.

HODNOCENÍ (-7): 

Láska začíná tím, že se člověk cítí osamělý a končí tím, že touží být osamělý.

HODNOCENÍ (-7): 

Manželství je rozhodnutí pro nemravný život s jedinou osobou.

HODNOCENÍ (-7): 

Milovat ženu a dělat zároveň něco rozumného je těžké.

HODNOCENÍ (-7): 

Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.

HODNOCENÍ (-5): 

Milovat, znamená promíjet.

HODNOCENÍ (-7): 

Muž se nevybírá ženu, ale žena si vybírá muže. Aby vybrala nejlepšího otce svým dětem, má žena znát, v čem záleží dobro a zlo. A tomu by se měly ženy především učit.

HODNOCENÍ (-6): 

Muži nechápou, co je šlechetné, ale o šlechetnosti stále hovoří.

HODNOCENÍ (-5): 

Nač je lidem rozum, když je na ně možno působit násilím?

HODNOCENÍ (-7): 

Neboj se ani tak neznalosti, jako falešných znalostí. Lépe je neznat nic, než mít za pravdu to, co pravda není.

HODNOCENÍ (-7): 

Nejlepšího člověka hledej mezi těmi, které svět odsuzuje.

HODNOCENÍ (-9): 

Nevěřte slovům, ani svým, ani cizím - věřte jen svým i cizím skutkům.

HODNOCENÍ (-7): 

Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe.

HODNOCENÍ (-9): 

Peníze jsou totéž, co otroctví, mají stejný účel a následky.

HODNOCENÍ (-7): 

Pravá láska je nekonečná a když je takovou láskou, není urážka, kterou by neodpustila.

HODNOCENÍ (-6): 

Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím.

HODNOCENÍ (-7): 

Říkat, že můžeme milovat jednu osobu celý život, je stejné, jako říkat, že jedna svíčka vydrží hořet, dokud žijeme.

HODNOCENÍ (-7): 

Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.

HODNOCENÍ (-6): 

Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.

HODNOCENÍ (-6): 

Štěstí je rozkoš bez pokání.

HODNOCENÍ (-5): 

V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti.

HODNOCENÍ (-7): 

V rozumu je síla. Hlava bez rozumu je svícen bez svíčky.

HODNOCENÍ (-7): 

Většina neštěstí našeho světa bere počátek v ženské prostopášnosti.

HODNOCENÍ (-6): 

Všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá neťastná rodina je nešťastná svým způsobem.

HODNOCENÍ (-7): 

Vždyť si jenom všimněte: zvířata páří se jen tenkrát, když mohou zplodit potomstvo. Ale hanebný vládce přírody stále, jen když je to příjemné. A málo toho, ještě toto opičí zaměstnání povznáší na perlu stvoření, na lásku!

HODNOCENÍ (-7): 

Žena rodíc a kojíc ví jasně, že její dílo je mnohem vážnější než zaměstnání mužovo, kterýžto zasedá třeba v zemském shromáždění, na soudě nebo v senátě.

HODNOCENÍ (-5): 

Žena, která nedokáže být šťastná doma, nebude šťastná nikde.

HODNOCENÍ (-7): 

Žena, pokoušejíce se podobat muži, je stejně znetvořena jako zženštilý muž.

HODNOCENÍ (-7): 

Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí - výčitky svědomí a nemoc.

HODNOCENÍ (-7): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.