Lao-c´ citáty

Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu.

HODNOCENÍ (-11): 

Dobrý člověk je učitelem horšího, horší člověk je materiálem člověka dobrého. Ten, kdo si neváží svého učitele anebo nemá rád materiál, s kterým pracuje, dopouští se chyby.

HODNOCENÍ (-11): 

Dobrý vojevůdce plní svůj účel a dost, neodvažuje se dobývat násilím.

HODNOCENÍ (-12): 

Dokonalá cesta životom je konaním bez boja.

HODNOCENÍ (-9): 

Kde táboří vojska, rodí se trní a hloží, po velkých bojích následují hladová léta... Není většího neštěstí než lehkovážně útočit. Proto: kde se dvě vojska válečně střetají, vítězí ti, kdo bojují s těžkým srdcem.

HODNOCENÍ (-11): 

Kdo si cení své cti tak jako svého těla, toho lze pověřit vládou. Kdo miluje lid tak jako své tělo, tomu lze svěřit říši.

HODNOCENÍ (-10): 

Moudrý člověk dosáhne velikosti tak, že o ni neusiluje.

HODNOCENÍ (-15): 

Moudrý člověk je jako voda. Voda prospívá všemu a s ničím nesoupeří.

HODNOCENÍ (-14): 

Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí.

HODNOCENÍ (-13): 

Moudrý člověk, který je dobrým vůdcem, naslouchá svému lidu.

HODNOCENÍ (-14): 

Opravdová láska činí člověka odvážným.

HODNOCENÍ (-9): 

Plodit a nevlastnit, tvořit a nepodržovat, vést a neovládat, tomu se říká hluboký život.

HODNOCENÍ (-12): 

Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá.

HODNOCENÍ (-12): 

Silní neumírají přirozenou smrtí.

HODNOCENÍ (-12): 

Srdce moudrého člověka není z kamene. Je vnímavý k citům jiných lidí stejně jako ke svým.

HODNOCENÍ (-12): 

Ten, kdo má soucit, není bojácný, kde je spravedlivý, dost i jiným nechá, a ten, kdo je skromný, roste.

HODNOCENÍ (-13): 

Vědět, že nevím, toť nejlepší. Považovat nevědění za vědění, toť nemoc. Pouze ten, kdo vidí v nemoci nemoc, může se zbavit nemoci.

HODNOCENÍ (-12): 

Znát jiné je moudrost, znát sám sebe je ještě větší moudrost.

HODNOCENÍ (-10): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.