Konfucius citáty

Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.

HODNOCENÍ (-17): 

Dobro a pravda se navzájem podmiňují.

HODNOCENÍ (-12): 

Je vždy lépe být druhým než prvním manželem vdovy.

HODNOCENÍ (-23): 

Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe my sami.

HODNOCENÍ (-13): 

Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud sám.

HODNOCENÍ (-18): 

Jestliže dav někoho nenávidí, je třeba, dříve, než jej odsoudíme, dobře uvážit, proč je tomu tak. Jestliže je dav někomu nakloněn, je třeba rovněž, dříve než si učiníme úsudek, dobře uvážit, proč je tomu tak.

HODNOCENÍ (-10): 

K jídlu mám jen hrubou rýži, piji jen čistou vodu, polštářem je mi má ruka, ale i tak jsem rád na světě. Bohatství a sláva, získané nepoctivě, jsou jen jako letící oblaka na nebi.

HODNOCENÍ (-8): 

Když šíp mine cíle, střelec viní z toho sama sebe, a ne druhého. Tak jedná i člověk moudrý.

HODNOCENÍ (-12): 

Mám opravdu štěstí. Vždy, když jsem se dopustil nějaké chyby, vyčítali mi ji.

HODNOCENÍ (-14): 

Mám to ale štěstí: kdykoli jsem udělal chybu, vždycky mi ji vytkli.

HODNOCENÍ (-14): 

Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.

HODNOCENÍ (-12): 

Muž by neměl žít pod stejným nebem jako vrah jeho otce.

HODNOCENÍ (-10): 

Nemluvit s člověkem, který by si dal říci, jest zmařit člověka. Mluviti s těmi, kteří si nedají říci, jest zmařiti slova. Ten, kdo je opravdu moudrý, nikdy nezmaří člověka, ale na druhé straně nezmaří svých slov.

HODNOCENÍ (-14): 

Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost více než ženy.

HODNOCENÍ (-10): 

Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí, spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání.

HODNOCENÍ (-10): 

Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství.

HODNOCENÍ (-12): 

Pravda zbavuje život veškeré poezie.

HODNOCENÍ (-13): 

Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila.

HODNOCENÍ (-20): 

Sto mužů může postavit tábor, jenom žena dokáže vytvořit domov.

HODNOCENÍ (-10): 

Ten, kdo se upírá výhradně k svým zájmům a prospěchu, nadělá si spoustu nepřátel.

HODNOCENÍ (-11): 

Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.

HODNOCENÍ (-14): 

Ušlechtilý muž mnoho ví a správně jedná; má na zřeteli pevný cíl; uzná, že neví, co neví.

HODNOCENÍ (-13): 

V mládí bez skromnosti, jak to bývá u mladíků; v mužných letech bez kloudného díla; a žít tak pořád až do zbytečného stáří - tak tomu říkám rána morová.

HODNOCENÍ (-10): 

Žádný inteligentní panovník nepřišel. Nikdo v království mne nechce za učitele. Nastal čas zemřít.

HODNOCENÍ (-10): 

Žena se za svého života podřizuje třem mužům: v dětství otci, v zralém věku svému muži a ve stáří svému synovi. Běda ženě, která se tomu vzepře.

HODNOCENÍ (-10): 

Žena se za svého života podřizuje třem mužům: v dětství otci, v zralém věku svému muži a ve stáří svému synovi. Běda ženě, která se tomu vzepře.

HODNOCENÍ (-11): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.