Karl Marx citáty

Byrokracie miluje iracionálnost.

HODNOCENÍ (-5): 

Filozofové doposud svět vysvětlovali, jde však o to - změnit ho.

HODNOCENÍ (-6): 

Manželství se nemůže podřizovat zvůli, ale zvůle se musí podřizovat manželství.

HODNOCENÍ (-10): 

Náboženství je opium lidstva.

HODNOCENÍ (-21): 

Největším životním nebezpečím pro každou bytost je, že ztrácí sebe samu. Proto je nesvoboda vlastním smrtelným nebezpečím pro člověka.

HODNOCENÍ (-8): 

Rozvod není nic jiného než prohlášení - toto manželství je zemřelé manželství, jeho existence je jen zdání a klam.

HODNOCENÍ (-10): 

Uhýbat před bojem, vyžaduje více obětí než boj sám.

HODNOCENÍ (-12): 

Zkušenosti nám ukázaly, že nejšťastnější je ten, kdo přinesl štěstí největšímu počtu lidí.

HODNOCENÍ (-8): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.