Karel Havlíček Borovský citáty

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd.

HODNOCENÍ (-12): 

Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez největším mudrcem.

HODNOCENÍ (-9): 

Křesťanské náboženství a hlavně matka má vychovaly mne k vlídnosti; rozum však a opět láska - ten plamen mého srdce - káže mi nevlídnost - a na tuto stranu se nakloniti musím!

HODNOCENÍ (-13): 

Pořádný muž od lúzy tím se označuje, že čemu nerozumí, to neprovozuje.

HODNOCENÍ (-12): 

Prospěšná bývá rada jen v jednom případě - když jde Pokora k Moudrosti pro radu.

HODNOCENÍ (-13): 

Smažme husitskou válku z naší historie, i zhasne sláva českého národa. Ta jediná doba váží více než ostatní naše dějství, ba více, než celé věky čínské říše.

HODNOCENÍ (-11): 

Taškář je ten, kdo jiným něco za pravdu vydává, co sám nevěří.

HODNOCENÍ (-9): 

Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem jen vnitřního srdečného tušení člověka, jsouť zase jiné, které sahají hluboce do občanského veřejného života a mají veliký vliv na praktický život.

HODNOCENÍ (-12): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.