Karel Čapek citáty

Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív, kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky, kdo mění víru, nemá žádnou... Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to staletí, jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky, kde by se v něm tak najednou vzala! Kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. Ani vůle se nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila, nikdo se nestane krásnějším tím, že změnil tvář. Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin o této době bude mít jeden podtitul: Kdo byl kdo. I dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba.

HODNOCENÍ (-21): 

Bída není instituce nebo třída, nýbrž neštěstí...

HODNOCENÍ (-11): 

Boj stvořila příroda, nenávist vynašel člověk.

HODNOCENÍ (-14): 

Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci.

HODNOCENÍ (-13): 

Člověk ještě není dost dokonalý ani dost slušný, aby měl právo žít na něčem tak krásném, jako je země.

HODNOCENÍ (-13): 

Člověk musí mít v sobě kus krystalu, něco hladkého a čistého a tvrdého, co se s ničím nemísí a po čem musí všechno sklouznout. Hlavně umělec to musí mít, aby mohl usilovat o dokonalostech.

HODNOCENÍ (-15): 

Člověk se rodí jen jednou, aby se pak ještě rodil zvolna, dobývaje sebe sama klikatě i v prudkých nárazech, pokud mu zbývají čerstvé a nenasycená smysly a duše potřebná k růstu.

HODNOCENÍ (-15): 

Člověk, který se bojí být směšný, nemůže být nikdy až do poslední nitky veselý.

HODNOCENÍ (-13): 

Dík úsilí státníků byla zachována světová nejistota.

HODNOCENÍ (-13): 

Doby se mění, ale mládí se vždycky musí nějak honosit a nadýmat, třeba to bylo v každé generaci něčím opačným.

HODNOCENÍ (-10): 

Hladoví nechtějí vládnout, nýbrž jíst…

HODNOCENÍ (-26): 

Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl něco hledat. Když ne známky, tedy pravdu nebo zlaté kapradí nebo aspoň kamenná šípy a popelnice.

HODNOCENÍ (-12): 

Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pán-bůh: je toho dost pro největší pýchu vychovatelů.

HODNOCENÍ (-13): 

Humor je vždycky trochu obrana proti osudu, víc psiny se rodí z nespokojenosti než z blahého a spokojeného ducha.

HODNOCENÍ (-13): 

Humor je záležitost převážně mužská. Muži se daleko ochotněji nežli ženy snižují k oné komické činnosti, které se říká legrace, špás, taškářství, junda, konina nebo sranda.

HODNOCENÍ (-12): 

Jen poezie má výsadu, že cokoliv vidí, vidí to poprvé a cokoliv vyslovuje, říká to prvně - co svět světem stojí.

HODNOCENÍ (-12): 

Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku.

HODNOCENÍ (-13): 

Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti je má síla; můj smutek mne nebolí, má osamělost, to bude zároveň mé přemýšlení; mé odříkání, to bude zároveň má čistota.

HODNOCENÍ (-12): 

Jsme dva, dva na všechno, na lásku, život, na boj i bolest, na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život a na smrt - DVA!

HODNOCENÍ (-13): 

Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.

HODNOCENÍ (-12): 

Koníček je mužský pud po odbornosti, projevující se v oblasti hry. Neboť koníček zůstává koníčkem, pokud je hrou a soukromým potěšením, jež člověk nechává pro sebe.

HODNOCENÍ (-12): 

Láska je cit nevýslovný a matoucí.

HODNOCENÍ (-11): 

Láska v manželství a rodičovství je teprve láskou v její celistvosti.

HODNOCENÍ (-11): 

Lidová moudrost vedle tisícerých pravd skrývá ještě jednu nevytěženou a bezespornou pravdu o relativnosti všech hodnot a pravd.

HODNOCENÍ (-10): 

Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta.

HODNOCENÍ (-11): 

Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život.

HODNOCENÍ (-13): 

Miluje-li člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob.

HODNOCENÍ (-13): 

Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.

HODNOCENÍ (-14): 

Mládí se obvykle rozhlíží jako nepřítel - z čeho pak by udělalo kůlničku na dříví.

HODNOCENÍ (-12): 

Móda a paráda je ženská záležitost v hrubém a doslovném smyslu slova: odehrává se jen mezi ženskými.

HODNOCENÍ (-12): 

Muž je - z vrozené hlouposti - specialista, že je - nevím, z které vrozené nectnosti - duch univerzální, všestranný a plný podivuhodných zájmů.

HODNOCENÍ (-12): 

Muž je člověk davu, zástup žen je vždy poněkud komický. Žena velmi ztrácí, existuje-li hromadně.

HODNOCENÍ (-12): 

Muž je nejvíc doma ve svém díle.

HODNOCENÍ (-9): 

Muž se společensky uplatňuje a zařaďuje tím, co vydělává; žena tím, co vydává.

HODNOCENÍ (-11): 

Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil.

HODNOCENÍ (-14): 

Nebe nade mnou je bezhvězdné a nemá bohů. Jsem člověk a bojím se sebe a o sebe.

HODNOCENÍ (-12): 

Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu.

HODNOCENÍ (-13): 

Není pravda, že ženy porušují tajemství, nýbrž pravdou jest, že je odevzdávají neporušeně dál, nechávajíce mu pel a krásu jeho tajnosti.

HODNOCENÍ (-12): 

Nepřítel se pokoušel zákeřně střílet na naše letadla, pokojně shazující bomby na jeho města.

HODNOCENÍ (-12): 

Obdržel jsem život jako osobní statek. Ale těch věřitelů!

HODNOCENÍ (-12): 

Osud má mánii opakovat se. Když máte nejvíc práce, dostanete sedm návštěv, jednu po druhé.

HODNOCENÍ (-13): 

Papuče: Já nešťastná! Být pořád pohromadě s tou druhou, s tou rajdou, s tou hloupou bačkorou! Nebýt jí, mohla bych dostat do páru něco lepšího.

HODNOCENÍ (-12): 

Politická strana je organizace pudu hromadnosti, jenž je prastarým pudem mužským; proto je zcela přirozeno, že ženy vstupují nesrovnatelně méně do politických stran než mužští. Politická strana je význačně mužský útvar; politika stranictví je mužská politika.

HODNOCENÍ (-12): 

Politika stran nebude nikdy politika žen; ženy těžko získáte řekněme pro ideu volného obchodu, ale získáte je pro ideu lacinějšího chleba.

HODNOCENÍ (-12): 

Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí.

HODNOCENÍ (-18): 

Pravda je víc než moc, proto je trvalá.

HODNOCENÍ (-10): 

Pravda zvítězí, ale dá to fušku.

HODNOCENÍ (-12): 

Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit. Sedím v něm a učím se milovat život aspoň pro jiné, když ne pro sebe.

HODNOCENÍ (-9): 

Republika, která dala hlasovací právo analfabetům a tetkám, si nemůže dovolit luxus "kulturního boje".

HODNOCENÍ (-11): 

Rozhodně je nutno trochu osvobodit ženu. Co s ní potom budeme dělat je ovšem jiná otázka.

HODNOCENÍ (-12): 

Rozum člověk nosí pořád s sebou jako kluk kudlu a zkouší jej, kde může, stejně jako kluk kudlu.

HODNOCENÍ (-14): 

Šikovní lidé vnášejí do našeho světa hrdinou představu neomezených možností. Vrtáci však přinášejí a udržují celou epickou a přímo pohádkovou představu neomezených potíží, příhod, překážek a odporů.

HODNOCENÍ (-14): 

Stáří je parazit vlastního mládí.

HODNOCENÍ (-10): 

Starý zákon má pravdu: někdy padají hradby pouhým křikem. Ale pouhým křikem se nedá postavit nic.

HODNOCENÍ (-14): 

Štěstí nepochází z velikosti života, ale z jeho malých a osvěžujících věcí, které se musí pěstovat a vyhledávat... Ostatně - štěstí nemusí být ničím veselým a blaženým, jsem si skoro jist, že štěstí mohou být velká a tragická jako umělecká díla.

HODNOCENÍ (-12): 

Strach je nemoc špatného svědomí.

HODNOCENÍ (-12): 

Touha pohlaví je hlad. Co s hladem? Musí být ukojen. Třeba byl ukojen blátem. Je to tak všední, tak přirozené. Jaký to nepěkný obraz člověka!

HODNOCENÍ (-23): 

Učitel má být v některém koutě své duše věčným chlapcem, solidárním s tím mládím, které je mu svěřeno, ale takovým věčným dítětem má být i každý otec a matka.

HODNOCENÍ (-9): 

Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví.

HODNOCENÍ (-12): 

Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován.

HODNOCENÍ (-13): 

Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou snášet po celý život, oddaně a věrně.

HODNOCENÍ (-14): 

Vírou se žije, skepsí účtuje.

HODNOCENÍ (-11): 

Všichni vladaři světa se nejvíc děsí toho, že by to měli zkusit jinak, neslýchaně a obráceně; nic není konzervativnější než lidské vládnutí.

HODNOCENÍ (-12): 

Zahrádka není nikdy hotová. V tom směru je zahrádka podobná lidskému světu a všemu lidskému podnikání.

HODNOCENÍ (-13): 

Žena mluví raději o lidech, muž mluví raději o světě a člověčenství.

HODNOCENÍ (-10): 

Žena pojímá celkem politiku stejně konkrétně jako věci života; muž pokud nevytlouká z politiky přímo zisk, je s to pojímat ji s dogmatickým fanatismem jako nějakou teologickou otázku.

HODNOCENÍ (-9): 

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen.

HODNOCENÍ (-14): 

Žijeme příliš v knihách, a ne dost v přírodě. Podobáme se pošetilci Pliniovi mladšímu, který studoval styl řeckého řečníka, zatímco venku pohřbíval Vesuv patero měst.

HODNOCENÍ (-14): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.