Julius Zeyer citáty

Čest je pouze jedna, čest muže a člověka ...

HODNOCENÍ (-12): 

Co je mužům čest a sláva, to je ženám krása a láska.

HODNOCENÍ (-13): 

Ctnost ženy není hluboká jako moře, ale zloba její nemá konce jako svět.

HODNOCENÍ (-11): 

Dům bez knih je jako tělo bez duše.

HODNOCENÍ (-12): 

Je někdy slovo jako mocný klíč, jenž otevírá zámky silné tak jako osud sám.

HODNOCENÍ (-12): 

Láska je bezedná propast, kteráž snad v pekle ústí; proto zachvívá se, kdo na jejím pokraji se octnul - a přec vrháme se s do ní šílenou radostí!

HODNOCENÍ (-9): 

Manželství je radostí na měsíc a starostí pro celý život.

HODNOCENÍ (-10): 

Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost.

HODNOCENÍ (-10): 

Okamžik, kdy člověk pánem svého osudu jest, nevyskýtá se nikdy dvakráte.

HODNOCENÍ (-11): 

Smrt není konec všeho! Je začátek nové bolesti!

HODNOCENÍ (-12): 

Toužit po lásce ještě neznamená milovat.

HODNOCENÍ (-10): 

Uč se objevovat a chápat štěstí, neboť přítomnost je vždy.

HODNOCENÍ (-12): 

Um jest otec, slovo tvůrčí syn a spojení jejich jest štěstí.

HODNOCENÍ (-10): 

Žena zkrocená miluje hloub než žena vzdechy získaná.

HODNOCENÍ (-12): 

Ženy zůstávají stále dětmi, které žijí z očekávání.

HODNOCENÍ (-12): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.