Josef Čapek citáty

Bližní vedle bližního spíše couvají před hlubinami smutku než před propastmi sobectví.

HODNOCENÍ (-9): 

Být neústupný jen ve věcech velikých.Nedělat si svět a život malými.

HODNOCENÍ (-10): 

Býti mrtev, je sladké z té příčiny, že ještě mnohem více než spánek je to mír, zkonejšení, závěr bolesti a trampot; ale tuto vrcholnou sladkost, jaká lidskému tvoru může být přána, mrtvá bytost už neprožívá, necítí.

HODNOCENÍ (-8): 

Člověčenstvo by mělo být obecnou mobilizací mravních sil k obhájení dobrých a pravdivých hodnot života.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk se od přirozenosti skládá z potřeby milovat a nenávidět, zbožňovat stejně jako opovrhovat, žádat si nebo odmítat. Tyto potřeby se však obyčejně ve svých projevech neopírají dost věcně o skutečný stav věcí.

HODNOCENÍ (-11): 

Člověk v sobě hyne nejprve na svou povrchnost, pak teprve, až v druhé řadě, umírá nemocemi nebo válkami.

HODNOCENÍ (-11): 

Člověk žádá od světa všechno, od sebe nic.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk, který se domnívá, že se na světě udrží jen penězi, má vlastně o sobě pranízké vědomí.

HODNOCENÍ (-12): 

Hloupost je srozumitelnější než rozum; proto v politice snadněji dochází zájmu a platnosti.

HODNOCENÍ (-12): 

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme.

HODNOCENÍ (-11): 

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití.

HODNOCENÍ (-11): 

Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí: je-li zdravá a harmonická, jsou-li její konflikty s okolním životem plodné, vede-li ho bezpečně v činu i v myšlení.

HODNOCENÍ (-13): 

Jistoty jsou dobré, nejistoty přitažlivé, tajemství vyzývavá.

HODNOCENÍ (-14): 

Kniha života je plná vykřičníků i otazníků.

HODNOCENÍ (-12): 

Lež prostředkem a lež cílem; i to jsou dějiny.

HODNOCENÍ (-14): 

Lidé, kteří lehce vydělávají příliš mnoho peněz, neznají ve skutečnosti život.

HODNOCENÍ (-12): 

Lidé, z velké části, jsou světu prospěšní, ba jsou i jeho ozdobou. Ale jsou zase i z té druhé části - jaká úleva pro tento svět, když z jeho počtu o ně ubude!

HODNOCENÍ (-10): 

Máme u nás ustavičný strach o to, abychom byli na evropské úrovni. Cítíme se periferií i tam, kde bychom jí ani nemuseli být. Máme na úroveň poněkud chybný pohled: myslí se, že úrovní je jedině to poslední, nové, co přichází dnešní poštou z Paříže.

HODNOCENÍ (-13): 

Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.

HODNOCENÍ (-22): 

Mládež chce poznávat život a rozumět mu datem dneška.

HODNOCENÍ (-14): 

Nejsou špatné pravdy, jsou jen špatné zkušenosti.

HODNOCENÍ (-10): 

Peníze jsou hnací, produktivní silou korupce.

HODNOCENÍ (-10): 

Poznávat smrt bez lásky, toť holý děs. Poznávat život s láskou, toť množství blaha a množství děsu. Poznávat život bez lásky je lidské hovadství.

HODNOCENÍ (-8): 

Pravda není v opojení, pravda je v jasnosti. Ale té jasnosti má předcházet opojení.

HODNOCENÍ (-10): 

Rozum a pravda spočívají spíše na dně myšlení a mlčení než na povrchu mluvení.

HODNOCENÍ (-12): 

Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce než darem vnějšího světa.

HODNOCENÍ (-12): 

Smrt není uváděčem do života nového; je likvidátorem tohoto. Neuvede mé já do života nového: Zruší je.

HODNOCENÍ (-12): 

Svět není jeviště, svět je děloha.

HODNOCENÍ (-13): 

Umění je krásná pravda - naprosto ne krásná lež.

HODNOCENÍ (-10): 

Umění je na věčnost spjato s osudy člověčenstva.

HODNOCENÍ (-13): 

Umění je umělcům nutností, ale nikdy ne podnikatelstvím. Investovat šikovnost s nadějí na výnos náleží spekulantům. Umění musí být umělci osudem, nikoliv živností.

HODNOCENÍ (-10): 

Život se nepíše, život se žije.

HODNOCENÍ (-11): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.