John Stuart Mill citáty

Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští.

HODNOCENÍ (-13): 

Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví.

HODNOCENÍ (-16): 

Naučil jsem se být šťastný tím, že jsem své touhy omezoval, místo abych je uspokojoval.

HODNOCENÍ (-11): 

Nejsilnějším lékem na stáří je láska.

HODNOCENÍ (-13): 

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska.

HODNOCENÍ (-13): 

Ten, koho nenávidíš, musí být Tvé nenávisti hoden.

HODNOCENÍ (-13): 

Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných.

HODNOCENÍ (-13): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.