John Ruskin citáty

A když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo.

HODNOCENÍ (-10): 

Abychom se naučili trpělivosti, musíme se téměř tak cvičit, jako když se učíme hudbě, zatím však skoro vždy jsme nepřítomni, když učitel přichází.

HODNOCENÍ (-13): 

Cesta dobré ženy je skutečně poseta květy, ty však se objeví za šlépějemi, kterými kráčela, a nikoli před nimi.

HODNOCENÍ (-13): 

Četba je doslova rozhovor s lidmi mnohem moudřejšími a zajímavějšími, než jsou ti, s nimiž se můžeme seznamovat kolem sebe.

HODNOCENÍ (-12): 

Čtení a psaní nelze nazvat malým vzděláním, když napomáhá lidem, aby byli lepší ke všem tvorům.

HODNOCENÍ (-13): 

Jak strašný by byl svět, kdyby se nerodily ustavičně děti, jež sebou přinášejí možnost dokonalosti a nevinnost.

HODNOCENÍ (-12): 

Je mnoho náboženství, ale jen jedna mravnost.

HODNOCENÍ (-26): 

Jest prostota přirozená a jest prostota moudrostí. Ta i ona způsobují lásku a úctu.

HODNOCENÍ (-13): 

Kdekoli začíná hledání pravdy, začíná život. Kdekoli přestává toto hledání, život přestává.

HODNOCENÍ (-13): 

Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka.

HODNOCENÍ (-12): 

Knihy jsou lidem tím, čím jsou perutě ptákům.

HODNOCENÍ (-14): 

Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.

HODNOCENÍ (-22): 

Lidská duše je zrcadlo, ve kterém lze shlédnout obraz božského rozumu.

HODNOCENÍ (-10): 

Mluvit pravdu, to je jako dobře psát - přichází to praxí.

HODNOCENÍ (-10): 

Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných.

HODNOCENÍ (-12): 

Moudrý má tři vlastnosti: že sám koná, co radí konati druhým, že nikdy nejedná proti spravedlnosti a že trpělivě snáší slabosti lidí kolem sebe.

HODNOCENÍ (-14): 

Obětovat svůj život, své štěstí, je vždy pouze smutnou a vyjímečnou nutností, nikoli naplněním věčného životního zákona.

HODNOCENÍ (-12): 

Rozum se zesiluje a zeslabuje čtením právě tak jako tělo čerstvým nebo hnijícím vzduchem.

HODNOCENÍ (-12): 

Silnému a moudrému nebyly dány jeho vlohy, aby utlačoval, nýbrž aby pomáhal a podpíral slabého.

HODNOCENÍ (-11): 

Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu.

HODNOCENÍ (-12): 

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.

HODNOCENÍ (-13): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.