Johann Wolfgang Goethe citáty

Bolest druhých nám pomáhá nést naši vlastní.

HODNOCENÍ (-27): 

Byl jsem dlouho přesvědčován, že noviny jsou dělány jen proto, aby pobavily dav a poblouznily ho ve chvíli, kdy buď vnější síla nebo duch nedovolují novináři říkat pravdu. Proto jsme je přestal číst.

HODNOCENÍ (-12): 

Bylo by možné rodit vychované děti, kdyby byli vychovaní jejich rodičové.

HODNOCENÍ (-13): 

Čeho si v mládí přejeme, toho máme hojnost v stáří.

HODNOCENÍ (-9): 

Chceš-li hodnou ženu, buď správným mužem.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk musí věřit, že lze pochopit nepochopitelné, jinak by o tom nezačal přemýšlet.

HODNOCENÍ (-11): 

Člověk nabývá vědomí své vlastní jsoucnosti tím, že uznává jsoucnost mimo sebe za sobě rovnou, za zákonitou.

HODNOCENÍ (-10): 

Člověk zakusí, ať už je kýmkoliv, poslední štěstí a poslední den.

HODNOCENÍ (-13): 

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých.

HODNOCENÍ (-13): 

Co člověk vymyslel, dělá s láskou, co se naučil, dělá s jistotou.

HODNOCENÍ (-11): 

Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní; přestane-li ji milovat, hovoří s ní o sobě.

HODNOCENÍ (-12): 

Hypotézy jsou lešením, které se staví před budovou a pak se strhává, je-li budova postavena; jsou nutné pro vědeckou práci, avšak skutečný vědec nepokládá hypotézy za předmětnou pravdu, podobně jako nelze pokládat lešení za stavbu samu.

HODNOCENÍ (-12): 

I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří.

HODNOCENÍ (-12): 

I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku.

HODNOCENÍ (-11): 

Jaké štěstí být milován. A ještě větší štěstí milovat.

HODNOCENÍ (-14): 

Je smutné, když něco musíme považovat za hotové a uzavřené.

HODNOCENÍ (-10): 

Jen tak jsi hoden pravdy a žití, když rveš se o ně den co den.

HODNOCENÍ (-12): 

Jestliže Bůh stvořil tenhle svět, udělal by dobře, kdyby své dílo poopravil.

HODNOCENÍ (-14): 

Jsme formováni a utvářeni tím, co milujeme.

HODNOCENÍ (-13): 

Jsme-li vzdáleni toho, koho milujeme, ovládáme se zdánlivě bezpečněji, čím mocnější je naše láska, ježto všechnu sílu vášně, která se dříve vybíjela navenek, obracíme do svých niter. Ale jak brzy, jak rychle jsme vytrhováni z tohoto bludu, když se pojednou před našima očima ve vší své nezbytnosti opět objeví ten, o kom jsme se domnívali, že se ho dovedeme zříci.

HODNOCENÍ (-13): 

Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky.

HODNOCENÍ (-12): 

Každý slyší jen to, čemu rozumí.

HODNOCENÍ (-12): 

Kdyby děti dorůstali dále, jak hlásají, měli bychom samé génie.

HODNOCENÍ (-10): 

Kdybychom měli studovat všechny zákony, neměli bychom skoro žádný čas je překračovat.

HODNOCENÍ (-12): 

Když chceš dostat moudrou odpověď, musíš se moudře zeptat.

HODNOCENÍ (-15): 

Když tě miluji, co je ti potom.

HODNOCENÍ (-10): 

Když ženy rodí, zaříkávají se, že už nikdy nebudou spát s mužem. A než se nadějeme, už jsou zase těhotné.

HODNOCENÍ (-10): 

Korunou života, nevyčerpatelnou radostí - jsi ty, lásko!

HODNOCENÍ (-13): 

Kouření ohlupuje. Způsobuje neschopnost myslet a básnit. Je také jen pro lenochy, kteří mají dlouhou chvíli, kteří třetinu života prospí, třetinu probendí jídlem a jinými nutnými nebo zbytečnými věcmi, a pak nevědí..., co si mají počít s poslední třetinou.

HODNOCENÍ (-12): 

Láska je ideální, manželství je reálné. Plést si reálné s ideálním nikdy nezůstává nepotrestáno.

HODNOCENÍ (-11): 

Láska je štěstí bez klidu.

HODNOCENÍ (-9): 

Láska se domnívá, že jedině ona má právo a všechna ostatní práva musí před ní ustoupit.

HODNOCENÍ (-11): 

Láska vždy přetrvává, ať jí vše dáváme, nebo vše odpíráme.

HODNOCENÍ (-10): 

Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní.

HODNOCENÍ (-14): 

Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní.

HODNOCENÍ (-15): 

Lépe je být smutný s láskou než být veselý bez ní.

HODNOCENÍ (-13): 

Manželé se občas musí pohádat, aby se o sobě dozvěděli pravdu.

HODNOCENÍ (-9): 

Mládí není období života, ale duševní stav.

HODNOCENÍ (-8): 

Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati, když ji já sám tak vroucně a zplna srdce miluji, nemaje nikoho krom jí.

HODNOCENÍ (-12): 

Moudřejší prý vždy ustoupí. Možná proto hlupáci tak rychle postupují.

HODNOCENÍ (-12): 

Moudrý upadá v nevědomost, hádá-li se s nevědomcem.

HODNOCENÍ (-13): 

Nadějí dítěte je jinoch, nadějí jinocha muž.

HODNOCENÍ (-14): 

Nechť sebepotrhleji mošt se chová, přec vínem bude naposled.

HODNOCENÍ (-12): 

Nejpošetilejším ze všech omylů je, když si mladé dobré hlavy myslí, že ztratí originalitu, jestliže uznají pravdy, které uznal již někdo před nimi.

HODNOCENÍ (-12): 

Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít, milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji.

HODNOCENÍ (-12): 

Nenávidím všechno fušerství jako hřích, především však fušerství ve státních záležitostech, které přinese jen neštěstí tisícům a miliónům.

HODNOCENÍ (-14): 

Nenávist je nespravedlivá, láska ještě více.

HODNOCENÍ (-23): 

Není nic půvabnějšího, než maminka s dítětem v náručí, a nic ctihodnějšího než matka v kruhu dětí.

HODNOCENÍ (-10): 

Nepřítel nechce - přítel nesmí šetřit.

HODNOCENÍ (-12): 

Neužitečný život je předčasná smrt.

HODNOCENÍ (-12): 

Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě.

HODNOCENÍ (-11): 

Nikdy nebude ani pomyšlení na to, že by se rozum stal populárním. Vášně a city mohou nabýt popularity, ale rozum bude vždy dán jen vynikajícím jednotlivcům.

HODNOCENÍ (-14): 

Obvykle se soudívá, že mezi dvěma krajními hledisky je pravda. Tak tomu zdaleka však není. Je mezi nimi problém.

HODNOCENÍ (-13): 

Ochraňuj mne, Pane, před posledním zklamáním v lásce, dovol, abych se ještě mýlil.

HODNOCENÍ (-12): 

Od té doby, co se knihy recenzují, je již nikdo nečte kromě recenzenta, a i ten je čte jentakta.

HODNOCENÍ (-12): 

Omyl je přijatelný v mládí. Nesmíme si ho však zavléci do stáří.

HODNOCENÍ (-14): 

Ostrovtip neopouští duchaplné muže ponejvíce právě tehdy, když nemají pravdu.

HODNOCENÍ (-13): 

Osude lidí, jak podobáš se větru.

HODNOCENÍ (-13): 

Peníze jsou pěkná věc, když se má něco vyřídit.

HODNOCENÍ (-11): 

Pokud muž miluje ženu, mluví s ní hodně o ní. Když ji přestane milovat, mluví s ní o sobě.

HODNOCENÍ (-12): 

Pouze v neštěstí plně cítíme všechny vlastnosti, které jsou potřebné pro jeho překonání.

HODNOCENÍ (-10): 

Pověra je poezie života.

HODNOCENÍ (-12): 

Přátelství dospívajících dětí je něco krásného. Děvče se přitom rádo poučí a mladík rád poučuje.

HODNOCENÍ (-12): 

Pravá láska je ta, která zůstává stále, ať jí dáváme všechno, nebo jí všechno odpíráme.

HODNOCENÍ (-12): 

Pravda a omyl mnohokrát pocházejí ze stejného zdroje.

HODNOCENÍ (-12): 

Pravda své tajemství věčně brání, čím víc jí vzývám, tím méně ji znám.

HODNOCENÍ (-14): 

Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz.

HODNOCENÍ (-11): 

Proti velkým přednostem druhého není jiné záchrany kromě lásky.

HODNOCENÍ (-11): 

První a poslední, co žádáme od génia, jest láska k pravdě.

HODNOCENÍ (-13): 

První láska je krásno, které může srdce sice ihned pocítit, ale teprve později ocenit.

HODNOCENÍ (-13): 

S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed.

HODNOCENÍ (-10): 

Samota je dobrá věc, žije-li člověk sám se sebou v míru a má-li co určitého na práci.

HODNOCENÍ (-12): 

Samota je hezká věc, žije-li člověk sám se sebou v míru a má-li co dělat.

HODNOCENÍ (-10): 

Sběratelé jsou šťastní lidé.

HODNOCENÍ (-9): 

Sílu lásky dokazují jen konkrétní činy.

HODNOCENÍ (-11): 

Sílu lásky dosahuje pouze skutek.

HODNOCENÍ (-13): 

Špatný tesař se hádá se svými nástroji. Špatný generál viní své vojáky z prohrané bitvy.

HODNOCENÍ (-14): 

Šťastná je jen duše, která miluje.

HODNOCENÍ (-12): 

Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí.

HODNOCENÍ (-10): 

Svět je tak velký a bohatý a život tak rozmanitý, že se nikdy nebude nedostávat příležitost k básním.

HODNOCENÍ (-10): 

Talent zraje v tichu, charakter se zakaluje v bouřích života.

HODNOCENÍ (-12): 

Učíme se zejména od toho, koho milujeme.

HODNOCENÍ (-8): 

Umění knihtisku je faktem, od něhož se datuje druhý díl světa a umění, který se od prvního zcela liší.

HODNOCENÍ (-12): 

V manželství je třeba se někdy přít, neboť tak se vzájemně o sobě něco dozvíme.

HODNOCENÍ (-11): 

V mládí každý věří, že svět začal teprve jím, že je tu vlastně všechno jen kvůli němu.

HODNOCENÍ (-13): 

V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít... a potkat se jednou a najít se navždy.

HODNOCENÍ (-12): 

Vdané ženy, i když se také vzájemně nemilují, jsou spolu mlčky zajedno, zvlášť proti mladým dívkám.

HODNOCENÍ (-10): 

Věčně jíme salát z pravdy a omylu.

HODNOCENÍ (-12): 

Víra není počátek, ale konec všeho vědění.

HODNOCENÍ (-12): 

Vlastní krb a hodná žena, v tom větší nežli ve zlatě je cena.

HODNOCENÍ (-13): 

Vzdělání je schopnost porozumět druhým.

HODNOCENÍ (-14): 

Zákony vydávají starci a muži. Mladíci a ženy chtějí výjimky, starci pravidlo.

HODNOCENÍ (-12): 

Zázrak je nejmilovanější dítě víry.

HODNOCENÍ (-12): 

Zbytečný život je předčasná smrt.

HODNOCENÍ (-10): 

Že jsi ji miloval, bylo přirozené. Že jsi ji slíbil manželství, byla hloupost. Ale že jsi dodržel slovo, to bylo šílenství.

HODNOCENÍ (-12): 

Ženy stejně jako děti jsou ovšem prazvláštní prevíti: chovají se v životě tak, jak se jim samým zlíbí, a přitom vyžadují, aby je člověk věčně jen laskal a chválil.

HODNOCENÍ (-10): 

Život patří živým, ten kdo žije, musí počítat se změnami.

HODNOCENÍ (-13): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.