Jean Paul citáty

Bázlivý člověk má strach před nebezpečím, je zbabělý v jeho průběhu a odvážný po něm.

HODNOCENÍ (-14): 

Býváme spravedlivější k nepřátelům než k přátelům.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk nepozná jak je dobrý, dokud polovina jeho štěstí nezávisí na velkém hříchu.

HODNOCENÍ (-12): 

Děti a hodiny nemůžeme pořád natahovat - musíme je taky někdy nechat běžet.

HODNOCENÍ (-10): 

Děti prohlédnou rodiče lépe než rodiče je.

HODNOCENÍ (-9): 

Děti vyslovují nesčetné city, které dospělí také mají, ale nevysloví.

HODNOCENÍ (-12): 

Dítě považuje to, po čem prudce touží, za něco, co mu patří.

HODNOCENÍ (-10): 

Dobrý lékař vždy zachraňuje - ne-li před nemocí, tedy aspoň před špatným lékařem.

HODNOCENÍ (-14): 

Fantazie se nejméně projevuje ve stáří.

HODNOCENÍ (-10): 

Hovoří-li ženy o ženách, zdůrazňují u těch krásných především rozum a u těch rozumných jejich krásu - u páva hlas, u slavíka peří.

HODNOCENÍ (-13): 

Jedině muž, nikdy žena, je s to hodinu před plesem číst filosofickou knihu nebo dokonce na plese na ni myslet.

HODNOCENÍ (-13): 

Jen ten je šťastný, kdo rozumí aforismům.

HODNOCENÍ (-8): 

Jsou lidé, kteří se méně stydí za hrubé projevy nenávisti než za sebemenší projevy lásky.

HODNOCENÍ (-8): 

Jsou ženy, jejichž cti se smíš dotknout, ne však jejich ješitnosti.

HODNOCENÍ (-8): 

Kdo se nechce stát misogynem, ať nikdy neposlouchá, když se mezi sebou hádají dvě ženy.

HODNOCENÍ (-9): 

Krása není znakem dobroty. Leda ve stáří.

HODNOCENÍ (-11): 

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.

HODNOCENÍ (-10): 

Láska ještě trochu doznívá, i když předmět lásky ztratil již na ceně. Přátelství nikoliv.

HODNOCENÍ (-12): 

Láska zmenšuje jemnost žen a znásobuje jemnost mužů.

HODNOCENÍ (-13): 

Lidé s viditelnými přednostmi - krasavci, vtipálci a znalci mnoha řečí - bývají ješitní; lidé se skrytými přednostmi - ctností, moudrostí - bývají pyšní.

HODNOCENÍ (-10): 

Mají-li ženy hovořit o něčem chytrém, obecném, neosobním, musí při tom být muž.

HODNOCENÍ (-12): 

Malé bolesti přivádějí nás z rovnováhy, ale velké nás navracejí samým sobě.

HODNOCENÍ (-12): 

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem.

HODNOCENÍ (-11): 

Milenci jsou večer nejohnivější, manželé nejhádavější, z těchže důvodů.

HODNOCENÍ (-11): 

Největší moudrost je umět stát nad lidmi, aniž bychom je nenáviděli nebo jimi pohrdali.

HODNOCENÍ (-12): 

Nešťastni jsou ti, kdo nemají smysl pro žert; nemají ani smysl pro vážnost.

HODNOCENÍ (-12): 

Nikdy neprojevuj vzdor a odvahu řečmi, vždy jen činy - budeš mít méně nepřátel.

HODNOCENÍ (-12): 

Plášť lásky zakrývá všechny chyby.

HODNOCENÍ (-10): 

Radosti jsou naše křídla, bolesti naše ostruhy.

HODNOCENÍ (-10): 

Radosti jsou našimi křídly, bolesti našimi ostruhami.

HODNOCENÍ (-12): 

Rozchod bez nenávisti je pokračování lásky v jiné formě.

HODNOCENÍ (-12): 

Šaty jsou zbraně, kterými svůdné ženy bojují a které - podobně jako vojáci - odhazují, teprve když jsou přemoženy.

HODNOCENÍ (-12): 

Slabosti velikánů uhodnou malí lidé, jako děti uhodnou slabosti učitelů.

HODNOCENÍ (-16): 

Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje.

HODNOCENÍ (-14): 

Stáří není smutné proto, že se ztrácejí naše potěšení, ale naše naděje.

HODNOCENÍ (-18): 

U jiných milujeme dokonalost, u sebe jen sebe.

HODNOCENÍ (-10): 

U žen je všechno srdce, dokonce i hlava.

HODNOCENÍ (-13): 

Umění není chléb, nýbrž víno života.

HODNOCENÍ (-8): 

V lásce jsme nespravedliví, protože toho druhého pokládáme za dokonalého.

HODNOCENÍ (-12): 

V manželství není větších chyb než těch, které se opakují.

HODNOCENÍ (-13): 

V manželství se muž líbí ženě déle než naopak. Z mnoha důvodů uvedu aspoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl.

HODNOCENÍ (-13): 

Žádná žena nemůže nikdy oblékáním získat tolik, kolik ztratí, když ji při tom pozorujeme.

HODNOCENÍ (-12): 

Ženám se líbí u mužů síla, aniž by ji napodobovaly, mužům u žen něžnost, aniž by ji opětovali.

HODNOCENÍ (-13): 

Ženská žárlivost je vždycky trochu starší než ženská láska.

HODNOCENÍ (-13): 

Ženské neřesti jsou opovrženíhodnější, protože častěji vyvěrají ze slabosti, zatímco mužské ze síly.

HODNOCENÍ (-11): 

Ženy mají mnoho sil, aby vzbudily lásku, ale málo sil, aby se jí vyvarovaly.

HODNOCENÍ (-11): 

Ženy si navzájem půjčují vše, ne však šaty, muže a krásu.

HODNOCENÍ (-12): 

Ženy zachovávají vlastní tajemství, muži cizí.

HODNOCENÍ (-12): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.