Jean de La Bruyere citáty

Bojíme se stáří a přitom si nejsme jisti, zda se ho dožijeme.

HODNOCENÍ (-8): 

Člověk má zpravidla co do činění jen se třemi událostmi: rodí se, žije a umírá. Necítí, že se rodí, trpí, když umírá, a mezi tím zapomíná žít.

HODNOCENÍ (-11): 

Člověk se musí smát dřív, než je šťastný, poněvadž jinak by mohl zemřít, aniž by se zasmál.

HODNOCENÍ (-8): 

Děti když dospějí, jsou postiženy všemi těmi nedokonalostmi, jimž se posmívaly.

HODNOCENÍ (-10): 

Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost.

HODNOCENÍ (-8): 

Hledáme své štěstí mimo sebe, a to v mínění lidí, o nichž víme, že to jsou pochlebníci, že jsou málo upřímní, nespravedliví, závistiví a plní rozmarů a předsudků. Jaká podivnost!

HODNOCENÍ (-11): 

Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní více poklesů než v přátelství.

HODNOCENÍ (-11): 

Je příjemné pěstovat přátelství ze záliby a z úcty; trapné je pěstovat je pro zisk: to vlastně znamená doprošovat se.

HODNOCENÍ (-10): 

Je-li nehezká žena milována, pak je milována šíleně, protože je to způsobeno buď zvláštním sklonem milence, nebo půvabem skrytějším a neodolatelnějším, než jsou vnady krásy.

HODNOCENÍ (-8): 

Je-li život plný běd, je trapné snášet jej. Je-li šťastný, je hrozné jej ztratit. Jedno jako druhé.

HODNOCENÍ (-10): 

Jestliže je pravda, že chudoba člověka se měří jeho potřebami, pak ctižádostivec a lakomec hynou v nejhorší chudobě.

HODNOCENÍ (-10): 

Jsou lidé, kteří špatně bydlí, špatně se šatí a špatně se živí, kteří na svém těle zkoušejí drsnot počasí, kteří se odříkají společnosti a tráví svůj život v samotě, kteří trpí minulostí, přítomností i budoucností, lidé, jejichž život je trvalým odříkáním a kteří přišli na kloub tajemství, jak dojít zkázy tou nejtrapnější cestou: jsou to lakomci.

HODNOCENÍ (-10): 

Každá důvěra je nebezpečná, není-li úplná. Je málo případů, kdy není třeba buď říci vše, anebo vše zatajit. Svěřili jste již příliš mnoho ze svého tajemství tomu, jemuž myslíte, že je nutno zamlčet jednu jedinou okolnost.

HODNOCENÍ (-11): 

Každé tajemství se prozradí vinou toho, kdo je svěřil.

HODNOCENÍ (-9): 

Když stárneme, seznáváme, že pomsta je nejjistější formou spravedlnosti.

HODNOCENÍ (-10): 

Láska a přátelství se vylučují.

HODNOCENÍ (-10): 

Láska začíná láskou a od nejsilnějšího přátelství může pokročit jen ke slabé lásce.

HODNOCENÍ (-11): 

Leckdo neposlouchá ani rozumu, ani dobrých rad a chybuje vědomě jenom ze strachu, aby nebyl nikým ovládán.

HODNOCENÍ (-11): 

Leckterá žena má raději peníze než přátele a ještě raději milence než peníze.

HODNOCENÍ (-11): 

Lidé litují, jak špatně využili času, který je už za nimi, ale to je nepřivede k tomu, aby lépe využily času, který jim k životu zbývá.

HODNOCENÍ (-8): 

Musíme se smát dříve, než se stanete šťastnými, neboť bychom mohli zemřít, aniž bychom se zasmáli.

HODNOCENÍ (-9): 

Muž věrněji chová cizí tajemství než své vlastní. Žena naopak - prozrazuje lehčeji cizí než své.

HODNOCENÍ (-11): 

Muži jsou příčinou, proč se ženy nemají rády.

HODNOCENÍ (-8): 

Neexistují ošklivé ženy, jsou je ženy, které nevědí, jak se udělat hezké.

HODNOCENÍ (-10): 

Nuda byla na svět přivedena hloupostí. Kdo miluje práci, postačí si.

HODNOCENÍ (-11): 

Nudu přivedla na svět hloupost. Kdo má rád práci, je z obliga.

HODNOCENÍ (-9): 

Od přítele může přijmout dar jen ten, komu přijetí působí stejnou radost jako darování.

HODNOCENÍ (-10): 

Povinnost soudce je konat spravedlnost, jeho zvykem je odkládat ji.

HODNOCENÍ (-12): 

Přátelství se může udržovat i mezi lidmi různého pohlaví, a to vší hrubosti prosté. Nicméně žena v muži vidí vždy muže a naopak, muž v ženě ženu. Tento poměr není ani láskou, ani čistým přátelstvím. Tvoří jistý druh vztahu sám pro sebe.

HODNOCENÍ (-12): 

Příčinou toho, že se ženy mezi sebou nemilují, jsou muži.

HODNOCENÍ (-8): 

Raději se zeptám starého muže, kdy zemře, než přestárlé ženy, kdy se narodila.

HODNOCENÍ (-11): 

Rozkoš z kritiky nás obklopuje o rozkoš být hluboko dojatý krásnými věcmi.

HODNOCENÍ (-8): 

Smrt přichází jen jednou a dává se pociťovat v každou chvíli života: je horší ji tušit než ji vytrpět.

HODNOCENÍ (-9): 

Svět je plný lidí, kteří mají ve zvyku srovnávat se v duchu s jinými. Rozhodnou ovšem vždy ve svůj prospěch a podle toho také jednají.

HODNOCENÍ (-9): 

Truchlit pro ztrátu někoho, koho milujeme, je přímo štěstí v porovnání s nutností žít s někým, koho nenávidíme.

HODNOCENÍ (-8): 

Udělat knihu je stejné řemeslo jako udělat pendlovky.

HODNOCENÍ (-12): 

V životě jsou okolnosti, kdy pravda a prostota jsou nejlepší taktikou.

HODNOCENÍ (-10): 

Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví - to je víc, než jste mohl čekat.

HODNOCENÍ (-8): 

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem.

HODNOCENÍ (-11): 

Vzdělaná žena je jako vzácná zbraň, která je sice umělecky cizelována a obdivuhodně vybroušena, ale ve válce a za lovu není k ničemu.

HODNOCENÍ (-9): 

Ženy jsou extrémistky - jsou buď lepší, nebo horší než muži.

HODNOCENÍ (-8): 

Ženy jsou v lásce dál než většina mužů, ale muži nad ně vynikají v přátelství.

HODNOCENÍ (-11): 

Ženy se nenávidí mezi sebou pro ty přednosti, pro které se líbí mužům.

HODNOCENÍ (-6): 

Ženy zacházejí v lásce dále než většina mužů; muži je předčí v přátelství.

HODNOCENÍ (-9): 

Žít s nepřáteli tak, jako kdyby se jednoho dne mohli stát našimi přáteli, a s přáteli, jako by se mohli stát našimi nepřáteli, to není ani v povaze nenávisti, ani v pravidlech přátelství. Není to zásada morální, ale politická.

HODNOCENÍ (-10): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.