Jaroslav Vrchlický citáty

Člověk jest nevinen v bolesti své. On neřekl otci: Zplodiž mně, a matce své: podej mi prs života svého. On plakal, když se narodil, ale rodiče jeho smáli se při zplození jeho. Jaká ironie!

HODNOCENÍ (-12): 

Dokud žijeme, učíme se žít.

HODNOCENÍ (-11): 

Láska je prales, do kterého když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět.

HODNOCENÍ (-9): 

Láska je pramen, který překážkami vyrůstá.

HODNOCENÍ (-7): 

Lidstvo se hledá. Kope v pyramidách a otvírá hroby. Poznává, že nejdříve bozi byli nepřáteli jeho a pak, když měli jednoho Boha, že to byli králové, kteří nahrazovali bohy ostatní.

HODNOCENÍ (-11): 

Srdce ženy nemůže být bez lásky.

HODNOCENÍ (-6): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.