Jaromír John citáty

Chcete umírnit vlastní bolest? Pohleďte na bolest cizí.

HODNOCENÍ (-14): 

Chytrá žena je ona žena, jež umí mistrně zakrývat svou hloupost.

HODNOCENÍ (-9): 

Dětství je duševní stav, v němž je to vše nové zajímavé, co dospělé smrtelně nudí.

HODNOCENÍ (-10): 

Domýšlivost sice nebývá chorobou infekční, ale zpravidla nezhojitelnou. Někdy je operovatelná chirurgem, který má podivné jméno. Neštěstí.

HODNOCENÍ (-12): 

Je celá řada mužů, kteří se dvoří ženám a kteří by se octli ve velkých rozpacích, kdyby byli vyslyšeni.

HODNOCENÍ (-9): 

Jídlo, růst, množení a smrt - toť vše, co nabízí život většině rostlin a zvířat.

HODNOCENÍ (-10): 

Kdyby bylo pravda, že ten, kdo si života necení, není ho hoden, kdopak z nás by byl života hoden?

HODNOCENÍ (-13): 

Kdyby se v životě dalo všechno matematicky zařídit, bylo by to opravdu krásné a svět by byl dokonalý.

HODNOCENÍ (-14): 

Která že je největší z lidských ctností? Čekat, čekat a zase čekat. Toť ctnost všech ctností, umění všech umění, tajemství všech tajemství.

HODNOCENÍ (-8): 

Moudrým je i ten, kdo dovede být hloupým, když je toho zapotřebí.

HODNOCENÍ (-10): 

Plazí se v neštěstí a je drzí ve štěstí.

HODNOCENÍ (-13): 

Pravda je vždy impertinentní.

HODNOCENÍ (-13): 

Pravdě se přiblížíme jen potud, pokud se vzdálíme od života.

HODNOCENÍ (-10): 

Přítel dříve umdlí ve chvále než nepřítel v urážkách.

HODNOCENÍ (-11): 

Svět byl stvořen z ničeho, a proto snad také v podstatě za nic nestojí.

HODNOCENÍ (-13): 

Tajemství jak být šťastný je prosté: nemít potřeb a nespěchat.

HODNOCENÍ (-10): 

Takzvané shody jsou největší nepřátelé pravdy.

HODNOCENÍ (-13): 

Život nemá jiný smysl, než ukojit hlad, tělesný a duševní.

HODNOCENÍ (-11): 

Zpravidla věci vymyšlené jsou půvabné, holá pravda nuda.

HODNOCENÍ (-11): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.