Jan Procházka citáty

Alkohol má tu nevýhodu, že někdy prozradí podstatu naší bytosti a povahy. Nejčetnější kádrové případy jsou právě ty, které začaly nevinnou rozpravou u jednoho piva.

HODNOCENÍ (-12): 

Diskuse, a nejenom v manželství, je automaticky neúčinná, je-li vedena monology.

HODNOCENÍ (-13): 

Každá malá vybojovaná pravda je velká věc.

HODNOCENÍ (-10): 

Každé štěstí v izolaci je jenom částečné štěstí. Neboť jsme skutečně tvorové kolektivní.

HODNOCENÍ (-8): 

Láska neposuzuje. Začne-li, je po ní.

HODNOCENÍ (-8): 

Manželství, rodina a domov má být zázemím člověka. Domov je totiž víc než nádražní peron, kam se přichází, kudy se prochází, odkud se nepřetržitě odchází. Není ani nocležna, ani příležitostná stravovna.

HODNOCENÍ (-14): 

Morálka začíná od maličkostí a od každého z nás. Je prostým součtem milionů životních postojů.

HODNOCENÍ (-13): 

Můj manžel se zamiloval. Ráno cvičí, pije bifis a kupuje si Tinu.

HODNOCENÍ (-10): 

Nejslabší autority takřka zákonitě používají nejsilnějších slov.

HODNOCENÍ (-12): 

Netvař se jako dítě rumunských běženců.

HODNOCENÍ (-12): 

Při silných vjemech člověk touží věřit, že jinému se nic podobného nikdy nepřihodilo.

HODNOCENÍ (-12): 

Svět nepokročil ani tak zásluhou maršálů, jako spíš snahou a myšlenkami těch, kteří se jakýmkoli velikánům i velikášům vždycky protivili.

HODNOCENÍ (-13): 

Svět ve své přirozenosti je neúprosný k jakémukoliv zaostávání.

HODNOCENÍ (-11): 

Vzdělaní a moudří lidé byli, jsou a budou národním bohatstvím, solí země.

HODNOCENÍ (-11): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.