Jan Neruda citáty

Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic.

HODNOCENÍ (-13): 

Člověk by měl nesmírnou podnikavost a důvěru ve své síly a svého ducha, kdyby ho smrt nepoučovala, že nestojí mimo hmotu a že jsou věci, jichž překonati nelze nikdy.

HODNOCENÍ (-11): 

Člověk se učí stále a stále se mění, proto také není tolik nesmyslu, mnoho-li se zdá, ve větě, že děti vychovávají sobě rodiče své.

HODNOCENÍ (-12): 

Duchaplnost nemůže se ovšem nikdy koupit, našetřit ale může se dojista. Kdyby to lidé věděli, nebylo by tolik závisti naproti sousedům duchem více vynikajícím a nebylo by tolik zvířeckosti. Závidět ducha jesť v pravdě zvířeckost.

HODNOCENÍ (-11): 

Hloubavá duše může samu sebe šťastnou učinit, hloubavý duch ale svět celý.

HODNOCENÍ (-10): 

Humor a satira jsou jako milenec a milenka; kde jednoho není, tam druhý smutně hledí.

HODNOCENÍ (-10): 

Kdo nic neví, musí všemu věřit.

HODNOCENÍ (-12): 

Klep je surogát kritiky. Jeden klepař na deset pomluv stačí, kdyžto někdy ani deset kritik na jednu spravedlnost.

HODNOCENÍ (-10): 

Mnohý muž se často zakouká do ženy a přece do ní obyčejně nevidí.

HODNOCENÍ (-12): 

Mnozí "důmyslní" lidé mají velkou radost z toho, že prý se člověk vždy víc a více od přírody emancipuje. Vzdalování se od přírody by bylo fyzické chřadnutí, úplné odloučení byla by smrt!

HODNOCENÍ (-13): 

Moudré je říct si každého dne: "Kéž si uchovám lásku k životu".

HODNOCENÍ (-13): 

Muž by měl mít alespoň každých pět nebo šest let příležitost, aby se odebral někam do samoty a tam se vyplakal. Pak by přišel zpět posilněn k dalším bojům a duševně i tělesně zdráv, - protože neponížen.

HODNOCENÍ (-12): 

Národ pokrývající pomezní sloupy upomínkami na události malicherné, je národ malicherný, národ lijící sochy mužům nepatrným, je sám nepatrnější než mužové ti.

HODNOCENÍ (-12): 

Nejšťastnější muž je ten, který se podle měsíčku zpravuje: čtvrť života prospí, čtvrť proběhá a zbylé dvě čtvrtě pokorně rohy nosí, jež mu žena nasadila.

HODNOCENÍ (-13): 

Není smutnějšího podívání nad muže před zrcadlem.

HODNOCENÍ (-14): 

Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem.

HODNOCENÍ (-12): 

Satirikové mívají velmi dobré srdce a zcela upřímně se diví, že mají tolik nepřátel.

HODNOCENÍ (-10): 

Spokojenost je duševní smrt spisovatelova.

HODNOCENÍ (-10): 

Učená ženská podobá se vlasatici, před kterou se někteří lekají, druzí ji zase obdivujou, a ačkoliv se silně třpytí, je průhledná jakož i ohon její.

HODNOCENÍ (-10): 

Velcí mužové někdy poznávají se velmi pozdě, od činu k pomníku bývá dlouhá mezera časová, tak tomu již chtívá labyrint světa.

HODNOCENÍ (-12): 

Všichni silní lidé milují život.

HODNOCENÍ (-11): 

Že jsou ženy hezky, je sice hezké od nich, takto ale pouhý luxus. Když nám nadejde ta jistá doba, mohly by vypadat jako paviáni, a nám by to bylo také jedno.

HODNOCENÍ (-13): 

Ženská je anděl, veselka přestavuje její pád; proto vidíme v milence anděla, v ženě pak - ďábla.

HODNOCENÍ (-11): 

Známé naše národní pořekadlo přirovnává ženu k cibuli. Proto také pláčeme, sotva jsme k ní přivoněli.

HODNOCENÍ (-12): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.