Jan Hus citáty

Bůh nižádnému nebude milosrdný,jedině tomu, kdož bude milosrdný.

HODNOCENÍ (-12): 

Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.

HODNOCENÍ (-14): 

Lidé, kteří si v hříchu pomáhají, nejsou si věrní přátelé, ale zrádcové a nepřátelé.

HODNOCENÍ (-12): 

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.

HODNOCENÍ (-13): 

Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.

HODNOCENÍ (-11): 

Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.

HODNOCENÍ (-13): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.