Jan Amos Komenský citáty

Baby se schází, drby rozchází. Kde husy, tam štěbety, kde ženy, tam klevety.

HODNOCENÍ (-11): 

Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.

HODNOCENÍ (-12): 

Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek společná snášenlivost.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk má rozum, aby rozeznával, a vůli, aby volil, cokoli je kde dobrého nebo zlého.

HODNOCENÍ (-12): 

Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost?

HODNOCENÍ (-14): 

Když nemáš peníze, nezatouží nikdo tě vidět.

HODNOCENÍ (-14): 

Knihy jako největší přátelé  rády s námi rozmlouvají, o čemkoli s námi upřímně a jasně  a bez přetvářky hovoří, poučují nás, dávají nám návody, povzbuzují nás, utěšují a jako přítomné nám předvádějí věci našemu zraku velmi vzdálené. Ó, podivuhodná je moc, vznešenost a přímo jakási božskost knih.

HODNOCENÍ (-12): 

Knihy moudře složené lidskou pílí jsou zlato už vytěžené z hlubin, pročištěné různými zkouškami vodou a ohněm, označkované snad i k obecnému užívání, mající jistou hodnotu, a hodící se tedy k dennímu užívání.

HODNOCENÍ (-10): 

Lepší je plodníkem svým řádně zatřepati, než z povětrnou ženskou spáti.

HODNOCENÍ (-10): 

Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu k míru zapomenutí utrpěných křivd.

HODNOCENÍ (-22): 

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.

HODNOCENÍ (-14): 

Nejspíše vopilej pravdu poví.

HODNOCENÍ (-7): 

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.

HODNOCENÍ (-11): 

Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!

HODNOCENÍ (-10): 

Peníze snáze odcházejí než přicházejí.

HODNOCENÍ (-12): 

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.

HODNOCENÍ (-14): 

Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná.

HODNOCENÍ (-11): 

Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem.

HODNOCENÍ (-12): 

Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?

HODNOCENÍ (-10): 

Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl.

HODNOCENÍ (-10): 

Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.

HODNOCENÍ (-13): 

Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby.

HODNOCENÍ (-13): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.