Immanuel Kant citáty

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.

HODNOCENÍ (-6): 

Člověku, který si zlomil nohu, můžeme v jeho neštěstí pomoci tím, že ho přesvědčíme jak snadno si mohl zlámat vaz.

HODNOCENÍ (-10): 

Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím podivem a úctou; hvězdná obloha nade mnou a mravní zákon ve mně.

HODNOCENÍ (-16): 

I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství.

HODNOCENÍ (-13): 

Jednej vždy tak, aby se maxima Tvé vůle mohla stát principem všeobecného zákonodárství.

HODNOCENÍ (-12): 

Keď sa úprimne a dôkladne porovnávame s mravným zákonom, s jeho posvätnosťou a prísnosťou, musí z toho nevyhnutne plynúť opravdivá pokora. Avšak to, že sme schopní takéhoto vnútorného zákonodarstva, že fyzický človek sa cíti nútený uctiť si vo svojej vlastnej osobe morálneho človeka, ho zároveň povznáša a dáva mu to najvyššie sebaocenie ako pocit jeho vnútornej hodnoty, na základe ktorej nie je za žiadnu cenu podkupný a má nepomíňajúcu sa hodnotu, čo mu vštepuje úctu voči sebe samému.

HODNOCENÍ (-11): 

Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně.

HODNOCENÍ (-14): 

Lékaří si myslí, kdovíjak pomohli nemocnému, když dali chorobě vhodné jméno.

HODNOCENÍ (-13): 

Milovat bližního znamená s radostí plnit všechny povinnosti, které vůči němu mám.

HODNOCENÍ (-12): 

Morálně praktický rozum v nás - vyslovuje následující nesmlouvavé veto: Nesmí být žádná válka, ani mezi jednotlivci v přirozeném stavu, ani mezi jednotlivými státy, které ač v nich vnitřně vládne zákon, žijí dosud v podmínkách bezzákonnosti ve vnějších vzájemných vztazích, neboť válka není způsobem, jímž by kdokoli mohl prosadit svá práva.

HODNOCENÍ (-13): 

Muž je žárlivý když miluje, žena i když nemiluje.

HODNOCENÍ (-10): 

Muž je žárlivý, když miluje, žena také, aniž by milovala.

HODNOCENÍ (-11): 

Muž žárlí, když miluje, žena i když nemiluje.

HODNOCENÍ (-11): 

Muže je snadné prohlédnout, žena své tajemství nevyzradí.

HODNOCENÍ (-10): 

Nedospělost je neschopnost užívat svého rozumu bez cizího vedení.

HODNOCENÍ (-12): 

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.

HODNOCENÍ (-12): 

Odvaž se používat vlastní rozum!

HODNOCENÍ (-12): 

Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby lidé žili na Zemi.

HODNOCENÍ (-13): 

Politika musí pokleknout před mravností... Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a právech člověka.

HODNOCENÍ (-13): 

Pozitivní dobro, které mohou vlády vykonat, je omezeno na odstraňování překážek k dobrému životu.

HODNOCENÍ (-8): 

Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.

HODNOCENÍ (-8): 

Se ženami je to jako s gramatikou, je mnoho více výjimek, než pravidel.

HODNOCENÍ (-13): 

Sklon k pohodlnosti je pro člověka horší než všechny svízele života. Je proto důležité učit dítě již od mládí pracovat.

HODNOCENÍ (-12): 

Spal jsem a snil, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost.

HODNOCENÍ (-10): 

To je pak manželství, to jest spojení dvou osob rozličného pohlaví k celoživotním vzájemnému vlastnění svých sexuálních vlastností.

HODNOCENÍ (-12): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.