Honoré De Balzac citáty

... zkrátka, jediné, co z drahých věcí nemilovala, byly ženy.

HODNOCENÍ (-10): 

Často je třeba dvou mužů, aby dali dohromady jednoho dokonalého milence.

HODNOCENÍ (-14): 

Čest je nad peníze.

HODNOCENÍ (-10): 

Čím jsou ženy krásnější, tím méně myslí na budoucnost.

HODNOCENÍ (-11): 

Cit, jenž chybí v lásce, totiž jistota, činí přátelství nerozlomným a zdvojnásobuje jeho půvab.

HODNOCENÍ (-12): 

Cítit, milovat, trpět, obětovat se, bude vždycky obsahem života ženy.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk je často šťastnější v neštěstí než ve štěstí: jen si vzpomeňte na mučedníky.

HODNOCENÍ (-10): 

Člověk nemusí být moudřejší než celý národ.

HODNOCENÍ (-10): 

Čtyřicetiletá žena pro Tebe udělá vše, dvacetiletá nic.

HODNOCENÍ (-12): 

Duše některých lidí je tak silná, že jsou schopni obětí, jejíchž odměnou je vědomí, že milované osobě zajistili štěstí.

HODNOCENÍ (-11): 

Genialita mužova je v tom, dovede-li obratně zachytit odstíny rozkoší lásky, rozvíjet je, dát jim nový sloh a vlastní výraz. Mezi dvěma lidmi, kteří se nemilují, znamená tato genialita nemravnost. Avšak laskání, jež vyvěrá z lásky, není nikdy nemravné.

HODNOCENÍ (-12): 

I nejřečnější ženu naučí láska mlčet.

HODNOCENÍ (-8): 

Iluze štěstí v blízkosti určité ženy je možná jen proto, že nás nikdy nenapadne vzpomenout si na to, co známe již nazpaměť.

HODNOCENÍ (-9): 

Jaké štěstí mít každý okamžik naplněný obrovským zájmem, jímž srdce roste a rozšiřuje se, když člověk nemůže být k ničemu lhostejný.

HODNOCENÍ (-13): 

Je možné milovat a přitom nebýt šťastný; je možné být šťasný a nemilovat. Ale milovat a být přitom šťastný, to by byl zázrak.

HODNOCENÍ (-13): 

Je snadnější být milencem než manželem, protože je těžší být denně duchaplným, než pronést občas pěknou poznámku.

HODNOCENÍ (-12): 

Je vždy jakási známá opice v nejhezčí a nejandělštější ženě.

HODNOCENÍ (-12): 

Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce?

HODNOCENÍ (-12): 

Je-li vůbec něco smutnějšího než zneuznaný génius, je to nepochopený žaludek.

HODNOCENÍ (-11): 

Jedním z neštěstí, která doléhají na velké duchy, je jejich nevyhnutelné pochopení pro všechny věci - pro neřesti právě tak jako pro ctnosti.

HODNOCENÍ (-11): 

Jen Bůh má právo konat dobro, a proto ti, kdož se mu pletou do řemesla jsou za to krutě trestáni.

HODNOCENÍ (-10): 

Každá žena lže. Lež ohleduplná, lež odpustitelná, lež vznešená, lež strašná, ale lhaní je nutnost. A když se tato nutnost jednou připustí, pak už nezbývá, než se naučit lhát.

HODNOCENÍ (-8): 

Každá žena má přednosti vlastní jenom jí samé.

HODNOCENÍ (-11): 

Kdo miluje, je vždy v právu.

HODNOCENÍ (-12): 

Když chce žena vládnout, musí předstírat, že dělá to, co chce muž.

HODNOCENÍ (-12): 

Když vidím, jak jsou ženy krásné, složité a komplikované, a muži až neuvěřitelně prostoduší a prostí, nechce se mi věřit, že by první žena mohla být stvořena právě z Adamova žebra.

HODNOCENÍ (-8): 

Když žena učiní z muže osla, namlouvá mu, že je lvem se železnou vůlí.

HODNOCENÍ (-12): 

Králové a ženy si namlouvají, že jim vše patří.

HODNOCENÍ (-11): 

Která žena, byť by byla sebenevinnější, si nepřeje budit závist?

HODNOCENÍ (-12): 

Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.

HODNOCENÍ (-22): 

Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život.

HODNOCENÍ (-12): 

Láska bez kritičnosti je u manžela chyba, která může být příčinou všech ženiných hříchů.

HODNOCENÍ (-11): 

Láska by měla být vysoce výběrová. Až dosud se však lidé páří podle stejných zákonů jako zatoulaní psi.

HODNOCENÍ (-12): 

Láska je jediná věc, při níž i hlupáci nabývají jisté velikosti.

HODNOCENÍ (-10): 

Láska je penězokaz, který dokáže měnit halíře na zlaté mince a zlaté mince často na halíře.

HODNOCENÍ (-13): 

Láska je poezií činů.

HODNOCENÍ (-12): 

Láska je snad vděčností z rozkoše.

HODNOCENÍ (-12): 

Láska je souzvuk potřeby a citu, manželské štěstí je výsledkem naprosté duševní shody obou manželů.

HODNOCENÍ (-12): 

Láska je vědomí toho, že dávám a do-stávám radost.

HODNOCENÍ (-12): 

Láska má svoje iluze a každá iluze má svůj zítřek. Proto se už tolik milenců rozešlo, protože věřili, že jsou spojení navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti přestáli tuto dvojitou zkoušku života, odhalili svoje chyby a svoje přednosti, mohou si být jisti, že až do skonání života, budou se držet za ruce.

HODNOCENÍ (-13): 

Láska odpouští všechno, anebo nic.

HODNOCENÍ (-8): 

Láska žije jen z důvěry.

HODNOCENÍ (-10): 

Láska žije pouze z důvěry.

HODNOCENÍ (-13): 

Láska, smrtelná jako všechno na tomto chmurném světě, umírá nejpřirozenější smrtí v manželství.

HODNOCENÍ (-11): 

Lekáme se cholery a přece je alkohol mnohem horší metlou než cholera.

HODNOCENÍ (-12): 

Lepší pamět než láska má nenávist.

HODNOCENÍ (-12): 

Lidé seskupení do davu jsou totiž ještě většími pokrytci, než když jsou z nějakých osobních důvodů nuceni hrát komedii. Proto stráví člověk valnou část svého života tím, že pleje, co si nechal v mládí ve vlastním srdci vybujet. Této operaci se říká nabývat zkušenosti.

HODNOCENÍ (-14): 

Lidi, které milujete, nikdy neposuzujte. Neboť není náklonnosti, která by nebyla slepá.

HODNOCENÍ (-12): 

Má osud všeho, co u člověka je veliké a všeho, co pochází z jeho myšlenky. Buď je vznešená nebo není. Existuje-li, pak provždycky a stále vzrůstá.

HODNOCENÍ (-13): 

Manžel by měl stále sledovat, co právě chybí jeho ženě, protože ona to ví vždycky.

HODNOCENÍ (-10): 

Manžel by měl vždy vědět, co chybí jeho ženě, neboť ona vždy ví, co jí chybí.

HODNOCENÍ (-13): 

Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet.

HODNOCENÍ (-10): 

Manželství je jako soudní proces - jedna strana je vždy nespokojena.

HODNOCENÍ (-10): 

Manželství je založeno na úctě, na obětech, které jeden přináší druhému.

HODNOCENÍ (-12): 

Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne - proti zvyku.

HODNOCENÍ (-12): 

Manželství znamená pro mladou dívku hluboké morální a tělesné změny.

HODNOCENÍ (-12): 

Manželstvím končí každá láska.

HODNOCENÍ (-12): 

Manželství…, to je náš očistec; láska je ráj…

HODNOCENÍ (-11): 

Milenec nalítne na všechny rozmary ženy a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen.

HODNOCENÍ (-11): 

Milenec naučí ženu všechno, co jí manžel zatajil.

HODNOCENÍ (-9): 

Milenec naučí ženu všemu, co manžel před ní skryl.

HODNOCENÍ (-12): 

Mládí se neodvažuje pohlédnout do zrcadla svědomí, když se vydává na cestu spravedlnosti, zatímco starý věk se v něm zhlíží - v tom tkví celý rozdíl mezi těmito dvěma údobími.

HODNOCENÍ (-12): 

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života.

HODNOCENÍ (-11): 

Muž, který je ženě lhostejný, je už v jejích očích dostatečně nehezký; ale když ho přestane milovat, zdá se jí ohavný…

HODNOCENÍ (-12): 

Muž, který nedovolí své ženě, aby si mohla ještě něco přát, je ztracen.

HODNOCENÍ (-9): 

Muži a ženy mohou bez újmy na cti vášnivě vzplanout vícekrát. Je to také přirozené, rozletět se za štěstím. Avšak láska je v životě jen jedna. Hluboká jako moře, ale bez břehů.

HODNOCENÍ (-12): 

Muži už jsou takoví, že dovedou vzdorovat pádnému argumentu, avšak vzdávají se významnému pohledu.

HODNOCENÍ (-13): 

Nadání je nejlepší ženichovo věno.

HODNOCENÍ (-12): 

Nadměrné štěstí se řídí týmiž zákony jako nadměrná bolest.

HODNOCENÍ (-12): 

Národové chtějí, stejně jako ženy, aby ten, kdo jim vládne, byl silný a jejich láska není možná bez úcty. Neoddávají se poslušně těm, kteří jejich poslušnost nevyžadují.

HODNOCENÍ (-12): 

Nejkrásnější žena nestojí za to, co nás stála, i když nás nestála zhola nic.

HODNOCENÍ (-13): 

Nejobtížněji snášejí lidé šťastného člověka.

HODNOCENÍ (-11): 

Nejslavnější lidé své doby bývají nuceni žít v ústraní. Jsou jak ptáci v lese, zpívají, oblažují přírodu a nikdo je nevidí.

HODNOCENÍ (-12): 

Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.

HODNOCENÍ (-16): 

Nenávist je špatný počtář.

HODNOCENÍ (-14): 

Nenávist má lepší paměť než láska.

HODNOCENÍ (-18): 

Není již života tam, kde není lásky.

HODNOCENÍ (-11): 

Neštěstí má tu dobrou stránku, že nás učí poznávat opravdové přátele.

HODNOCENÍ (-13): 

Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život.

HODNOCENÍ (-12): 

Oblékání, tato nádherná poezie v životě ženy...

HODNOCENÍ (-13): 

Paměť je tak krátká a život tak dlouhý.

HODNOCENÍ (-13): 

Peníze, to je život. Peníze všechno zmohou.

HODNOCENÍ (-13): 

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu.

HODNOCENÍ (-12): 

Přítel odpustí omyl, odpustí neuvážené vzkypění vášně, ale musí být neúprosný proti uváženému čachrování s vlastní duší, s vlastním charakterem a myšlením.

HODNOCENÍ (-13): 

První láska je druh očkování, která chrání muže před dalším onemocněním.

HODNOCENÍ (-13): 

Rozkoš je závislá na obrazotvornosti.

HODNOCENÍ (-13): 

Sebeláska je jedem přátelství.

HODNOCENÍ (-12): 

Slasti lásky postupuju od disticha k čtyřverší, od čtyřverší k sonetu, od sonetu baladě, od balady k ódě, od ódy ke kantátě a od kantáty k dithyrambu. Manžel, jenž dithyrambem začíná, je hlupák.

HODNOCENÍ (-13): 

Sobectví je jed každého přátelství.

HODNOCENÍ (-12): 

Svět je prostě krutý. Možná, že je závistivější jako celek, než jako jedinec.

HODNOCENÍ (-12): 

Svět je sud zevnitř pobitý noži.

HODNOCENÍ (-12): 

Svět není klášter.

HODNOCENÍ (-8): 

Svůdnická moc ženy je v přímém poměru k její ošklivosti, to je známá věc!

HODNOCENÍ (-13): 

Talent u člověka je něco podobného, jako krása u ženy. Je to jenom slib.

HODNOCENÍ (-13): 

Teprve, když člověk umírá, pozná, co jsou to děti! Ach, drahý příteli, nežeňte se, nemějte děti! Dáte jim život, ony vám dají smrt. Vy je uvedete do světa, ony vás z něho vyštvou.

HODNOCENÍ (-12): 

V lásce se žena podobá hudebnímu nástroji, který prozrazuje tajemství svého libozvuku pouze dobrému hudebníkovi.

HODNOCENÍ (-9): 

Většina manželů mi připomíná orangutána, který se snaží hrát na housle.

HODNOCENÍ (-12): 

Vynalézavost ctnostných žen je bezmezná. Chtěly by mít veškerou svůdnost neřesti a přitom zůstat čistá

HODNOCENÍ (-8): 

Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání ho činí snesitelným.

HODNOCENÍ (-13): 

Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život...ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.

HODNOCENÍ (-13): 

Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností.

HODNOCENÍ (-13): 

Zde na zemi nic není dokonalého mimo neštěstí.

HODNOCENÍ (-8): 

Žena je muži tím, co z ní muž udělá.

HODNOCENÍ (-12): 

Žena je nižší tvor, příliš je poslušna svých orgánů. Pro mne je žena krásná, jen když se podobá muži.

HODNOCENÍ (-12): 

Žena je pro svého muže tím, co z ní udělá.

HODNOCENÍ (-12): 

Žena je slabá bytost, která když se vdává, má obětovat svému muži svou vůli. Naproti tomu jí má muž obětovat svůj egoismus.

HODNOCENÍ (-11): 

Žena je vždycky jenom žena.

HODNOCENÍ (-12): 

Žena má vždycky milovat muže, který ji převyšuje, nebo se má mýlit tak, jako by ji převyšoval.

HODNOCENÍ (-12): 

Žena nalézá jistě rozkoš v tom, trpí-li pro toho, koho miluje!

HODNOCENÍ (-13): 

Žena se zřídka kdy po druhé zamiluje do téhož muže.

HODNOCENÍ (-12): 

Žena, která je tak neopatrná, že ji přistihli, si zaslouží svůj osud.

HODNOCENÍ (-13): 

Ženy jsou vždycky pravdivé, dokonce i uprostřed své největší falše, protože tak jednají vždy z nějakého přirozeného citu.

HODNOCENÍ (-12): 

Ženy věří mužům, umějí-li nadívat své věty slovem láska.

HODNOCENÍ (-13): 

Život dovede nejlépe ocenit voják a mnich.

HODNOCENÍ (-8): 

Znalost mužovy tváře je milující ženě tím, čím je námořníkovi znalost širého moře.

HODNOCENÍ (-13): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.