Henri Stendhal citáty

Bylo by mi skoro milejší, kdyby se mne má žena jednou do roka pokusila ze vzteku probodnout, než aby mne každý večer ubíjela svými rozmary.

HODNOCENÍ (-5): 

Chladná žena je jen ta žena, která se ještě nesetkala s tím, koho by milovala.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk nežije na zemi proto, aby nabyl bohatství, ale proto, aby nalezl štěstí.

HODNOCENÍ (-12): 

Co nám udělá stáří, když jsme dva.

HODNOCENÍ (-12): 

I nepatrný kousek naděje stačí roznítit lásku.

HODNOCENÍ (-14): 

Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu; pochybujeme-li o jejím srdci, nestaráme se o její obličej.

HODNOCENÍ (-12): 

Každý génius je pro lidstvo ztracen, jestliže se narodí jako žena.

HODNOCENÍ (-11): 

Ke zrození lásky stačí docela malá naděje. Naděje potom může po dvou nebo třech dnech minout a láska je přesto na světě.

HODNOCENÍ (-14): 

Krásným vlastnostem milované bytosti se můžeme těšit pouze jako šťastné náhodě.

HODNOCENÍ (-10): 

Láska je krásná květina, ale člověk musí mít odvahu utrhnout ji na kraji propasti.

HODNOCENÍ (-11): 

Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.

HODNOCENÍ (-15): 

Láska nepozná stáří.

HODNOCENÍ (-14): 

Láska nezná stáří.

HODNOCENÍ (-12): 

Milovat, toť rozkoš dívat se, dotýkat se, vnímat všemi smysly z blízkosti co možná největší milovanou osobu, která nás také miluje.

HODNOCENÍ (-12): 

Muž pociťuje dlouhé obléhání jako pokořující, ženě přispívá ke slávě.

HODNOCENÍ (-12): 

Muž, opravdu rozechvěný, říká rozkošné věci, aniž má o tom zdání. Hovoří jazykem, který nezná.

HODNOCENÍ (-14): 

Na muže, kteří nejsou s to milovat vášnivou láskou, působí krása právě nejživěji; přinejmenším je to nejsilnější dojem, za který mohou ženám děkovat.

HODNOCENÍ (-12): 

Nejnebezpečnějšími soky jsou právě nejodlišnější mužové.

HODNOCENÍ (-14): 

Nic není hroznějšího, než lidé, kteří mají vždy pravdu.

HODNOCENÍ (-14): 

Od té chvíle, kdy začal milovat, nevidí ani ten nejmoudřejší muž žádnou věc tak, jak ve skutečnosti vypadá.

HODNOCENÍ (-14): 

Pohled na to, co je v přírodě a umění krásné, vzbudí vzpomínky na ty, které milujeme.

HODNOCENÍ (-12): 

Poněvadž součástí milované ženy se stalo všechno, co je na světě krásného, jste najednou odhodláni dělat vše, co lze na světě dělat krásného.

HODNOCENÍ (-9): 

Radosti lásky jsou vždy úměrné strachu, že je ztratíme.

HODNOCENÍ (-14): 

Rozumná žena má svému milenci dopřát všeho pouze tenkrát, když se již nemůže bránit.

HODNOCENÍ (-14): 

Smích nás přechází, je-li pocit naší převahy příliš markantní a neštěstí druhé osoby vážné.

HODNOCENÍ (-12): 

Stačí docela malý kousek naděje, aby se zrodila láska.

HODNOCENÍ (-14): 

Trvalá malá pochybnost, kterou je třeba konejšit, toť to, co zakládá věčnou touhu, toť to, co zakládá život šťastné lásky.

HODNOCENÍ (-12): 

Většina mužů si přeje módní ženu, jako vlastní hezkého koně.

HODNOCENÍ (-12): 

Zájem může rychle opadnout, protože duše se rychle nasytí všeho, co je jednotvárné, dokonce i největšího štěstí.

HODNOCENÍ (-12): 

Žena je silná jedině mírou neštěstí, kterým může potrestat svého milence.

HODNOCENÍ (-14): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.