George Orwell citáty

Bohatství a privilegia se nejlépe obhajují, když jsou společným vlastnictvím.

HODNOCENÍ (-12): 

Bůh je moc.

HODNOCENÍ (-14): 

Člověk nepředává lidské dědictví tím, že se dá slyšet, ale tím, že se zachová při zdravém rozumu.

HODNOCENÍ (-12): 

Lež je vždy o krok před pravdou.

HODNOCENÍ (-10): 

Následky každého činu jsou obsaženy v činu samotném.

HODNOCENÍ (-13): 

Nejrychlejší cesta, jak ukončit válku, je prohrát ji.

HODNOCENÍ (-12): 

Nejrychlejší způsob jak ukončit válku je prohrát ji.

HODNOCENÍ (-12): 

Tajemství vládnutí spočívá totiž v tom, jak spojit víru ve vlastní neomylnost se schopností učit se z minulých chyb.

HODNOCENÍ (-13): 

Vrcholem veškerého kacířství je zdravý rozum.

HODNOCENÍ (-12): 

Žádný cit není čirý, všechno je smíšeno se strachem a nenávistí.

HODNOCENÍ (-13): 

Zdravý rozum se nedá podchytit statisticky.

HODNOCENÍ (-12): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.