George Bernard Shaw citáty

Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý.

HODNOCENÍ (-11): 

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose.

HODNOCENÍ (-13): 

Boháči jsou velmi dobročinní. Chápou, že musejí platit výkupné za své bohatství.

HODNOCENÍ (-11): 

Bohatství a umění jsou pochybné recepty na výrobu štěstí a krásy.

HODNOCENÍ (-13): 

Bohatství roste a lidé upadají.

HODNOCENÍ (-11): 

Bůh stvořil muže a ženu, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může dělat totéž.

HODNOCENÍ (-12): 

Být šťastný po celý život? To by žádný smrtelník nesnesl. Bylo by to peklo na zemi.

HODNOCENÍ (-13): 

Cena peněz se mění podle účelu, k němuž jsou vypůjčeny.

HODNOCENÍ (-12): 

Chudoba je stejně tak veřejným zlem jako soukromým neštěstím. Trpěti je zločinem na národu.

HODNOCENÍ (-13): 

Civilizovaná země je tak závislá na oběhu peněz, jako živočich na oběhu krve.

HODNOCENÍ (-14): 

Člověk, který poslouchá rozum, je ztracen. Rozum zotročí všechny, jejichž mysl není dost silná na to, aby ho potlačila.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk, který věří v peklo, může věřit v cokoli...

HODNOCENÍ (-12): 

Dobrý člověk cítí, že každou hodinu štěstí musí nebesům vynahradit tvrdou a nezištnou prací pro dobro někoho jiného.

HODNOCENÍ (-12): 

Dovedu napsat cokoli. Kdybych to nedovedl, byl by ze mne pravděpodobně hlupák.

HODNOCENÍ (-10): 

Duše potřebuje samotu, jako tělo potřebuje lásku.

HODNOCENÍ (-9): 

Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva - buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano.

HODNOCENÍ (-13): 

Džentlmenem našich dnů je ten, kdo má dost peněz k činnostem, které by provozoval každý hlupák, kdyby si to mohl dovolit: tj. konzumuje, aniž cokoliv vyrábí.

HODNOCENÍ (-13): 

Hezká dívka může vydělat neřestí daleko víc, než její ošklivá sestra jako počestná žena a matka.

HODNOCENÍ (-13): 

Hloupost nepřátel mi nikdy tak neuškodila, jako hloupost přátel.

HODNOCENÍ (-12): 

Hněv je špatný rádce; zavrhněte jej. Lítostivost je někdy ještě horší; zavrhněte ji. Ale nezavrhněte milosrdenství. Pamatujte jenom, že nejdůležitější je spravedlnost.

HODNOCENÍ (-10): 

Hromadění peněz není bezpečný způsob šetření.

HODNOCENÍ (-12): 

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině.

HODNOCENÍ (-14): 

Je lépe ženu rozčilovat, než nudit.

HODNOCENÍ (-13): 

Je lepší ženu rozčilovat než nudit.

HODNOCENÍ (-10): 

Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí - bere mi znovu míru pokaždé, když k němu přijdu.

HODNOCENÍ (-13): 

Jediný talent muže spočívá v tom, že je schopen opravdu milovat. Ovšem ne vždy, ne věrně, ne často a ne dlouho.

HODNOCENÍ (-8): 

Jsou muži, které má kdekdo za hotové ošklivce, a přece jim to sluší lépe, než leckterému krasavci. Bývá to tak zvláště u umělců.

HODNOCENÍ (-12): 

K radostnému stáří patří vzpomínky na ženy, se kterými jsme se neoženili.

HODNOCENÍ (-12): 

Kde není náboženství, stává se dobrým mravem pokrytectví. Kde není vědění, nevědění se samo prohlásí vědou.

HODNOCENÍ (-18): 

Kdo se dokáže radovat, má ohromné bohatství.

HODNOCENÍ (-14): 

Kdo touží po šťastném životě s krásnou ženou, touží vlastně kochat se chutí vína a přitom ho mít stále plná ústa.

HODNOCENÍ (-11): 

Kdysi byli platonické lásky, dnes jsou platonické manželství.

HODNOCENÍ (-9): 

Koupit psa je jediný způsob,jak získat za peníze lásku.

HODNOCENÍ (-12): 

Kulturnost je nátěrem, který lze snadno rozpustit v alkoholu.

HODNOCENÍ (-11): 

Láska je složitý problém, který se řešením dále komplikuje.

HODNOCENÍ (-12): 

Láska je založená na silném přecenění rozdílu mezi jednou osobou a všemi ostatními.

HODNOCENÍ (-13): 

Lenost je matkou více filosofů než moudrost.

HODNOCENÍ (-13): 

Lenost se stala matkou více filozofů než moudrost.

HODNOCENÍ (-12): 

Lhářův trest nespočívá v tom, že mu nikdo nevěří, ale v tom, že sám není schopen někomu věřit.

HODNOCENÍ (-13): 

Lidé žijící v pohodlném manželství se domnívají, že když jiné páry jsou na tom hůře, že to musí být jejich vina, právě tak jako se bohatí rádi domýšlejí, že chudí si sami způsobili chudobku a dobře jim tak.

HODNOCENÍ (-11): 

Manželský přístav je jako každý jiný. Čím déle v něm lodi kotví, tím větší je nebezpečí, že zrezivějí.

HODNOCENÍ (-10): 

Manželství - tři týdny zbožňování, tři roky hádek, a třicet let tolerance.

HODNOCENÍ (-12): 

Manželství bude i dále prakticky nevyhnutelné; čím dříve si to uvědomíme, tím spíše se dáme do práce, udělati je slušným a rozumným.

HODNOCENÍ (-12): 

Manželství je jedinou zákonnou smlouvou, jež odstraňuje mezi stranami všechny zákony, chránící právě ten poměr, k němuž se vztahuje.

HODNOCENÍ (-12): 

Manželství je nejnemravnější ze všech lidských zřízení. V tom tkví tajemství, proč je tak populární.

HODNOCENÍ (-12): 

Manželství je proto tak populární, protože spojuje maximum pokušení s maximem příležitostí.

HODNOCENÍ (-12): 

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává.

HODNOCENÍ (-14): 

Mějte se na pozoru před lidmi, jejichž bůh je na nebesích.

HODNOCENÍ (-11): 

Mládí je něco kouzelného. Jaká ostuda že se jím plýtvá pro děti.

HODNOCENÍ (-10): 

Mládí, jemuž se vše odpouští, samo neodpustí nic. Věku, který si všechno odpustí sám, si neodpustí nic.

HODNOCENÍ (-9): 

Moje manželství začalo jako vášeň a skončilo jako zvyk - jako u většiny manželů.

HODNOCENÍ (-12): 

Moudrost nepřátel mi nikdy tak neškodila, jako hloupost přátel.

HODNOCENÍ (-10): 

Moudrý muž si nikdy nezoufá. Neboť když končí naděje, začíná rezignace.

HODNOCENÍ (-10): 

Muž klame lépe, když mluví, žena, když píše.

HODNOCENÍ (-10): 

Muž který hovoří o svém svědomí, podobá se příliš ženě mluvící o své skromnosti.

HODNOCENÍ (-12): 

Muž, kterému není přes čtyřicet, není k ničemu.

HODNOCENÍ (-12): 

Muž, který nemá přes čtyřicet, není k ničemu.

HODNOCENÍ (-11): 

Muž, který si zahrává se ženami, mě naplňuje větší hrůzou než žena, která vábí muže.

HODNOCENÍ (-12): 

Muži nejvíce lichotí, když si o něm myslíte, že je hoden lichotek.

HODNOCENÍ (-14): 

Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti.

HODNOCENÍ (-13): 

Naivita zabedněného rozumu si nezadá s naivitou zvířete.

HODNOCENÍ (-13): 

Naučil jsem se příliš od života neočekávat. V tom je tajemství každého opravdového pokoje.

HODNOCENÍ (-11): 

Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí; a odměnou mi byl darován život.

HODNOCENÍ (-11): 

Nedůvěra je moudrost hlupáků.

HODNOCENÍ (-13): 

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili.

HODNOCENÍ (-10): 

Nejhorším hříchem vůči našemu bližnímu není nenávist, ale lhostejnost.

HODNOCENÍ (-12): 

Nejlépe se člověk seznámí s určitým námětem, když o něm napíše knihu.

HODNOCENÍ (-12): 

Nejlépe vychované děti jsou takové, jež poznaly rodiče, jací jsou. První povinností rodičů není v žádném případě pokrytectví.

HODNOCENÍ (-10): 

Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným.

HODNOCENÍ (-13): 

Největší strach ve vězení má ředitel.

HODNOCENÍ (-14): 

Největším potěšením ženy je zranit mužskou marnivost, zatím co největším potěšením muže je ženskou marnivost uspokojit.

HODNOCENÍ (-9): 

Nejvytrvalejší ze všech lásek je ta nešťastná.

HODNOCENÍ (-10): 

Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomlouvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie.

HODNOCENÍ (-13): 

Nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho produkovali, právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž bychom ho sami vytvářeli.

HODNOCENÍ (-13): 

Nemůžeš se učit bruslit, aniž by ses nestal směšným. Led života je kluzký.

HODNOCENÍ (-12): 

Nemůžete věřit všemu, co slyšíte, ale můžete to bohužel opakovat.

HODNOCENÍ (-10): 

Není lásky opravdovější nad lásku k potravě.

HODNOCENÍ (-9): 

Není nic krásnějšího na světě než láska vdané ženy. Bohužel, ženatí muži ji nikdy nepoznají.

HODNOCENÍ (-12): 

Neštěstí většiny lidí vězí v tom, že mají čas se ptát, zda jsou šťastni či ne.

HODNOCENÍ (-11): 

Nevyhrožujte manželce rozvodem, pokud ji nechcete udělat radost.

HODNOCENÍ (-10): 

O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí prospěli lidstvu více než svým životem.

HODNOCENÍ (-12): 

Od muže se dovíme pravdu, když mu odporujeme, od ženy, když s ní souhlasíme.

HODNOCENÍ (-8): 

Odvaha z víry, třebas je to víra falešná, vždycky překoná odvahu ze vzteku.

HODNOCENÍ (-13): 

Osvobození žen od vojenské služby je založeno nikoliv na nějaké přirozené neschopnosti, jež se u mužů nevyskytuje, nýbrž na tom, že společnost se nemůže obnovovat bez spousty žen. Mužové se dají daleko snadněji postrádat a jsou podle toho obětováni.

HODNOCENÍ (-12): 

Počestnost je odborová organizace vdaných a ženatých.

HODNOCENÍ (-10): 

Poměr, který se vytvoří šťastným manželstvím, je tak intimní a tak proniká celým životem obou stran, že nikdo nemá ve svém životě současně místa pro víc než jeden takový poměr.

HODNOCENÍ (-13): 

Pravda je jediná věc, které nechce nikdo věřit.

HODNOCENÍ (-12): 

Předností většiny knih je, že se bez nich lze obejít.

HODNOCENÍ (-12): 

Přimlouvám se k delší zamilovanosti, neboť zkracuje manželství.

HODNOCENÍ (-12): 

Pro ženu jsou šaty jen kompromisem mezi přiznaným přáním být oblečena a nepřiznaným přáním být neoblečena.

HODNOCENÍ (-13): 

Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe.
Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě.
Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech

HODNOCENÍ (-11): 

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi. Než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit.

HODNOCENÍ (-12): 

Sexuálně vzato je žena zařízení přírody, jejímž cílem je zvětšnit své největší dílo. Muž je zařízením ženy, jehož účelem je, aby žena mohla splnit tento povel přírody co nejpříjemnějším způsobem.

HODNOCENÍ (-13): 

Spisovatel je člověk, kterému nestačí knihy těch druhých.

HODNOCENÍ (-12): 

Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost.

HODNOCENÍ (-10): 

Střežte se muže, jenž vám nevrátí ránu, neboť takový ani neodpouští, ani nedovolí, abyste si sami odpustili.

HODNOCENÍ (-10): 

Stydět se, to patří ke slušnému chování, to se od ženské vždycky očekává. Ženy musejí předstírat, že cítí strašlivou spoustu věcí, které necítí vůbec.

HODNOCENÍ (-11): 

Svět by se nedostal kupředu, kdyby měl každý setrvávat v otcových chybách.

HODNOCENÍ (-12): 

Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod, proč se jí většina lidí bojí.

HODNOCENÍ (-12): 

Tajemství cítit se ubohým záleží v tom, mít dost času, abychom si mohli lámat hlavu, jsme-li opravdu šťastní či nikoliv.

HODNOCENÍ (-12): 

Teď když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé.

HODNOCENÍ (-8): 

Udržel snad někdy strach muže před něčím, co opravdu chtěl? Nebo snad ženu?

HODNOCENÍ (-10): 

V důsledku tlaku vnějších okolností jsem ztratil panictví, až když mi bylo spíše třicet než dvacet, a to stačí, aby na muži po zbytek jeho života zůstalo něco svatozáře.

HODNOCENÍ (-12): 

V životě jsou všichni rovni; smrt dává vynikajícím vyniknout.

HODNOCENÍ (-11): 

V životě ženy poznáme sedm období: batole, dívenka, slečna, mladá žena, mladá žena, mladá žena, mladá žena.

HODNOCENÍ (-13): 

Varuj se člověka jehož Bůh je na nebesích.

HODNOCENÍ (-10): 

Velikost je pouze jedním z pocitů malosti ... Kdyby velký muž mohl dosíci toho, že bychom mu rozuměli, oběsili bychom ho.

HODNOCENÍ (-13): 

Velkou předností hotelů je, že nás chrání před rodinným životem.

HODNOCENÍ (-11): 

Většina lidí přichází na svět s lékařskou pomocí a stejně tak jej opouštějí.

HODNOCENÍ (-10): 

Všechny velké pravdy jsou zpočátku rouháním.

HODNOCENÍ (-11): 

Všichni jsme už od narození odsouzeni k smrti.

HODNOCENÍ (-13): 

Začnete-li tím, že se obětujete těm, jež milujete, skončíte tím, že vás ti, kterým jste se obětovali, budou nenávidět.

HODNOCENÍ (-12): 

Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu.

HODNOCENÍ (-12): 

Žádný muž, který dělá něco tak vážného na tomto světě, nemá dost času a peněz na takové dlouhé a nákladné lovy, jakými jsou lovy na ženy.

HODNOCENÍ (-13): 

Že příroda nečiní skoků, to je jedna z líbivých lží, jež spolu dohromady nazýváme klasickým vzděláním.Příroda činí vždy skoky. Snad potřebuje dvacet tisíc let, než se k něčemu rozkývá, ale když už se konečně rozhodne, je ten skok velký, že nás přenese do zcela nové doby.

HODNOCENÍ (-11): 

Ze všech lásek nejupřímnější je láska k jídlu.

HODNOCENÍ (-11): 

Žena čeká na muže jako pavouk na mouchu.

HODNOCENÍ (-10): 

Žena po manželství touží, muž se mu jen podrobuje.

HODNOCENÍ (-13): 

Žena, která hledá manžela, je nejbezohlednější ze všech šelem.

HODNOCENÍ (-10): 

Ženatý muž smí prováděti, co mu libo, jestliže jeho choť nic proti tomu nenamítá. Naproti tomu, vdovec nemůže být nikdy dosti opatrným.

HODNOCENÍ (-12): 

Ženy nikdy nedokáží být jen dočasnými hosty, neumějí to. Všechny se v skrytu duše usídlují natrvalo, s tupou, pudovou úporností budují domovy za potop a válek, v předvečer vpádů, v dobách, kdy se hroutí státy.

HODNOCENÍ (-10): 

Ženy si pořád vybírají muže, nikdy si nedají pokoj. Vejdou do místnosti, a když je tam pět mužů, začne jim mozek hned pracovat jako mechanický počítač. Označuje dírkami: výběr, druhá jakost, přijatelná partie, uvidím, nepřichází v úvahu.

HODNOCENÍ (-12): 

Ženy, které jsou zvyklé myslet, jsou ty, na které muži nemyslí.

HODNOCENÍ (-9): 

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství.

HODNOCENÍ (-13): 

Znalci žen jen málokdy mívají sklon k optimismu.

HODNOCENÍ (-12): 

Zneužívání alkoholu je to jediné, co staví člověka nad zvíře.

HODNOCENÍ (-13): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.