Georg Christoph Lichtenberg citáty

Astronomie je asi věda, ve které bylo nejméně věcí objeveno náhodně, v níž  se lidský rozum zjevuje v celé své velikosti a kde člověk může nejlépe poznat, jak je malý.

HODNOCENÍ (-10): 

Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám líbí o to víc, o co jsme starší.

HODNOCENÍ (-10): 

Bohatství se získává i ukládáním šestákových pravd.

HODNOCENÍ (-11): 

Bolest dává trestu zdání pomsty a pomsta propůjčuje provinilci zdání důležitosti.

HODNOCENÍ (-10): 

Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk by skoro věřil, když tak vidí, jak tituly ztrácejí cenu, že je na světě více cti; tak jako klesá cena peněz, když je více zlata.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk je tak zdokonalitelný, že se může stát bláznem z rozumu.

HODNOCENÍ (-11): 

Člověk je zvíře, které není ničím samo o sobě, ale může být vším.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk tak mocně naříká při každé bolesti, a tak málo se raduje, když žádnou nemá.

HODNOCENÍ (-27): 

Drazí-li se kniha s hlavou a zaduní to, je to vždy vinou knihy?

HODNOCENÍ (-12): 

Dvě duše, které se spojí, sespojují se nikdy docela tak, aby mezi nimi ještě nezůstal výhodný rozdíl, který činí sdílnost tak příjemnou.

HODNOCENÍ (-11): 

Hluboké, často neuvážené úctě k starým zákonům, starým zvykům a starému náboženství děkujeme za všechno zlo na světě.

HODNOCENÍ (-10): 

Hrob je stále přece jen nejlepší opevnění proti útokům osudu.

HODNOCENÍ (-12): 

Jak šťastní by byli někteří lidé, kdyby se starali o věci druhých tak málo jako o svoje.

HODNOCENÍ (-10): 

Jsem přesvědčen, že člověk se v jiných lidech nejen miluje, ale i nenávidí.

HODNOCENÍ (-12): 

Kdyby muži nebyli víc než jen hlava, ženy by nemusely být víc než oči.

HODNOCENÍ (-10): 

Kdyby se lidé náhle stali ctnostnými, mnoho tisíc lidí by zemřelo hladem.

HODNOCENÍ (-12): 

Kniha je zrcadlo. Když do něj nakoukne opice, nemůže z něho vykouknout apoštol.

HODNOCENÍ (-12): 

Kniha měla ten účinek, jaký obvykle dobré knihy mívají - hlupáci po ní zhloupli, moudří zmoudřeli a zbývající tisíce se nezměnily.

HODNOCENÍ (-14): 

Krásné ženy se dnes započítávají k talentu svých mužů.

HODNOCENÍ (-12): 

Krásné ženy se dneska přičítají ke schopnostem svých manželů.

HODNOCENÍ (-13): 

Lidé se stávají často vojáky prostě proto, že se k žádnému jinému stavu nehodí.

HODNOCENÍ (-11): 

Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet.

HODNOCENÍ (-13): 

Lidské zdraví vidí raději, když tělo tancuje, než když píše.

HODNOCENÍ (-10): 

Mezi největší objevy, na něž přišel lidský duch v nejnovější době, patří podle mne umění posuzovat knihy, aniž jsme je četli.

HODNOCENÍ (-12): 

Národ se může ve svých spisech jevit rozumnější, než je, protože může psát řeč svých otců ještě dlouho potom, co se mu už začalo nedostávat ducha.

HODNOCENÍ (-11): 

Názorně si představovat, že nikdo není dokonale šťasten, je snad nejbližší cesta, jak být dokonale šťasten.

HODNOCENÍ (-10): 

Nebe trestá rozumné bláznovství a blázny krátkými návštěvami rozumu, který se jim stal nevěrným.

HODNOCENÍ (-12): 

Nejlepší je to rýnské víno, v němž je co nejméně Mosely a Rýna.

HODNOCENÍ (-12): 

Nejnebezpečnější nepravdy jsou pravdy mírně překroucené.

HODNOCENÍ (-12): 

Někteří lidé si myslí, že rozumné je všechno, co se dělá s vážnou tváří.

HODNOCENÍ (-10): 

Pocit plného zdraví získáme jen nemocí.

HODNOCENÍ (-11): 

Přemoudřelost je jeden z druhů moudrosti hodný největšího opovržení.

HODNOCENÍ (-8): 

Spálené knihy, nu budiž, ale spálené pečeně?

HODNOCENÍ (-10): 

Spolykal mnohou moudrost, bylo to ale, jako by mu to šlo do nesprávné dírky.

HODNOCENÍ (-11): 

Vyřezaní světci udělali pro svět mnohem více než živí.

HODNOCENÍ (-12): 

Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává.

HODNOCENÍ (-12): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.