Friedrich Nietzsche citáty

Bůh je domněnka.

HODNOCENÍ (-10): 

Bůh je mrtev.

HODNOCENÍ (-15): 

Bůh, který viděl vše, i člověka: ten bůh musil zemříti! Člověk nesnese, aby takový svědek žil.

HODNOCENÍ (-14): 

Člověk buď nesní vůbec, anebo zajímavě. Musíme se učit také tak bdít - buď vůbec ne, anebo zajímavě.

HODNOCENÍ (-12): 

Člověk je provaz natažený mezi zvířetem a nadčlověkem - provaz nad propastí.

HODNOCENÍ (-8): 

Člověk má vždycky něco nutnějšího na práci než se ženit.

HODNOCENÍ (-10): 

Co je dobré? - Všechno, co v člověku zvyšuje cit k moci, vůli k moci, moc samu. Co je špatné? - Všechno, co pochází ze slabosti. Co je štěstí? - Cítit, že moc vzrůstá - že překonáváme překážku!

HODNOCENÍ (-9): 

Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly.

HODNOCENÍ (-11): 

Co se dělá z lásky, dělá se vždy mimo dobra a zla.

HODNOCENÍ (-9): 

Ctnost - to znamená tiše seděti v močálu.

HODNOCENÍ (-12): 

Duch ženy je pohyblivý, bouřlivá hladina na mělké vodě.

HODNOCENÍ (-9): 

Duše jsou stejně smrtelné jako těla.

HODNOCENÍ (-13): 

Hlučnost - myšlenek smrt.

HODNOCENÍ (-11): 

Hlučnost je smrt myšlenek.

HODNOCENÍ (-11): 

I ten nejmazanější kupuje svou ženu v pytli.

HODNOCENÍ (-11): 

Jdeš k ženám? Nezapomeň na bič!

HODNOCENÍ (-9): 

Je pravda, že v lásce je vždy trocha bláznovství; ale v bláznovství je pokaždé také špetka rozumu.

HODNOCENÍ (-13): 

Je těžké žít s lidmi, je totiž tak těžké mlčet. A zvláště pro toho, kdo rád mluví.

HODNOCENÍ (-11): 

Jeden je vždycky v neprávu, ale se dvěma už začíná pravda. Jeden nemůže sám sebe dokázat, ale dva už nelze vyvrátit.

HODNOCENÍ (-11): 

Každé pohlaví má o lásce své vlastní předsudky.

HODNOCENÍ (-13): 

Každý druh mistrovství se na zemi draze platí a možná se tu platí příliš draze všechno; člověk je mužem svého oboru za cenu, že je i obětí svého oboru.

HODNOCENÍ (-14): 

Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu.

HODNOCENÍ (-12): 

Kdo ví, proč je na světě, snese každý způsob života

HODNOCENÍ (-11): 

Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky.

HODNOCENÍ (-9): 

Kdo žije pro boj s nepřítelem, má zájem na tom, aby tento nepřítel zůstal na živu.

HODNOCENÍ (-10): 

Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství.

HODNOCENÍ (-9): 

Křesťanské rozhodnutí shledat svět ošklivým a špatným učinilo svět ošklivým a špatným.

HODNOCENÍ (-12): 

Křesťanství je v každém okamžiku možné. Nepotřebuje ani metafyziky, ani asketismu, ani jakékoliv "přírodní vědy" křesťanské. Křesťanství je život. Učí, jak máme konat.

HODNOCENÍ (-10): 

Které dítě by nemělo důvod plakat nad svými rodiči?

HODNOCENÍ (-14): 

Manželství je období lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý.

HODNOCENÍ (-8): 

Manželství je právě tak cenné jako ti, jež spojuje - obvykle tedy nestojí za nic.

HODNOCENÍ (-10): 

Manželství je údobí lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý.

HODNOCENÍ (-10): 

Milujíce člověka, milujeme vlastní blaho, neboť dobrý člověk, který se stal přítelem, stává se blahem do té míry jak ho milujeme. Tak v přátelství každý miluje vlastní blaho.

HODNOCENÍ (-10): 

Moudrý muž musí být schopen nejenom milovat své nepřátele ale zároveň nenávidět své přátele.

HODNOCENÍ (-16): 

Muž je pro ženu pouze prostředkem, důvodem je vždy dítě.

HODNOCENÍ (-7): 

Muž má být vychován k válce a žena k zotavení válečníkovu: vše ostatní je bláznovství.

HODNOCENÍ (-11): 

Muž, který miluje jako ženy, se stává otrokem. Avšak žena, jenž miluje jako žena, se stává dokonalejší ženou.

HODNOCENÍ (-11): 

Mužovo blaho se jmenuje: "Já chci." Ženino blaho se jmenuje: "On chce."

HODNOCENÍ (-12): 

Na druhých milujeme své naděje.

HODNOCENÍ (-9): 

Na světě existují věci, které jsou tak odporné, že je nutno je skrývat a zamlčovat, nejen z důvodů estetických, nýbrž z důvodů čistě humánních. Pravda například.

HODNOCENÍ (-11): 

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství.

HODNOCENÍ (-14): 

Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo.

HODNOCENÍ (-10): 

Největší rozkoš je pohovořit si se zralou ženou.

HODNOCENÍ (-6): 

Po dvou věcech touží pravý muž - po nebezpečí a hře. Proto hledá ženu - nejnebezpečnější to hračku.

HODNOCENÍ (-10): 

Pravda je škaredá. Máme umění, abychom na pravdu nezašli.

HODNOCENÍ (-12): 

Řekové, kteří přece tak dobře věděli, co je to přítel, pojmenovali příbuzné slovem, jež je superlativem slova "přítel". To nikdy nepochopím.

HODNOCENÍ (-11): 

Rozkoš - jen zvadlému nasládlý jed, pro ty však, kdož mají vůli lví, veliká posila srdci a pokorně ušetřené víno všech vín.

HODNOCENÍ (-13): 

Snáz nás zahubí naše přednosti než slabiny; neboť se zřetelem na své slabiny žijeme rozumně, avšak nikoliv se zřetelem na své přednosti.

HODNOCENÍ (-10): 

Štěstí muže zní: "Chci!" Štěstí ženy: "On chce!"

HODNOCENÍ (-8): 

Štěstí muže zní: Chci! Štěstí ženy: On chce!

HODNOCENÍ (-10): 

Strach lže a ty mu věříš.

HODNOCENÍ (-11): 

Tajemství, jak sklidit největší plody a největší požitek z bytí, zní: žít nebezpečně:

HODNOCENÍ (-11): 

Těm lidem, po nichž mi něco je, přeji opuštěnost, nemoc, špatné nakládání, znehodnocení..., aby jim nebylo neznámo hluboké pohrdání sám sebou, opovržení a muka nedůvěry k sobě.
Nemám s nimi soucitu,neboť jim přeji to jediné, co dnes může dokázat, má-li někdo cenu, či ne - aby vydržel!!!

HODNOCENÍ (-12): 

Toto budiž vaše manželství - vždycky více milovat než být milován a nebýt až tím druhým.

HODNOCENÍ (-14): 

Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více.

HODNOCENÍ (-11): 

V každém pravém muži je skryto dítě. To si chce hrát. - Pravý muž chce dvojí: nebezpečí a hru. Proto touží po ženě, protože ona je tou nejnebezpečnější hračkou.

HODNOCENÍ (-13): 

V lásce je vždy něco ze šílenství. Avšak stejně tak v šílenství je vždycky něco z rozumu.

HODNOCENÍ (-11): 

V lidském životě jsou dvě tragédie. První je, že se Vám nepodaří dosáhnout toho co chcete a druhá je, když se Vám to podaří.

HODNOCENÍ (-9): 

V manželství existují jen povinnosti a žádná práva.

HODNOCENÍ (-10): 

Vlastnictví pravdy není strašné, ale nudné.

HODNOCENÍ (-11): 

Všechno co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo.

HODNOCENÍ (-12): 

Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení - tím je těhotenství.

HODNOCENÍ (-9): 

Všechny zamlčované pravdy se stávají jedovatými.

HODNOCENÍ (-13): 

Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování.

HODNOCENÍ (-13): 

Život - to je dlouhá smrt.

HODNOCENÍ (-12): 

Zvony svou moudrost vyzvánějí: kramáři na trhu přezvučí ji groši!

HODNOCENÍ (-13): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výklady horoskopů. Sledujte návody a trendy o bydlení pro každého!   Těhotenství, porod a výchova dětí.  Návody a rady pro každého.